ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 18 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩ ΦΤΩΧΕΙΑ!

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ Σάχης τῆς Περσίας, ὁμιλῶν εἰς γεῦμα δοθέν πρός τιμήν του ὑπό τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς, ἐδήλωσεν, ὅτι ἡ χώρα του ἀντιτίθεται εἰς τόν κομμουνισμόν, εἰς τόν ἰμπεριαλισμόν καί εἰς τήν ἔνδειαν». Καί, ναί μέν, δέν ὑπάρχει καμμία χώρα, ἡ ὁποία νά εἶναι… ὑπέρ τῆς ἐνδείας! Ὁ Σάχης, ὅμως, ἔχει λόγους νά τονίζῃ, ὅτι εἶναι ἐναντίον τῆς φτώχειας, ἀφοῦ ἐνθυλακώνει τάς πλουσιωτάτας ἀποζημιώσεις τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς διανομῆς τῶν βασιλικῶν κτημάτων καί ἐξάγει ὅλα τά χρήματα εἰς τό ἐξωτερικόν –διά… μίαν ὥραν ἀνάγκης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐγκατεστάθησαν ἔκτακτα συνεργεῖα, ἐκ 20 ὑπαλλήλων, εἰς τάς τρεῖς κυρίας εἰσόδους τῆς πρωτευούσης, ἤτοι εἰς τήν λεωφόρον Ἀθηνῶν, παρά τό Δαφνί, εἰς τόν Σταυρόν, παρά τήν Ἁγίαν Παρασκευήν καί εἰς τόν αὐτοκινητόδρομον Ἀθηνῶν – Λαμίας, παρά τό Μπογιάτι, πρός ἔλεγχον τῆς κυκλοφορίας τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων. Τά συνεργεῖα θά ἐξακριβώνουν τόν ἀριθμόν τῶν ταξιδευόντων ἐπιβατῶν, τήν κατάστασιν εἰς τό ἐσωτερικόν τῶν λεωφορείων ἀπό ἀπόψεως καθαριότητος, καταστάσεως καθισμάτων, ὑαλοπινάκων κλπ., τήν ὕπαρξιν ἐφεδρικοῦ τροχοῦ, τήν στολήν τῶν ὁδηγῶν καί εἰσπρακτόρων κλπ.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!