ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 14 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΙΚΟΣ


«Ἡ προῖκα θά ἀνήκῃ, ἐντός ὀλίγου, εἰς τό παρελθόν. Εἰς τήν δήλωσιν αὐτήν προέβη ὁ κ. Μέλοντυ Ἔγκορ, πρόεδρος τῆς “Μεταρρυθμιστικῆς κινήσεως ἐναντίον τῆς προικός”, προσθέσας, ὅτι, πάντως, ἡ κίνησίς του ἐπέτυχε μικρότερον κόστος τῶν νυμφῶν εἰς τήν Κένυα». Οἱ «μεταρρυθμισταί» ὅμως τῆς Κένυα θά ἀντιληφθοῦν συντόμως ὅτι, ὅσον θά «μεταρρυθμίζουν», τόσον θά αὐξάνεται καί τό κόστος τῶν συζύγων των! Ὅσον διά τήν προῖκα, ποῦ νά φαντασθῇ ὁ ρέκτης κ. Ἔγκορ, ὅτι εἰς τήν «πολιτισμένην» Ἑλλάδα, αὐτή ὄχι μόνον δέν ἀνήκει εἰς τό παρελθόν, ἀλλ’ ἀποτελεῖ τό …μέλλον χιλιάδων ἀπόρων κορασίδων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜ. ΡΟΝΤΗΡΗΝ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Περιηγητικῆς Λέσχης ἀπεφάσισεν ὅπως ἀπονεμηθῇ τό Χρυσοῦν μετάλλιον τῆς Λέσχης, εἰς τόν κ. Δημήτριον Ροντήρην εἰς ἐκδήλωσιν ἀναγνωρίσεως δι’ ὅσα ὑπέρ τῆς Τέχνης καί τῆς Τουριστικῆς προβολῆς τῆς Ἑλλάδος ἔπραξεν. Ἡ ἀπονομή τῆς ἐν λόγῳ τιμητικῆς διακρίσεως πρός τόν κ. Ροντήρην θά γίνῃ τό μεταπροσεχές Σάββατον 24 Αὐγούστου μετά τήν παράστασιν τῆς «Ἠλέκτρας», τήν ὁποίαν θά δώσῃ τό «Πειραϊκόν Θέατρον» εἰς τό ἀρχαῖον θέατρον τῶν Δελφῶν διά τόν ἑορτασμόν τῶν 45 χρόνων τῆς καλλιτεχνικῆς δράσεως τοῦ σκηνοθέτου κ. Ροντήρη.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ