Τετάρτη, 17 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑ

«Ἡ Ροζίτα Σερράνο, ἡ Χιλιανή τραγουδίστρια πού ἡ ἀνάμνησίς της δέν ἔσβησεν ἀκόμη στήν Ἀθήνα, ὑπανδρεύθη ἐν Φρανκφούρτῃ τόν Γερμανόν διαιτολόγον Τζό Σβάϊτσερ. Ἐκείνη εἶναι 43 ἐτῶν, ἐκεῖνος 38». Ἀλλά μακάρι νά ἦτο 43 ἐτῶν, ἡ ὡραία Ροζίτα, ἡ ὁποία εἶχε τραγουδήσει εἰς τάς Ἀθήνας καί… προπολεμικῶς ἀκόμη καί πρέπει νά ὑπερέβη, πρό πολλοῦ, τόν Μαλέαν τῶν 50! Πολύ φοβούμεθα, λοιπόν, ὅτι θά διαφέρῃ ἀπό τόν διαιτολόγον της ὅσον καί ἡ Πιάφ ἀπό τόν Τέο Σ’ ἀγαπῶ!… Ἀλλά στό κάτω-κάτω, δέν πειράζει. Ἡ δίαιτα –ἔστω καί δι’ ὀλίγους μῆνας– θά τήν ὠφελήσῃ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ
«ΥΨΗΛΑ ΙΣΤΑΜΕΝΑ»;

Ἐντός τῆς ἡμέρας θά προσαχθοῦν εἰς τόν Ἀνακριτήν κ. Σαριτζετάκην, διά νά ἀπολογηθοῦν οἱ συλληφθέντες χθές ὑπομοίραρχος κ. Κ. καί ὁ Ξ. Γ., οἱ ὁποῖοι ὅμως ἐνδέχεται νά ζητήσουν ὁ μέν πρῶτος νέαν προθεσμίαν, ὁ δέ δεύτερος 24ωρον τοιαύτην διά νά προετοιμάσουν τάς ἀπολογίας των. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐπανελήφθη σήμερον ἡ πληροφορία ὅτι συντόμως θά ἐκδοθοῦν καί νέα ἐντάλματα συλλήψεως ἀτόμων τά ὁποῖα φέρονται ὡς ἐνεχόμενα εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς δολοφονίας τοῦ βουλευτοῦ Λαμπράκη. Προστίθεται ὅτι ὡρισμένα ἐξ αὐτῶν εἶναι πρόσωπα ὑψηλά ἱστάμενα.

Απόψεις

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.