Τετάρτη, 15 Ἰανουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΡΑΠΟΥΛΟΣΩΜΑΤΕΙΑ

«Ἐξ ἀφορμῆς ἑνός ἐπεισοδίου εἰς μίαν ἀπό τάς 10 χαρτοπαικτικάς λέσχας, αἱ ὁποῖαι λειτουργοῦν πέριξ τῆς Ὁμονοίας ἐξηκριβώθη ὅτι εἰς τάς Ἀθήνας καί τόν Πειραιᾶ λειτουργοῦν ἄνω τῶν 100 χαρτοπαικτικῶν λεσχῶν, μέ διαφόρους ἐπωνυμίας σωματείων, συλλόγων, ἑνώσεων συνδέσμων κλπ.» Σύνδεσμοι ἀλληλοβοηθείας, φιλανθρωπίας, βιωτικῆς ἀνυψώσεως, κοινωνικῆς θαλπωρῆς, ἠθικῆς ἀνορθώσεως, ἐπάνω ἀπό 100, κόβουν στό τέρτσο-τίρο καί παίζουν «χαρακίρι» μέ τό ξίφος της τράπουλα τῶν… Σαμουράι!… Καί ἄν ἐρωτήσετε τί κάμνει ὁ νόμος περί Σωματείων-καλῶς ὑγιαίνει!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΝ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ
ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ

Κατά τάς ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Σελευκείας τῆς νοτίου κεντρικῆς Μικρασίας καί εἰς τούς τόπους χριστιανικοῦ ἐνδιαφέροντος ὑπό τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας συνεχιζομένας ἐρεύνας καί ἀνασκαφάς, ἀνεκαλύφθη ἐσχάτως νοτίως τῆς πόλεως Σελεύκεια καί εἷς σημεῖον κείμενον μεταξύ δάσους καί δημοσίας ὁδοῦ, ἀρχαία χριστιανική κατακόμβη. Ἡ κατακόμβη αὐτή εἰς τήν ὁποίαν, κατά τήν γνώμην τῶν εἰδικῶν ἀρχαιολόγων, εἶχε καταφύγει ἡ μαθήτρια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἁγία Θέκλη, ἐχρησιμοποιεῖτο ὑπό τῶν χριστιανῶν ὡς ναός.

Απόψεις

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ