Τετάρτη, 17 Ἰουνίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Κων/πόλεως: «Δύο κινηματογράφους ἔχει ἡ Σελεύκεια τῆς Μικρασίας, τόν “Γιλδίζ” (ἀστέρα) καί τόν “Σεχίρ” (πόλιν). Ὁ συναγωνισμός μεταξύ αὐτῶν ἔφθασε εἰς τό σημεῖον ὥστε ὁ “Γιλδίζ” νά δέχεται δωρεάν ὅλους ἀνεξαιρέτως, ὁπότε ὁ ἀντίπαλος διά νά τόν συναγωνισθῇ ὄχι μόνον κατήργησε τό εἰσιτήριον, ἀλλά καί προσφέρει εἰς τήν πελατείαν του, ἐλλείψει καφέ εἰς τήν Τουρκίαν, τσάι καί ναργιλέ». Ἀμφιβάλλομεν ἄν, παρ’ ὅλα ταῦτα, οἱ θεαταί θά συρρεύσουν εἰς τούς κινηματογράφους αὐτούς. Διότι αἱ Τουρκικαί ταινίαι ἔχουν τέτοια χάλια, ὥστε ἀκόμη καί τό… πιλάφι τοῦ μωαμεθανικοῦ παραδείσου ἄν προσφερθῇ εἰς τό κοινόν, κανείς δέν θά πηγαίνῃ νά τούς βλέπῃ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

Εἰς τό ὑπουργεῖον Δικαιοσύνης συνεκροτήθη τήν μεσημβρίαν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ὑπουργοῦ κ. Πολυχρονίδη σύσκεψις διά τήν νομοτεχνικήν ἐπεξεργασίαν τοῦ νομοσχεδίου «περί τοῦ πόθεν ἔσχες», τό ὁποῖον, ὡς ἐδήλωσε ὁ κ. Πρωθυπουργός, θά κατατεθῇ σήμερον ἤ αὔριον εἰς τήν Βουλήν. Εἰς τήν σύσκεψιν μετέσχον ὁ παρά τῷ ὑπουργείῳ Δικαιοσύνης εἰδικός σύμβουλος κ. Κ. Σούρλας, ὁ ἀρεοπαγίτης κ. Ἀθ. Γεωργίου, ὁ ἀντισεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἀνδρ. Τούσης, ὁ γενικός διευθυντής τοῦ ὑπουργείου κ. Λ. Σπεράντσας, ὁ διευθυντής κ. Ι. Βεργόπουλος, ὁ πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν κ. Σπ. Πάλλης καί ὁ γενικός γραμματεύς κ. Ἀλ. Σακελλαρόπουλος.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924