ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 18 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩ ΦΤΩΧΕΙΑ!

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ Σάχης τῆς Περσίας, ὁμιλῶν εἰς γεῦμα δοθέν πρός τιμήν του ὑπό τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς, ἐδήλωσεν, ὅτι ἡ χώρα του ἀντιτίθεται εἰς τόν κομμουνισμόν, εἰς τόν ἰμπεριαλισμόν καί εἰς τήν ἔνδειαν». Καί, ναί μέν, δέν ὑπάρχει καμμία χώρα, ἡ ὁποία νά εἶναι… ὑπέρ τῆς ἐνδείας! Ὁ Σάχης, ὅμως, ἔχει λόγους νά τονίζῃ, ὅτι εἶναι ἐναντίον τῆς φτώχειας, ἀφοῦ ἐνθυλακώνει τάς πλουσιωτάτας ἀποζημιώσεις τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς διανομῆς τῶν βασιλικῶν κτημάτων καί ἐξάγει ὅλα τά χρήματα εἰς τό ἐξωτερικόν –διά… μίαν ὥραν ἀνάγκης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐγκατεστάθησαν ἔκτακτα συνεργεῖα, ἐκ 20 ὑπαλλήλων, εἰς τάς τρεῖς κυρίας εἰσόδους τῆς πρωτευούσης, ἤτοι εἰς τήν λεωφόρον Ἀθηνῶν, παρά τό Δαφνί, εἰς τόν Σταυρόν, παρά τήν Ἁγίαν Παρασκευήν καί εἰς τόν αὐτοκινητόδρομον Ἀθηνῶν – Λαμίας, παρά τό Μπογιάτι, πρός ἔλεγχον τῆς κυκλοφορίας τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων. Τά συνεργεῖα θά ἐξακριβώνουν τόν ἀριθμόν τῶν ταξιδευόντων ἐπιβατῶν, τήν κατάστασιν εἰς τό ἐσωτερικόν τῶν λεωφορείων ἀπό ἀπόψεως καθαριότητος, καταστάσεως καθισμάτων, ὑαλοπινάκων κλπ., τήν ὕπαρξιν ἐφεδρικοῦ τροχοῦ, τήν στολήν τῶν ὁδηγῶν καί εἰσπρακτόρων κλπ.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»