Τετάρτη, 18 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΞΩ ΦΤΩΧΕΙΑ!

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ Σάχης τῆς Περσίας, ὁμιλῶν εἰς γεῦμα δοθέν πρός τιμήν του ὑπό τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς, ἐδήλωσεν, ὅτι ἡ χώρα του ἀντιτίθεται εἰς τόν κομμουνισμόν, εἰς τόν ἰμπεριαλισμόν καί εἰς τήν ἔνδειαν». Καί, ναί μέν, δέν ὑπάρχει καμμία χώρα, ἡ ὁποία νά εἶναι… ὑπέρ τῆς ἐνδείας! Ὁ Σάχης, ὅμως, ἔχει λόγους νά τονίζῃ, ὅτι εἶναι ἐναντίον τῆς φτώχειας, ἀφοῦ ἐνθυλακώνει τάς πλουσιωτάτας ἀποζημιώσεις τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς διανομῆς τῶν βασιλικῶν κτημάτων καί ἐξάγει ὅλα τά χρήματα εἰς τό ἐξωτερικόν –διά… μίαν ὥραν ἀνάγκης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐγκατεστάθησαν ἔκτακτα συνεργεῖα, ἐκ 20 ὑπαλλήλων, εἰς τάς τρεῖς κυρίας εἰσόδους τῆς πρωτευούσης, ἤτοι εἰς τήν λεωφόρον Ἀθηνῶν, παρά τό Δαφνί, εἰς τόν Σταυρόν, παρά τήν Ἁγίαν Παρασκευήν καί εἰς τόν αὐτοκινητόδρομον Ἀθηνῶν – Λαμίας, παρά τό Μπογιάτι, πρός ἔλεγχον τῆς κυκλοφορίας τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων. Τά συνεργεῖα θά ἐξακριβώνουν τόν ἀριθμόν τῶν ταξιδευόντων ἐπιβατῶν, τήν κατάστασιν εἰς τό ἐσωτερικόν τῶν λεωφορείων ἀπό ἀπόψεως καθαριότητος, καταστάσεως καθισμάτων, ὑαλοπινάκων κλπ., τήν ὕπαρξιν ἐφεδρικοῦ τροχοῦ, τήν στολήν τῶν ὁδηγῶν καί εἰσπρακτόρων κλπ.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ