Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΩΡΟ ΑΔΩΡΟΝ!

Ἐκ Τέλ-Ἀβίβ μεταδίδεται, ὅτι κατά τή διάρκειαν τελευταίου ταξιδίου εἰς μίαν χώραν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ κ. Μπέν Γκουριόν ἔλαβεν ὡς δῶρον, ἐκ μέρους τοῦ μονάρχου της, ἕνα ὡραιότατον καθαρόαιμον ἀραβικόν ἵππον· τό δῶρον ὅμως αὐτό δέν τόν συνεκίνησε, καί ἠκούσθη λέγων: «Ἀντιπαθῶ τά δῶρα, πού… τρώγουν!». Τό πρᾶγμα ἐνθυμίζει τήν περίπτωσιν τοῦ λαϊκοῦ ποιητοῦ τοῦ Εἰκοσιένα, Τσοπανάκου, ὁ ὁποῖος ἀπήντησεν ὡς ἑξῆς εἰς τόν Νικηταρᾶν, ὅταν τοῦ ἔστειλεν, ὡς δῶρον, ἕνα θαυμάσιο ἄλογον, ἀπό τήν λείαν τοῦ Δράμαλη: Τό δῶρο σου, Νικηταρᾶ, Ἄλογο χωρίς οὐρά! Ἤ μοῦ στέλνεις καί κριθάρι, Ἤ σοῦ στέλνω τό τομάρι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝ.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κατά τάς ἀρχάς τοῦ προσεχοῦς Μαρτίου συνέρχεται ἐνταῦθα τό συμβούλιον τῆς διεθνοῦς Τραπέζης Ἐπενδύσεων, ἱδρυομένης μέ πρωτοβουλίαν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καί εἰς τήν ὁποίαν μετέχουν ξέναι μεγάλαι τράπεζαι τῆς Εὐρώπης καί τῶν Ἡν. Πολιτειῶν. Τό ἀρχικόν μετοχικόν κεφάλαιον αὐτῆς ἀνέρχεται εἰς 180 ἑκατ. δρχ. μέ προοπτικήν συντόμου αὐξήσεώς του. Μεταξύ τῶν μεγάλων Εὐρωπαϊκῶν τραπεζῶν, αἵτινες μετέχουν εἰς τήν ἱδρυομένην «Ἐθνικήν Τράπεζαν Ἐπενδύσεων Βιομηχανικῆς Ἀναπτύξεως», εἶναι καί ἡ Τράπεζα Χάμπρο τοῦ Λονδίνου.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ