Τετάρτη, 16 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΞΙΝ-ΞΙΝ

Πολύ ἀνησυχοῦν οἱ Βραζιλιᾶνοι, διότι ὁ περίφημος συμπατριώτης τῶν Πελέ, ἔχει παχύνει τελευταίως καί κινδυνεύει νά χάση τήν «φόρμαν» του: «Κάθε φοράν πού ὁ Πελέ πηγαίνει νά ἐπισκεφθῇ τήν μητέρα του, στό Μπαουρόν, τῆς λέγει: «Μαμά, πόρ φαβόρ, ντέ μέ οὔν ξίν ξίν». Καί ἐκείνη, τοῦ ἑτοιμάζει ἕνα «ξίν-ξίν ντέ γκαλλίνα»: κοτόπουλο γιαχνισμένο μέ φοινικόλαδο, πιπεριές, γαρίδες καί μπαχαρικά, περιχυμένο μέ σάλτσα καί μαῦρα φασόλια. Ἀλλ’ οἱ Βραζιλιᾶνοι στέλνουν τώρα γράμματα στή μητέρα καί γράφουν: «Ἐξ αἰτίας σου δέν θά μπορῇ πιά νά τρέχῃ». Εἶναι φοβερόν νά παχαίνῃ ἔτσι ὁ Πελέ! Ἀλλά, ἐπί τέλους, ἕνα φαγηγόν τοῦ ἀρέσει καί δέν πρέπει νά τοῦ τό βγάζουν ξυνό –ἔστω καί ἄν λέγεται… ξίν-ξίν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΑΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν ἐζητήθη ἀπό τήν Γραμματείαν τοῦ Ὑπ. Συμβουλίου, ὅπως ρυθμισθῇ νομοθετικῶς τό θέμα τῆς χορηγήσεως διπλωματῶν καί στοιχείων ἱκανότητος χειριστῶν σταθμῶν ἀσυρμάτου.

Εἰδικώτερον ζητεῖ, ὅπως ἀντί τῶν μέχρι τοῦδε ἐκδιδομένων ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καί Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας δύο διαφορετικῶν πτυχίων ραδιοτηλεγραφητοῦ χορηγῆται ἐφ’ ἑξῆς ἕν μόνον, οἱ κάτοχοι τοῦ ὁποίου θά δύνανται νά ἐργασθοῦν εἰς σταθμούς ἀσυρμάτων πάσης κατηγορίας, ὅπως καί εἰς πλοῖα ἐφ’ ὅσον ἔχουν ναυτικήν ἐκπαίδευσιν.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…