Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ

Εἶναι πράγματι, καιρός, νά τερματισθῇ πλέον αὐτή ἡ κωμωδία -διότι, εἰς δραματική κωμωδία ἔχει καταλήξει- τῶν ρουμανικῶν ἀποζημιώσεων. Ἐπί δύο ὁλόκληρα χρόνια, διαπραγματεύεται εἰδική Ἑλληνική ἀντιπροσωπεία εἰς τό Βουκουρέστι, τόν καθορισμόν τοῦ ὕψους τῶν ἀποζημιώσεων. Ἐνῷ, ὅμως, οἱ τόσον δυσπραγοῦντες ἐκ Ρουμανίας ὁμογενεῖς, οὐδέ μίαν δραχμήν εἰσπράττουν, τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ἀμείβονται παχυλότατα καί εἰς βάρος τῆς καθορισθησομένης ἀποζημιώσεως. Τό πρᾶγμα ἀποβαίνει, ὅπως ἀντιλαμβάνεται καθείς, τραγικόν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ

Ἐκ τῆς δασικῆς ὑπηρεσίας τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας ἐτέθησαν ὑπό δασικήν ἐκμετάλλευσιν τά δημόσια δάση Περπιανῆς-Πρεβέζης, Ἀηδόνος-Καλαμπάκας, Φλαμπουρίου-Μετσόβου, Κακάβου-Ἀρναίας καί Πριονίων-Καλαμπάκας, συνολικῆς ἐκτάσεως 3.400 ἑκταρίων. Ἐπίσης ἐνεκρίθησαν οἱ πίνακες ὑλοτομίας τῶν μή δημοσίων δασῶν Μεγαρίδος καί διετέθησαν εἰς τό ἐμπόριον 1.950 κ.μ. τεχνητῆς ξυλείας. Ἐν τῷ μεταξύ ἐνεκρίθησαν αἱ τεχνικαί μελέται διά τήν χάραξιν νέων δασικῶν ὁδῶν μεταξύ τῶν δασικῶν συμπλεγμάτων Ὑπάτης-Δάφνης, Ὁμαλαίων-Γραμμένης, Ὀξυᾶς-Ναυπακτίας καί Καπεντώζης-Πάρνηθος.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923