Τετάρτη, 16 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΞΙΝ-ΞΙΝ

Πολύ ἀνησυχοῦν οἱ Βραζιλιᾶνοι, διότι ὁ περίφημος συμπατριώτης τῶν Πελέ, ἔχει παχύνει τελευταίως καί κινδυνεύει νά χάση τήν «φόρμαν» του: «Κάθε φοράν πού ὁ Πελέ πηγαίνει νά ἐπισκεφθῇ τήν μητέρα του, στό Μπαουρόν, τῆς λέγει: «Μαμά, πόρ φαβόρ, ντέ μέ οὔν ξίν ξίν». Καί ἐκείνη, τοῦ ἑτοιμάζει ἕνα «ξίν-ξίν ντέ γκαλλίνα»: κοτόπουλο γιαχνισμένο μέ φοινικόλαδο, πιπεριές, γαρίδες καί μπαχαρικά, περιχυμένο μέ σάλτσα καί μαῦρα φασόλια. Ἀλλ’ οἱ Βραζιλιᾶνοι στέλνουν τώρα γράμματα στή μητέρα καί γράφουν: «Ἐξ αἰτίας σου δέν θά μπορῇ πιά νά τρέχῃ». Εἶναι φοβερόν νά παχαίνῃ ἔτσι ὁ Πελέ! Ἀλλά, ἐπί τέλους, ἕνα φαγηγόν τοῦ ἀρέσει καί δέν πρέπει νά τοῦ τό βγάζουν ξυνό –ἔστω καί ἄν λέγεται… ξίν-ξίν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΑΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν ἐζητήθη ἀπό τήν Γραμματείαν τοῦ Ὑπ. Συμβουλίου, ὅπως ρυθμισθῇ νομοθετικῶς τό θέμα τῆς χορηγήσεως διπλωματῶν καί στοιχείων ἱκανότητος χειριστῶν σταθμῶν ἀσυρμάτου.

Εἰδικώτερον ζητεῖ, ὅπως ἀντί τῶν μέχρι τοῦδε ἐκδιδομένων ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καί Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας δύο διαφορετικῶν πτυχίων ραδιοτηλεγραφητοῦ χορηγῆται ἐφ’ ἑξῆς ἕν μόνον, οἱ κάτοχοι τοῦ ὁποίου θά δύνανται νά ἐργασθοῦν εἰς σταθμούς ἀσυρμάτων πάσης κατηγορίας, ὅπως καί εἰς πλοῖα ἐφ’ ὅσον ἔχουν ναυτικήν ἐκπαίδευσιν.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ