Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ

Ὁ Βέλγος Ὑπ. Ἐξωτερικῶν κ. Σπάακ κατηγόρησε μέ ἀγανάκτησιν τά Ἡνωμένα Ἔθνη, ὅτι διεξάγουν «πραγματικόν πόλεμον» εἰς τήν Κατάγκα, ὅτι συμπεριφέρονται «μέ ἀπάνθρωπον τρόπον», καί ὅτι ἡ δρᾶσις τοῦ Ο.Η.Ε. «εἶναι ἀπαράδεκτος». Ἀλλά διατί ὅλη αὐτή ἡ ὑποκρισία, ὅταν εἶναι γνωστόν, ὅτι τήν ἀπόσχισιν τῆς πλουσίας ἐπαρχίας Κατάγκα ἀπό τό «ἀνεξάρτητον» Κογκό ὑπεκίνησαν οἱ Βέλγοι, διά τοῦ πράκτορος τῶν Τσόμπε χάριν τῆς «Union Minière», τῆς ἑταιρείας ἀνθρακωρυχείων, τῆς ὁποίας τυγχάνει μέτοχος ὁ κ. Σπάακ;… Ἄς παύσῃ ἡ ἑταιρεία αὐτή νά ἐνισχύῃ τόν Τσόμπε καί τότε θά παύσῃ ὁ πόλεμος τῶν ἀνθρωποφάγων του μέ τάς δυνάμεις τοῦ Ο.Η.Ε…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟΝ ΟΛΓΑΣ Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Εἰς τό δημαρχεῖον συνεκροτήθη σύσκεψις, μέ συμμετοχήν τοῦ νομάρχου Ἀττικῆς, τοῦ δημάρχου καί ἄλλων ἁρμοδίων πρός λῆψιν τελικῶν ἀποφάσεων διά τήν ἀνέγερσιν εἰς Ἀθήνας ἀνδριάντος τοῦ Καραϊσκάκη. Κατά τήν σύσκεψιν ἐλήφθη ὁμοφώνως ἡ ἀπόφασις, ὅπως ὁ ἀνδριάς τοποθετηθῇ ἐπί τῆς λεωφόρου Ὄλγας καί ἔναντι τοῦ Ὁμίλου Ἀντισφαιρίσεως Ἀθηνῶν. Ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν θά προκηρυχθῇ πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός πρός ὑποβολήν σχετικῶν μελετῶν.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ