Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ…

«Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ἀπεφάσισεν, ὅπως μή μετάσχῃ πρός οἱουδήποτε ἐλέγχου τῶν πλοίων τά ὁποῖα πλέουν πρός Κούβαν. Ἡ Ὀργάνωσις ἔλαβε τήν ἀπόφασιν αὐτήν διότι ἡ ἐπέμβασις τοῦ Δ.Ε.Σ., ἀπέχουσα πολύ ἀπό τά ἐκ παραδόσεως καθήκοντα τῆς Ὀργανώσεως, δέν ἦτο πλέον ζωτικῶς ἀναγκαία». Εὐθύς ὡς ἔγινε λόγος περί παρακλήσεως τῶν Ἀμερικανῶν ὅπως ἀναλάβῃ ὁ Δ.Ε.Σ. τόν ἔλεγχον τοῦ πυρηνικοῦ ἀφοπλισμοῦ τῆς Κούβας, ἐγράψαμεν ὅτι οἱ διευθύνοντες θά ἠρνοῦντο ἕνα ρόλον τελείως ξένον πρός τά καθαρῶς φιλανθρωπικά ἔργα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Καί, ἀτυχῶς, ἡ πρόβλεψίς μας ἐπηλήθευσεν, ἀφοῦ οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Δ.Ε.Σ. ἀντελήφθησαν ἰδίοις ὄμμασι τήν περιπέτειαν, εἰς τήν ὁποίαν θά ἐνεπλέκοντο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΛΛΗΣ

Ὁ βουλευτής Πέλλης κ. Ἀπ. Γρηγοριάδης, διά τηλεγραφήματός του πρός τούς κ. κ. ὑπουργούς Βιομηχανίας καί Γεωργίας, ἐκφράζει τήν ἀγανάκτησιν τῶν τευτλοπαραγωγῶν τῶν νομῶν Πέλλης καί Ἠμαθίας, λόγῳ τῆς μή διαθέσεως εἰσέτι τῶν εἰς χεῖρας τῶν 1.000 περίπου τόννων τεύτλων, παρά τήν ὑφισταμένην σύμβασιν μεταξύ αὐτῶν καί τῆς Βιομηχανίας Ζακχάρεως. Ζητεῖ δέ ὅπως παρέμβουν αἱ ἁρμόδιαι ὑπηρεσίαι τῶν ὑπουργείων διά τήν ἄμεσον διάθεσιν τοῦ ἐν λόγῳ προϊόντος.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.