Τετάρτη, 18 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩ ΦΤΩΧΕΙΑ!

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ Σάχης τῆς Περσίας, ὁμιλῶν εἰς γεῦμα δοθέν πρός τιμήν του ὑπό τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς, ἐδήλωσεν, ὅτι ἡ χώρα του ἀντιτίθεται εἰς τόν κομμουνισμόν, εἰς τόν ἰμπεριαλισμόν καί εἰς τήν ἔνδειαν». Καί, ναί μέν, δέν ὑπάρχει καμμία χώρα, ἡ ὁποία νά εἶναι… ὑπέρ τῆς ἐνδείας! Ὁ Σάχης, ὅμως, ἔχει λόγους νά τονίζῃ, ὅτι εἶναι ἐναντίον τῆς φτώχειας, ἀφοῦ ἐνθυλακώνει τάς πλουσιωτάτας ἀποζημιώσεις τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς διανομῆς τῶν βασιλικῶν κτημάτων καί ἐξάγει ὅλα τά χρήματα εἰς τό ἐξωτερικόν –διά… μίαν ὥραν ἀνάγκης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐγκατεστάθησαν ἔκτακτα συνεργεῖα, ἐκ 20 ὑπαλλήλων, εἰς τάς τρεῖς κυρίας εἰσόδους τῆς πρωτευούσης, ἤτοι εἰς τήν λεωφόρον Ἀθηνῶν, παρά τό Δαφνί, εἰς τόν Σταυρόν, παρά τήν Ἁγίαν Παρασκευήν καί εἰς τόν αὐτοκινητόδρομον Ἀθηνῶν – Λαμίας, παρά τό Μπογιάτι, πρός ἔλεγχον τῆς κυκλοφορίας τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων. Τά συνεργεῖα θά ἐξακριβώνουν τόν ἀριθμόν τῶν ταξιδευόντων ἐπιβατῶν, τήν κατάστασιν εἰς τό ἐσωτερικόν τῶν λεωφορείων ἀπό ἀπόψεως καθαριότητος, καταστάσεως καθισμάτων, ὑαλοπινάκων κλπ., τήν ὕπαρξιν ἐφεδρικοῦ τροχοῦ, τήν στολήν τῶν ὁδηγῶν καί εἰσπρακτόρων κλπ.

Απόψεις

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!