Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

«Εἰς τό τελευταῖον συνέδριον τῆς ΟΥΕΦΑ, συνεζητήθη πρότασις ὀργανώσεως ποδοσφαιρικοῦ τουρνουά ὑπό τόν τίτλον “Κύπελλον Ἑλληνολατινικῆς φιλίας” μέ συμμετοχήν τῶν Α΄ ἐθνικῶν ὁμάδων Ἑλλάδος, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Πορτογαλίας καί Μάλτας. Πιθανῶς ἡ πρώτη διοργάνωσις νά πραγματοποιηθῇ τό φθινόπωρον εἰς Μαδρίτην». Ἀλλά, ἐάν οἱ σχόντες τήν ἰδέαν ἐπιθυμοῦν, πράγματι, νά ὑπάρχῃ ἑλληνολατινική φιλία, καλόν θά ἦτο νά εὕρουν ἄλλον τρόπον προαγωγῆς της καί ὄχι τό ποδόσφαιρον. Διότι μέ τάς ἀνταλλαγάς λακτισμάτων –πού δέν στρέφονται φεῦ! μόνον κατά τῆς μπάκλας– ἀκόμη καί οἱ καλλίτεροι φίλοι γίνονται ἐχθροί!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Ἀφίχθησαν εἰς Ἀθήνας ἐκπρόσωποι τοῦ Ἀφγανιστάν, διά νά μελετήσουν εἰς Ἑλλάδα τάς συνθήκας παραγωγῆς καί ἐμπορίας καπνοῦ, βάμβακος, σταφίδας καί ἄλλων γεωργικῶν προϊόντων. Πρός τοῦτο θά ἐπισκεφθοῦν βιομηχανικάς ἐγκαταστάσεις ἐπεξεργασίας γεωργικῶν προϊόντων καί θά ἔχουν συνομιλίας μετά τῶν ἁρμοδίων τοῦ ὑπ. Ἐμπορίου διά τήν βελτίωσιν τῶν ἐμπορικῶν συναλλαγῶν μεταξύ δύο χωρῶν.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε