Τετάρτη, 16 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΚΑΛΛΟΝΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΑΝ

«Ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία ἀπέρριψε τήν αἴτησιν τῆς Μίς Μάιν Στάντον ὅπως τῆς χορηγηθῇ ἄδεια ὁδηγοῦ ταξί, διότι εἶναι πολύ ὡραία κ’ ἑλκυστική καί, ὡς ἐκ τούτου, θά διέτρεχε σοβαρούς κινδύνους, ἰδίως μετά τό μεσονύκτιον». Εἴμεθα σύμφωνοι καί, μάλιστα, πλειοδοτοῦμεν. Διότι, ἄν αὐτή διέτρεχε κινδύνους τήν νύκτα, θά διέτρεχαν ἀκόμη μεγαλειτέρους τήν ἡμέραν οἱ πεζοί διαβάται, οἱ ὁποῖοι θά ἐστέκοντο νά ἀποθαυμάσουν τήν χάριν καί τήν ὀμορφιάν τῆς ὡραίας σωφερίνας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΚΟΡΕΑΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΙΑ

Κατά πληροφορίας τοῦ ἐν Ἀθήναις γραφείου τῆς ἐν Ῥώμῃ πρεσβείας τῆς Ν. Κορέας, αἱ ἐφημερίδες τῆς Σεούλ ἐδημοσίευσαν τά εὐχάριστα ἀποτελέσματα, τά ὁποῖα εἶχεν ἡ Ἑλληνική μέθοδος ἠθικῆς ἀγωγῆς, ἐφαρμοζομένη εἰς τά σχολεῖα. Ἡ μέθοδος αὐτή, τήν ὁποίαν εἰσηγήθη ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, ἐπιτυγχάνει τήν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν, τόν κύριον σκοπόν τῆς ἀγωγῆς εἰς τά σχολεῖα, τάς φυλακάς, τά ἐργοστάσια καί ἀλλαχοῦ· ἡ ἄσκησις δέ αὐτή ἐπιτελεῖται διά τῆς αὐτοκριτικῆς καί τῆς βαθμολογίας τῆς προόδου, ἡ ὁποία σημειοῦται καθ’ ἑβδομάδα εἰς τάς ἀρετάς. Τό σύστημα τοῦτο ἐφηρμόσθη ὑποχρεωτικῶς εἰς τήν Ἑλλάδα ἐπί κυβερνήσεως Παπάγου εἰς 3.000 σχολεῖα, ἐργοστάσια κλπ. μέ θαυμάσια ἀποτελέσματα.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις