ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ

Ὁ Βέλγος Ὑπ. Ἐξωτερικῶν κ. Σπάακ κατηγόρησε μέ ἀγανάκτησιν τά Ἡνωμένα Ἔθνη, ὅτι διεξάγουν «πραγματικόν πόλεμον» εἰς τήν Κατάγκα, ὅτι συμπεριφέρονται «μέ ἀπάνθρωπον τρόπον», καί ὅτι ἡ δρᾶσις τοῦ Ο.Η.Ε. «εἶναι ἀπαράδεκτος». Ἀλλά διατί ὅλη αὐτή ἡ ὑποκρισία, ὅταν εἶναι γνωστόν, ὅτι τήν ἀπόσχισιν τῆς πλουσίας ἐπαρχίας Κατάγκα ἀπό τό «ἀνεξάρτητον» Κογκό ὑπεκίνησαν οἱ Βέλγοι, διά τοῦ πράκτορος τῶν Τσόμπε χάριν τῆς «Union Minière», τῆς ἑταιρείας ἀνθρακωρυχείων, τῆς ὁποίας τυγχάνει μέτοχος ὁ κ. Σπάακ;… Ἄς παύσῃ ἡ ἑταιρεία αὐτή νά ἐνισχύῃ τόν Τσόμπε καί τότε θά παύσῃ ὁ πόλεμος τῶν ἀνθρωποφάγων του μέ τάς δυνάμεις τοῦ Ο.Η.Ε…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟΝ ΟΛΓΑΣ Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Εἰς τό δημαρχεῖον συνεκροτήθη σύσκεψις, μέ συμμετοχήν τοῦ νομάρχου Ἀττικῆς, τοῦ δημάρχου καί ἄλλων ἁρμοδίων πρός λῆψιν τελικῶν ἀποφάσεων διά τήν ἀνέγερσιν εἰς Ἀθήνας ἀνδριάντος τοῦ Καραϊσκάκη. Κατά τήν σύσκεψιν ἐλήφθη ὁμοφώνως ἡ ἀπόφασις, ὅπως ὁ ἀνδριάς τοποθετηθῇ ἐπί τῆς λεωφόρου Ὄλγας καί ἔναντι τοῦ Ὁμίλου Ἀντισφαιρίσεως Ἀθηνῶν. Ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν θά προκηρυχθῇ πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός πρός ὑποβολήν σχετικῶν μελετῶν.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ