Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΣΩΦΕΡΙΝΑ

Ἐκ Ρόδου τηλεγραφοῦν: «Ἐχορηγήθη τό πρῶτον ἐπαγγελματικόν δίπλωμα ὁδηγοῦ αὐτοκινήτου εἰς γυναῖκα τῆς Δωδεκανήσου, τήν κ. Ἀνδρομάχη Σ. ἐτῶν 29. Αὐτή ἐφοίτησεν εἰς μίαν σχολήν αὐτοκινητιστικῶν τῆς Ρόδου, καί κατά τήν δήλωσιν τοῦ καθηγητοῦ της θά ἐργασθῇ εἰς ταξί τοῦ ἰδίου εἰς τήν πιάτσαν τῆς Ρόδου». Δικαίως ἡ πρώτη αὐτή ὁδηγός ὀνομάζεται Ἀνδρομάχη: Θά πρέπει νά ἀγωνισθῇ μέ ὅλους τούς ἄνδρας συναδέλφους της, ἐάν θέλῃ νά ἐπιζήσῃ ἐπαγγελματικῶς καί νά μάθῃ νά μουντζώνῃ καί νά ὑβρίζῃ καπηλικῶς. Ἆρά γε, θά τό κατορθώσῃ;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
2.000 ΡΩΣΣΙΔΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΑΣ
ΑΧΜΕΤΑΜΠΑΝΤ (Ἰνδιῶν).

Δύο χιλιάδες Ρωσσίδες πάσης ἡλικίας, ἐζήτησαν ὅπως περιληφθοῦν μεταξύ τῶν ὑποψηφίων κοσμοναυτῶν, ἐδήλωσεν ἐνταῦθα ἡ Ρωσσίς κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερέσκοβα, κατά τήν διάρκειαν συνεντεύξεώς της πρός τούς δημοσιογράφους. Προσέθεσεν, ὅτι ἀπό τῆς πτήσεώς της εἰς τό Διάστημα, μέγας ἀριθμός Ρωσσίδων ἐξεδήλωσεν ἀνυπομονησίαν νά μετάσχῃ τῶν πτήσεων εἰς τό Διάστημα. Ἡ Ρωσσίς κοσμοναύτης ἐδήλωσεν ἐπίσης, ὅτι τόσον αὐτή, ὅσον καί τά μέλη τῆς ἀκολουθίας της ἐγένοντο δεκτά εἰς Ἰνδίας μέ ἐξαιρετικήν ἐγκαρδιότητα.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις