Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΤΗΣ ΕΜΙΝΕ

«Κατά πληροφορίας ἐκ Καισαρείας, ἡ 38έτις κάτοικος τοῦ χωριοῦ Ἐμιρούσαγη τοῦ Τοπτσουλάρ Ἐμινέ Τσιλιγκίρ συνῆψε τόν 17ον γάμον της. Ἡ Ἐμινέ ἡ ὁποία ἔχει νυμφευθῇ ἕως τώρα μέ 16 ἄνδρας καί ἀπέκτησε 12 παιδιά, διεζεύχθη τόν 16ον λόγῳ ἀσυμφωνίας χαρακτήρων… Τήν φοράν ταύτην ἐλπίζει, ὅτι θά εὐτυχήσῃ, διότι ἀπηύδησεν, ὡς εἶπεν, νά ἀλλάσσῃ συζύγους ὅπως ἀλλάσσει ἐσώρουχα». Ἡ Τουρκάλα αὐτή, δηλαδή, κατήρτισεν οὐσιαστικῶς… χαρέμι, μιμουμένη τούς ἄνδρας τῆς Σουλτανικῆς ἐποχῆς. Ἀμφιβάλλομεν δέ, ἄν θά παύσῃ, πράγματι, νά ἀλλάσσῃ συζύγους ὅπως ἀλλάσσει ἐσώρουχα. Μᾶλλον νά παύσῃ νά ἀλλάσσῃ ἐσώρουχα…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΦΡΟΝΙΜΑ ΜΕΤΡΑ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΛΑΪΚΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Ὁ ὑφυπουργός Προεδρίας κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος ἐπεθεώρησεν εἰς τάς Λαϊκάς Ἀγοράς πέντε καινουργῆ παραπήγματα, ὅμοια τῶν ὁποίων ἐπρόκειτο νά ἐγκατασταθοῦν εἰς ὅλας τάς Λαϊκάς Ἀγοράς. Ὁ κ. ὑφυπουργός διεπίστωσεν ὅτι τά νέα παραπήγματα εἶναι δύσχρηστα καί δυσκίνητα, ἔδωσε δέ κατόπιν τούτου ἐντολήν ὅπως κατασκευασθοῦν ἄλλου τύπου παραπήγματα. Μεταξύ τῶν μέτρων, τά ὁποῖα θά ληφθοῦν διά νά ἐκπολιτισθοῦν οἱ χῶροι τῶν Λαϊκῶν Ἀγορῶν εἶναι ἡ ἀπαγόρευσις τῶν φωνητικῶν ἐπικλήσεων πρός τούς πελάτας, αἱ ὁποῖαι τόσον ἐνοχλοῦν αὐτούς, ὅσον καί τούς περιοίκους.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις