Τετάρτη, 19 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ… ΟΥΪΣΚΥΛΕΡ

«Αἱ πρῶται δοκιμαί τοῦ Τουρκικοῦ οὐίσκυ, τό ὁποῖον κατεσκεύασε τό ἐργοστάσιον μπύρας τῆς Ἀγκύρας, ἔδωκαν ἄριστα ἀποτελέσματα. Αἱ δοκιμαί ἐγένοντο ὑπό εἰδικῶν Ἀμερικανῶν ἐμπειρογνωμόνων, οἱ ὁποῖοι ἀπεφάνθησαν, ὅτι τοῦτο δέν διαφέρει κατά ποιότητα τῶν ἄλλων γνωστῶν οὐίσκυ. Ὡς γνωστόν, τό Τουρκικόν οὐίσκυ θά πωλῆται πρός 30 λίρας ἡ φιάλη». Προφανῶς, οἱ Ἀμερικανοί ἐμπειρογνώμονες θά ἔλαβαν ἐντολήν ἀπό τήν Κυβέρνησίν των νά εὕρουν τό Τουρκικόν οὐίσκυ καλόν. Διότι, ἄν δέν τό εὕρισκαν ἐφάμιλλον τῶν Ἀμερικανικῶν, θά ὑπῆρχε καί ἄλλην βοήθειαν ἀπό τήν Οὐάσιγκτων, δῆθεν πρός βελτίωσίν του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΗΣΙΝ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ.

Ὁ διευθυντής τοῦ Ἀστεροσκοπείου τοῦ Τζόντρελ Μπάνκ σέρ Μπέρναρ Λόβελ, ἐδήλωσε χθές τήν νύκτα ὅτι τά δύο Σοβιετικά διαστημόπλοια «Βόστοκ 5» καί «Βόστοκ 6» εὑρίσκονται τώρα εἰς μεγάλην ἀπόστασιν ἀλλήλων. Προσέθεσεν ὅτι οἱ ἐπιστήμονες τοῦ ἀστεροσκοπείου ἐπεσήμανον ἀμφότερα τά διαστημόπλοια καί ἤκουσαν τήν φωνήν τῆς Βαλεντίνα Τερέσκοβα.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»