ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΡΓΑ ΤΟ ΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ:

«Ἡ μεξικανική ἐφημερίς “Λίμπερε” ἐδημοσίευσε τήν πληροφορίαν ὅτι ἐσημειώθη νέα “ὑπόθεσις Μπανανίας”. Συγκεκριμένως, αἱ Ἡνωμ. Πολιτεῖαι ἐξηγόρασαν μέ ἕνα ἑκατομ. δολλάρια τόν Πρόεδρον τῆς Κολομβίας Καμόργκος, διά νά προβῇ εἰς τήν σύγκλησιν τῆς Παναμερικανικῆς Διασκέψεως τῆς Πούντα ντέλ Ἔστε. Ἐξ ἄλλου, ὁ ἀριστερός τύπος τῆς Οὐρουγουάης ἰσχυρίζεται, ὅτι διά τῶν ἰδίων μέσων ἐξηγοράσθη καί ἡ ψῆφος τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Οὐρουγουάης ἐναντίον τῆς Κούβας». Δέν θά ἐστοίχιζεν αὐτή ἡ πολιτική φθηνότερα εἰς τούς Ἀμερικανούς, ἐάν, ἀντί νά ἐξαγοράζουν τώρα τάς ψήφους τῶν ἄλλων Νοτιοαμερικανῶν, ἐξηγόραζαν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τήν κυβέρνησιν τοῦ τελευταίου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

H KAΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ

Διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Γεωργίας, Οἰκονομικῶν καί Ἐμπορίου, ἐπετράπη ἡ ἐλευθέρα καλλιέργεια καπνοῦ, κατά τήν διάρκειαν τοῦ 1962, εἰς ὀρεινά καί ἡμιορεινά χωρία, βάσει τῆς εἰσηγήσεως τῆς Κυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς Καπνοῦ (ΚΕΚ). Ἡ καλλιέργεια δέν δύναται νά ὑπερβῇ τά 20 στρέμματα δι’ ἕκαστον καλλιεργητήν γεωργόν.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ