ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 19 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ… ΟΥΪΣΚΥΛΕΡ

«Αἱ πρῶται δοκιμαί τοῦ Τουρκικοῦ οὐίσκυ, τό ὁποῖον κατεσκεύασε τό ἐργοστάσιον μπύρας τῆς Ἀγκύρας, ἔδωκαν ἄριστα ἀποτελέσματα. Αἱ δοκιμαί ἐγένοντο ὑπό εἰδικῶν Ἀμερικανῶν ἐμπειρογνωμόνων, οἱ ὁποῖοι ἀπεφάνθησαν, ὅτι τοῦτο δέν διαφέρει κατά ποιότητα τῶν ἄλλων γνωστῶν οὐίσκυ. Ὡς γνωστόν, τό Τουρκικόν οὐίσκυ θά πωλῆται πρός 30 λίρας ἡ φιάλη». Προφανῶς, οἱ Ἀμερικανοί ἐμπειρογνώμονες θά ἔλαβαν ἐντολήν ἀπό τήν Κυβέρνησίν των νά εὕρουν τό Τουρκικόν οὐίσκυ καλόν. Διότι, ἄν δέν τό εὕρισκαν ἐφάμιλλον τῶν Ἀμερικανικῶν, θά ὑπῆρχε καί ἄλλην βοήθειαν ἀπό τήν Οὐάσιγκτων, δῆθεν πρός βελτίωσίν του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΗΣΙΝ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ.

Ὁ διευθυντής τοῦ Ἀστεροσκοπείου τοῦ Τζόντρελ Μπάνκ σέρ Μπέρναρ Λόβελ, ἐδήλωσε χθές τήν νύκτα ὅτι τά δύο Σοβιετικά διαστημόπλοια «Βόστοκ 5» καί «Βόστοκ 6» εὑρίσκονται τώρα εἰς μεγάλην ἀπόστασιν ἀλλήλων. Προσέθεσεν ὅτι οἱ ἐπιστήμονες τοῦ ἀστεροσκοπείου ἐπεσήμανον ἀμφότερα τά διαστημόπλοια καί ἤκουσαν τήν φωνήν τῆς Βαλεντίνα Τερέσκοβα.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.