Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ

Εἶναι πράγματι, καιρός, νά τερματισθῇ πλέον αὐτή ἡ κωμωδία -διότι, εἰς δραματική κωμωδία ἔχει καταλήξει- τῶν ρουμανικῶν ἀποζημιώσεων. Ἐπί δύο ὁλόκληρα χρόνια, διαπραγματεύεται εἰδική Ἑλληνική ἀντιπροσωπεία εἰς τό Βουκουρέστι, τόν καθορισμόν τοῦ ὕψους τῶν ἀποζημιώσεων. Ἐνῷ, ὅμως, οἱ τόσον δυσπραγοῦντες ἐκ Ρουμανίας ὁμογενεῖς, οὐδέ μίαν δραχμήν εἰσπράττουν, τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ἀμείβονται παχυλότατα καί εἰς βάρος τῆς καθορισθησομένης ἀποζημιώσεως. Τό πρᾶγμα ἀποβαίνει, ὅπως ἀντιλαμβάνεται καθείς, τραγικόν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ

Ἐκ τῆς δασικῆς ὑπηρεσίας τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας ἐτέθησαν ὑπό δασικήν ἐκμετάλλευσιν τά δημόσια δάση Περπιανῆς-Πρεβέζης, Ἀηδόνος-Καλαμπάκας, Φλαμπουρίου-Μετσόβου, Κακάβου-Ἀρναίας καί Πριονίων-Καλαμπάκας, συνολικῆς ἐκτάσεως 3.400 ἑκταρίων. Ἐπίσης ἐνεκρίθησαν οἱ πίνακες ὑλοτομίας τῶν μή δημοσίων δασῶν Μεγαρίδος καί διετέθησαν εἰς τό ἐμπόριον 1.950 κ.μ. τεχνητῆς ξυλείας. Ἐν τῷ μεταξύ ἐνεκρίθησαν αἱ τεχνικαί μελέται διά τήν χάραξιν νέων δασικῶν ὁδῶν μεταξύ τῶν δασικῶν συμπλεγμάτων Ὑπάτης-Δάφνης, Ὁμαλαίων-Γραμμένης, Ὀξυᾶς-Ναυπακτίας καί Καπεντώζης-Πάρνηθος.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.