ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΡΓΑ ΤΟ ΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ:

«Ἡ μεξικανική ἐφημερίς “Λίμπερε” ἐδημοσίευσε τήν πληροφορίαν ὅτι ἐσημειώθη νέα “ὑπόθεσις Μπανανίας”. Συγκεκριμένως, αἱ Ἡνωμ. Πολιτεῖαι ἐξηγόρασαν μέ ἕνα ἑκατομ. δολλάρια τόν Πρόεδρον τῆς Κολομβίας Καμόργκος, διά νά προβῇ εἰς τήν σύγκλησιν τῆς Παναμερικανικῆς Διασκέψεως τῆς Πούντα ντέλ Ἔστε. Ἐξ ἄλλου, ὁ ἀριστερός τύπος τῆς Οὐρουγουάης ἰσχυρίζεται, ὅτι διά τῶν ἰδίων μέσων ἐξηγοράσθη καί ἡ ψῆφος τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Οὐρουγουάης ἐναντίον τῆς Κούβας». Δέν θά ἐστοίχιζεν αὐτή ἡ πολιτική φθηνότερα εἰς τούς Ἀμερικανούς, ἐάν, ἀντί νά ἐξαγοράζουν τώρα τάς ψήφους τῶν ἄλλων Νοτιοαμερικανῶν, ἐξηγόραζαν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τήν κυβέρνησιν τοῦ τελευταίου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

H KAΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ

Διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Γεωργίας, Οἰκονομικῶν καί Ἐμπορίου, ἐπετράπη ἡ ἐλευθέρα καλλιέργεια καπνοῦ, κατά τήν διάρκειαν τοῦ 1962, εἰς ὀρεινά καί ἡμιορεινά χωρία, βάσει τῆς εἰσηγήσεως τῆς Κυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς Καπνοῦ (ΚΕΚ). Ἡ καλλιέργεια δέν δύναται νά ὑπερβῇ τά 20 στρέμματα δι’ ἕκαστον καλλιεργητήν γεωργόν.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ