ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

«Εἰς τό τελευταῖον συνέδριον τῆς ΟΥΕΦΑ, συνεζητήθη πρότασις ὀργανώσεως ποδοσφαιρικοῦ τουρνουά ὑπό τόν τίτλον “Κύπελλον Ἑλληνολατινικῆς φιλίας” μέ συμμετοχήν τῶν Α΄ ἐθνικῶν ὁμάδων Ἑλλάδος, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Πορτογαλίας καί Μάλτας. Πιθανῶς ἡ πρώτη διοργάνωσις νά πραγματοποιηθῇ τό φθινόπωρον εἰς Μαδρίτην». Ἀλλά, ἐάν οἱ σχόντες τήν ἰδέαν ἐπιθυμοῦν, πράγματι, νά ὑπάρχῃ ἑλληνολατινική φιλία, καλόν θά ἦτο νά εὕρουν ἄλλον τρόπον προαγωγῆς της καί ὄχι τό ποδόσφαιρον. Διότι μέ τάς ἀνταλλαγάς λακτισμάτων –πού δέν στρέφονται φεῦ! μόνον κατά τῆς μπάκλας– ἀκόμη καί οἱ καλλίτεροι φίλοι γίνονται ἐχθροί!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Ἀφίχθησαν εἰς Ἀθήνας ἐκπρόσωποι τοῦ Ἀφγανιστάν, διά νά μελετήσουν εἰς Ἑλλάδα τάς συνθήκας παραγωγῆς καί ἐμπορίας καπνοῦ, βάμβακος, σταφίδας καί ἄλλων γεωργικῶν προϊόντων. Πρός τοῦτο θά ἐπισκεφθοῦν βιομηχανικάς ἐγκαταστάσεις ἐπεξεργασίας γεωργικῶν προϊόντων καί θά ἔχουν συνομιλίας μετά τῶν ἁρμοδίων τοῦ ὑπ. Ἐμπορίου διά τήν βελτίωσιν τῶν ἐμπορικῶν συναλλαγῶν μεταξύ δύο χωρῶν.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ