ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ

Ὁ Βέλγος Ὑπ. Ἐξωτερικῶν κ. Σπάακ κατηγόρησε μέ ἀγανάκτησιν τά Ἡνωμένα Ἔθνη, ὅτι διεξάγουν «πραγματικόν πόλεμον» εἰς τήν Κατάγκα, ὅτι συμπεριφέρονται «μέ ἀπάνθρωπον τρόπον», καί ὅτι ἡ δρᾶσις τοῦ Ο.Η.Ε. «εἶναι ἀπαράδεκτος». Ἀλλά διατί ὅλη αὐτή ἡ ὑποκρισία, ὅταν εἶναι γνωστόν, ὅτι τήν ἀπόσχισιν τῆς πλουσίας ἐπαρχίας Κατάγκα ἀπό τό «ἀνεξάρτητον» Κογκό ὑπεκίνησαν οἱ Βέλγοι, διά τοῦ πράκτορος τῶν Τσόμπε χάριν τῆς «Union Minière», τῆς ἑταιρείας ἀνθρακωρυχείων, τῆς ὁποίας τυγχάνει μέτοχος ὁ κ. Σπάακ;… Ἄς παύσῃ ἡ ἑταιρεία αὐτή νά ἐνισχύῃ τόν Τσόμπε καί τότε θά παύσῃ ὁ πόλεμος τῶν ἀνθρωποφάγων του μέ τάς δυνάμεις τοῦ Ο.Η.Ε…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟΝ ΟΛΓΑΣ Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Εἰς τό δημαρχεῖον συνεκροτήθη σύσκεψις, μέ συμμετοχήν τοῦ νομάρχου Ἀττικῆς, τοῦ δημάρχου καί ἄλλων ἁρμοδίων πρός λῆψιν τελικῶν ἀποφάσεων διά τήν ἀνέγερσιν εἰς Ἀθήνας ἀνδριάντος τοῦ Καραϊσκάκη. Κατά τήν σύσκεψιν ἐλήφθη ὁμοφώνως ἡ ἀπόφασις, ὅπως ὁ ἀνδριάς τοποθετηθῇ ἐπί τῆς λεωφόρου Ὄλγας καί ἔναντι τοῦ Ὁμίλου Ἀντισφαιρίσεως Ἀθηνῶν. Ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν θά προκηρυχθῇ πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός πρός ὑποβολήν σχετικῶν μελετῶν.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ