ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

«Εἰς τό τελευταῖον συνέδριον τῆς ΟΥΕΦΑ, συνεζητήθη πρότασις ὀργανώσεως ποδοσφαιρικοῦ τουρνουά ὑπό τόν τίτλον “Κύπελλον Ἑλληνολατινικῆς φιλίας” μέ συμμετοχήν τῶν Α΄ ἐθνικῶν ὁμάδων Ἑλλάδος, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Πορτογαλίας καί Μάλτας. Πιθανῶς ἡ πρώτη διοργάνωσις νά πραγματοποιηθῇ τό φθινόπωρον εἰς Μαδρίτην». Ἀλλά, ἐάν οἱ σχόντες τήν ἰδέαν ἐπιθυμοῦν, πράγματι, νά ὑπάρχῃ ἑλληνολατινική φιλία, καλόν θά ἦτο νά εὕρουν ἄλλον τρόπον προαγωγῆς της καί ὄχι τό ποδόσφαιρον. Διότι μέ τάς ἀνταλλαγάς λακτισμάτων –πού δέν στρέφονται φεῦ! μόνον κατά τῆς μπάκλας– ἀκόμη καί οἱ καλλίτεροι φίλοι γίνονται ἐχθροί!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Ἀφίχθησαν εἰς Ἀθήνας ἐκπρόσωποι τοῦ Ἀφγανιστάν, διά νά μελετήσουν εἰς Ἑλλάδα τάς συνθήκας παραγωγῆς καί ἐμπορίας καπνοῦ, βάμβακος, σταφίδας καί ἄλλων γεωργικῶν προϊόντων. Πρός τοῦτο θά ἐπισκεφθοῦν βιομηχανικάς ἐγκαταστάσεις ἐπεξεργασίας γεωργικῶν προϊόντων καί θά ἔχουν συνομιλίας μετά τῶν ἁρμοδίων τοῦ ὑπ. Ἐμπορίου διά τήν βελτίωσιν τῶν ἐμπορικῶν συναλλαγῶν μεταξύ δύο χωρῶν.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ