Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ…

«Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ἀπεφάσισεν, ὅπως μή μετάσχῃ πρός οἱουδήποτε ἐλέγχου τῶν πλοίων τά ὁποῖα πλέουν πρός Κούβαν. Ἡ Ὀργάνωσις ἔλαβε τήν ἀπόφασιν αὐτήν διότι ἡ ἐπέμβασις τοῦ Δ.Ε.Σ., ἀπέχουσα πολύ ἀπό τά ἐκ παραδόσεως καθήκοντα τῆς Ὀργανώσεως, δέν ἦτο πλέον ζωτικῶς ἀναγκαία». Εὐθύς ὡς ἔγινε λόγος περί παρακλήσεως τῶν Ἀμερικανῶν ὅπως ἀναλάβῃ ὁ Δ.Ε.Σ. τόν ἔλεγχον τοῦ πυρηνικοῦ ἀφοπλισμοῦ τῆς Κούβας, ἐγράψαμεν ὅτι οἱ διευθύνοντες θά ἠρνοῦντο ἕνα ρόλον τελείως ξένον πρός τά καθαρῶς φιλανθρωπικά ἔργα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Καί, ἀτυχῶς, ἡ πρόβλεψίς μας ἐπηλήθευσεν, ἀφοῦ οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Δ.Ε.Σ. ἀντελήφθησαν ἰδίοις ὄμμασι τήν περιπέτειαν, εἰς τήν ὁποίαν θά ἐνεπλέκοντο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΛΛΗΣ

Ὁ βουλευτής Πέλλης κ. Ἀπ. Γρηγοριάδης, διά τηλεγραφήματός του πρός τούς κ. κ. ὑπουργούς Βιομηχανίας καί Γεωργίας, ἐκφράζει τήν ἀγανάκτησιν τῶν τευτλοπαραγωγῶν τῶν νομῶν Πέλλης καί Ἠμαθίας, λόγῳ τῆς μή διαθέσεως εἰσέτι τῶν εἰς χεῖρας τῶν 1.000 περίπου τόννων τεύτλων, παρά τήν ὑφισταμένην σύμβασιν μεταξύ αὐτῶν καί τῆς Βιομηχανίας Ζακχάρεως. Ζητεῖ δέ ὅπως παρέμβουν αἱ ἁρμόδιαι ὑπηρεσίαι τῶν ὑπουργείων διά τήν ἄμεσον διάθεσιν τοῦ ἐν λόγῳ προϊόντος.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.