ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΑΙ

«Εἰς τήν ἐν Ἀσπροπύργῳ σχολήν ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐγένετο χθές τελετή, καθ’ ἥν ὁ Διάδοχος ἀπένειμε τό πτυχίον ἀλεξιπτωτιστοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀποσπάσματος ἀλεξιπτωτιστῶν εἰς 92 Ἕλληνας ἀξιωματικούς καί ὁπλίτας καί εἰς 4 ἀξιωματικούς τοῦ Ἀμερικανικοῦ στρατοῦ». Ἀλλά μόνον εἰς αὐτούς;… Δίπλωμα ἀλεξιπτωτιστῶν θά ἔπρεπε ν’ ἀπονεμηθῇ καί εἰς τόν νέον διοικητήν καί ὑποδιοικητήν τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, πού ἔδειξαν ἀξιοθαύμαστους ἀκροβατικάς ἱκανότητας εἰς τάς ἀπό ἀέρος ἐπελάσεις –ἤ μάλλον… πεπελάσεις– των κατά τοῦ ἱδρύματος, διορισθέντος ἐκεῖ διά μιᾶς ἀντισυνταγματικῆς πράξεως τοῦ Ὑπ. Συμβουλίου.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Τό Δ.Σ. τῶν ἐργαζομένων μαθητῶν Νυκτερινῶν Γυμνασίων δι’ ὑπομνήματός του, πρός τό ὑπουργεῖον Παιδείας ζητεῖ, ὅπως τό αἴτημά των περί καταργήσεως τοῦ 7ου ἔτους φοιτήσεως εἰς τά Νυκτερινά σχολεῖα ἱκανοποιηθῇ, δοθέντος, ὅτι ἡ σημερινή Κυβέρνησις, ὅταν ἦτο κόμμα ἀντιπολιτεύσεως τό εἶχεν υἱοθετήσει καί τό ἐθεώρει δίκαιον. Εἰς τό ὑπόμνημα τονίζεται, ὅτι ἐάν τό θέμα δέν λάβῃ τήν ὁδόν τῆς ἐπιλύσεως, τό συμβούλιον θά κηρύξῃ διήμερον προειδοποιητικήν ἀποχήν ἐκ τῶν μαθημάτων εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ