ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 17 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑ

«Ἡ Ροζίτα Σερράνο, ἡ Χιλιανή τραγουδίστρια πού ἡ ἀνάμνησίς της δέν ἔσβησεν ἀκόμη στήν Ἀθήνα, ὑπανδρεύθη ἐν Φρανκφούρτῃ τόν Γερμανόν διαιτολόγον Τζό Σβάϊτσερ. Ἐκείνη εἶναι 43 ἐτῶν, ἐκεῖνος 38». Ἀλλά μακάρι νά ἦτο 43 ἐτῶν, ἡ ὡραία Ροζίτα, ἡ ὁποία εἶχε τραγουδήσει εἰς τάς Ἀθήνας καί… προπολεμικῶς ἀκόμη καί πρέπει νά ὑπερέβη, πρό πολλοῦ, τόν Μαλέαν τῶν 50! Πολύ φοβούμεθα, λοιπόν, ὅτι θά διαφέρῃ ἀπό τόν διαιτολόγον της ὅσον καί ἡ Πιάφ ἀπό τόν Τέο Σ’ ἀγαπῶ!… Ἀλλά στό κάτω-κάτω, δέν πειράζει. Ἡ δίαιτα –ἔστω καί δι’ ὀλίγους μῆνας– θά τήν ὠφελήσῃ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ
«ΥΨΗΛΑ ΙΣΤΑΜΕΝΑ»;

Ἐντός τῆς ἡμέρας θά προσαχθοῦν εἰς τόν Ἀνακριτήν κ. Σαριτζετάκην, διά νά ἀπολογηθοῦν οἱ συλληφθέντες χθές ὑπομοίραρχος κ. Κ. καί ὁ Ξ. Γ., οἱ ὁποῖοι ὅμως ἐνδέχεται νά ζητήσουν ὁ μέν πρῶτος νέαν προθεσμίαν, ὁ δέ δεύτερος 24ωρον τοιαύτην διά νά προετοιμάσουν τάς ἀπολογίας των. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐπανελήφθη σήμερον ἡ πληροφορία ὅτι συντόμως θά ἐκδοθοῦν καί νέα ἐντάλματα συλλήψεως ἀτόμων τά ὁποῖα φέρονται ὡς ἐνεχόμενα εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς δολοφονίας τοῦ βουλευτοῦ Λαμπράκη. Προστίθεται ὅτι ὡρισμένα ἐξ αὐτῶν εἶναι πρόσωπα ὑψηλά ἱστάμενα.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ