ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΡΓΑ ΤΟ ΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ:

«Ἡ μεξικανική ἐφημερίς “Λίμπερε” ἐδημοσίευσε τήν πληροφορίαν ὅτι ἐσημειώθη νέα “ὑπόθεσις Μπανανίας”. Συγκεκριμένως, αἱ Ἡνωμ. Πολιτεῖαι ἐξηγόρασαν μέ ἕνα ἑκατομ. δολλάρια τόν Πρόεδρον τῆς Κολομβίας Καμόργκος, διά νά προβῇ εἰς τήν σύγκλησιν τῆς Παναμερικανικῆς Διασκέψεως τῆς Πούντα ντέλ Ἔστε. Ἐξ ἄλλου, ὁ ἀριστερός τύπος τῆς Οὐρουγουάης ἰσχυρίζεται, ὅτι διά τῶν ἰδίων μέσων ἐξηγοράσθη καί ἡ ψῆφος τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Οὐρουγουάης ἐναντίον τῆς Κούβας». Δέν θά ἐστοίχιζεν αὐτή ἡ πολιτική φθηνότερα εἰς τούς Ἀμερικανούς, ἐάν, ἀντί νά ἐξαγοράζουν τώρα τάς ψήφους τῶν ἄλλων Νοτιοαμερικανῶν, ἐξηγόραζαν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τήν κυβέρνησιν τοῦ τελευταίου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

H KAΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ

Διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Γεωργίας, Οἰκονομικῶν καί Ἐμπορίου, ἐπετράπη ἡ ἐλευθέρα καλλιέργεια καπνοῦ, κατά τήν διάρκειαν τοῦ 1962, εἰς ὀρεινά καί ἡμιορεινά χωρία, βάσει τῆς εἰσηγήσεως τῆς Κυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς Καπνοῦ (ΚΕΚ). Ἡ καλλιέργεια δέν δύναται νά ὑπερβῇ τά 20 στρέμματα δι’ ἕκαστον καλλιεργητήν γεωργόν.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ