Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ…

«Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ἀπεφάσισεν, ὅπως μή μετάσχῃ πρός οἱουδήποτε ἐλέγχου τῶν πλοίων τά ὁποῖα πλέουν πρός Κούβαν. Ἡ Ὀργάνωσις ἔλαβε τήν ἀπόφασιν αὐτήν διότι ἡ ἐπέμβασις τοῦ Δ.Ε.Σ., ἀπέχουσα πολύ ἀπό τά ἐκ παραδόσεως καθήκοντα τῆς Ὀργανώσεως, δέν ἦτο πλέον ζωτικῶς ἀναγκαία». Εὐθύς ὡς ἔγινε λόγος περί παρακλήσεως τῶν Ἀμερικανῶν ὅπως ἀναλάβῃ ὁ Δ.Ε.Σ. τόν ἔλεγχον τοῦ πυρηνικοῦ ἀφοπλισμοῦ τῆς Κούβας, ἐγράψαμεν ὅτι οἱ διευθύνοντες θά ἠρνοῦντο ἕνα ρόλον τελείως ξένον πρός τά καθαρῶς φιλανθρωπικά ἔργα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Καί, ἀτυχῶς, ἡ πρόβλεψίς μας ἐπηλήθευσεν, ἀφοῦ οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Δ.Ε.Σ. ἀντελήφθησαν ἰδίοις ὄμμασι τήν περιπέτειαν, εἰς τήν ὁποίαν θά ἐνεπλέκοντο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΛΛΗΣ

Ὁ βουλευτής Πέλλης κ. Ἀπ. Γρηγοριάδης, διά τηλεγραφήματός του πρός τούς κ. κ. ὑπουργούς Βιομηχανίας καί Γεωργίας, ἐκφράζει τήν ἀγανάκτησιν τῶν τευτλοπαραγωγῶν τῶν νομῶν Πέλλης καί Ἠμαθίας, λόγῳ τῆς μή διαθέσεως εἰσέτι τῶν εἰς χεῖρας τῶν 1.000 περίπου τόννων τεύτλων, παρά τήν ὑφισταμένην σύμβασιν μεταξύ αὐτῶν καί τῆς Βιομηχανίας Ζακχάρεως. Ζητεῖ δέ ὅπως παρέμβουν αἱ ἁρμόδιαι ὑπηρεσίαι τῶν ὑπουργείων διά τήν ἄμεσον διάθεσιν τοῦ ἐν λόγῳ προϊόντος.

Απόψεις

Γιάννης Κουριαννίδης: Πρόσκληση για συζήτηση με αφορμή το 127ο τεύχος της «Ενδοχώρας»

Εφημερίς Εστία
Ο Γιάννης Κουριαννίδης, είναι διευθυντής του περιοδικού «Ενδοχώρα» και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Θύελλα στήν Λευκωσία γιά τίς ἐπίμαχες δηλώσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Μετά ἀπό σιωπή πέντε ἡμερῶν καί τήν ἐξαφάνιση τῆς ἐφημερίδος μας ἀπό τά ἠλεκτρονικά ΜΜΕ, τώρα ἐπιχειροῦν νά «διαψεύσουν» τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» μέσῳ… Ἀναστασιάδη – Κεραυνοί ἀπό τόν Κύπριο ἐκδότη, Κωστῆ Χατζηκωστῆ, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει στούς ἰσχυρισμούς του κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Τί σημαίνει ἡγεσία

Μανώλης Κοττάκης
HMOYN νεαρός φοιτητής, στέλεχος τῆς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνῆς, ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης διεκδίκησε τήν πρωθυπουργία τό καλοκαίρι τοῦ 1989, μέ ἐκλογικό σύστημα ἁπλῆς ἀναλογικῆς.

Ἐκλογές στίς 21 Μαΐου ἐπαναληπτικές στίς 2 Ἰουλίου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ τῶν ἐκλογῶν στίς 21 Μαΐου ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἔβγαλε ἀπό τά συρτάρια τά ἡμερολόγια μέ τίς ἡμερομηνίες-κλειδιά, τόσο γιά τόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν ὅσο καί γιά τόν χρόνο διαλύσεως τῆς Βουλῆς καί ἄλλων συσχετιζομένων ἡμερομηνιῶν.

Πρός ἐκλογές, μέ μιά ματιά στό παρελθόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ κύβος ἐρρίφθη! Ἐκλογές τήν 21η Μαΐου. Ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Κυβέρνηση ἐξαντλεῖ τήν τετραετία. Κι αὐτό εἶναι ἕνα καλό σημάδι.