Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΤΗΣ ΕΜΙΝΕ

«Κατά πληροφορίας ἐκ Καισαρείας, ἡ 38έτις κάτοικος τοῦ χωριοῦ Ἐμιρούσαγη τοῦ Τοπτσουλάρ Ἐμινέ Τσιλιγκίρ συνῆψε τόν 17ον γάμον της. Ἡ Ἐμινέ ἡ ὁποία ἔχει νυμφευθῇ ἕως τώρα μέ 16 ἄνδρας καί ἀπέκτησε 12 παιδιά, διεζεύχθη τόν 16ον λόγῳ ἀσυμφωνίας χαρακτήρων… Τήν φοράν ταύτην ἐλπίζει, ὅτι θά εὐτυχήσῃ, διότι ἀπηύδησεν, ὡς εἶπεν, νά ἀλλάσσῃ συζύγους ὅπως ἀλλάσσει ἐσώρουχα». Ἡ Τουρκάλα αὐτή, δηλαδή, κατήρτισεν οὐσιαστικῶς… χαρέμι, μιμουμένη τούς ἄνδρας τῆς Σουλτανικῆς ἐποχῆς. Ἀμφιβάλλομεν δέ, ἄν θά παύσῃ, πράγματι, νά ἀλλάσσῃ συζύγους ὅπως ἀλλάσσει ἐσώρουχα. Μᾶλλον νά παύσῃ νά ἀλλάσσῃ ἐσώρουχα…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΦΡΟΝΙΜΑ ΜΕΤΡΑ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΛΑΪΚΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Ὁ ὑφυπουργός Προεδρίας κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος ἐπεθεώρησεν εἰς τάς Λαϊκάς Ἀγοράς πέντε καινουργῆ παραπήγματα, ὅμοια τῶν ὁποίων ἐπρόκειτο νά ἐγκατασταθοῦν εἰς ὅλας τάς Λαϊκάς Ἀγοράς. Ὁ κ. ὑφυπουργός διεπίστωσεν ὅτι τά νέα παραπήγματα εἶναι δύσχρηστα καί δυσκίνητα, ἔδωσε δέ κατόπιν τούτου ἐντολήν ὅπως κατασκευασθοῦν ἄλλου τύπου παραπήγματα. Μεταξύ τῶν μέτρων, τά ὁποῖα θά ληφθοῦν διά νά ἐκπολιτισθοῦν οἱ χῶροι τῶν Λαϊκῶν Ἀγορῶν εἶναι ἡ ἀπαγόρευσις τῶν φωνητικῶν ἐπικλήσεων πρός τούς πελάτας, αἱ ὁποῖαι τόσον ἐνοχλοῦν αὐτούς, ὅσον καί τούς περιοίκους.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 25.05 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 25.05 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 24.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 24.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.