Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΩΡΟ ΑΔΩΡΟΝ!

Ἐκ Τέλ-Ἀβίβ μεταδίδεται, ὅτι κατά τή διάρκειαν τελευταίου ταξιδίου εἰς μίαν χώραν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ κ. Μπέν Γκουριόν ἔλαβεν ὡς δῶρον, ἐκ μέρους τοῦ μονάρχου της, ἕνα ὡραιότατον καθαρόαιμον ἀραβικόν ἵππον· τό δῶρον ὅμως αὐτό δέν τόν συνεκίνησε, καί ἠκούσθη λέγων: «Ἀντιπαθῶ τά δῶρα, πού… τρώγουν!». Τό πρᾶγμα ἐνθυμίζει τήν περίπτωσιν τοῦ λαϊκοῦ ποιητοῦ τοῦ Εἰκοσιένα, Τσοπανάκου, ὁ ὁποῖος ἀπήντησεν ὡς ἑξῆς εἰς τόν Νικηταρᾶν, ὅταν τοῦ ἔστειλεν, ὡς δῶρον, ἕνα θαυμάσιο ἄλογον, ἀπό τήν λείαν τοῦ Δράμαλη: Τό δῶρο σου, Νικηταρᾶ, Ἄλογο χωρίς οὐρά! Ἤ μοῦ στέλνεις καί κριθάρι, Ἤ σοῦ στέλνω τό τομάρι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝ.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κατά τάς ἀρχάς τοῦ προσεχοῦς Μαρτίου συνέρχεται ἐνταῦθα τό συμβούλιον τῆς διεθνοῦς Τραπέζης Ἐπενδύσεων, ἱδρυομένης μέ πρωτοβουλίαν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καί εἰς τήν ὁποίαν μετέχουν ξέναι μεγάλαι τράπεζαι τῆς Εὐρώπης καί τῶν Ἡν. Πολιτειῶν. Τό ἀρχικόν μετοχικόν κεφάλαιον αὐτῆς ἀνέρχεται εἰς 180 ἑκατ. δρχ. μέ προοπτικήν συντόμου αὐξήσεώς του. Μεταξύ τῶν μεγάλων Εὐρωπαϊκῶν τραπεζῶν, αἵτινες μετέχουν εἰς τήν ἱδρυομένην «Ἐθνικήν Τράπεζαν Ἐπενδύσεων Βιομηχανικῆς Ἀναπτύξεως», εἶναι καί ἡ Τράπεζα Χάμπρο τοῦ Λονδίνου.

Απόψεις

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».

Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ