Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΝ!

«Ἡ ἐφημερίς “Τζουμχουριέτ” ἀναγράφει τήν πληροφορίαν, ὅτι αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι συνιστοῦν ὅπως ἡ οἰκονομική βοήθεια τοῦ “Κονσόρτσιουμ” πρός τήν Τουρκίαν παρασχεθῇ εἰς τήν χώραν αὐτήν ἀτόκως. Ἡ ἐφημερίς ἐξαίρει τό ἐνδιαφέρον τῆς Οὐάσιγκτων καί ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ Τουρκία ἀδυνατεῖ νά καταβάλῃ διά τά δάνεια τόκον μεγαλείτερον τοῦ 1%». Οὐσιαστικῶς χαρίζονται εἰς τήν Τουρκίαν τά ποσά τοῦ Κονσόρτσιουμ! Καί, ἐνῷ οἱ Τοῦρκοι Ὑπουργοί, οἱ μεταβαίνοντες εἰς Παρισίους, θά ἐπιστρέψουν μέ ἄτοκα δάνεια εἰς τήν τσέπην, οἱ ἰδικοί μας θά γυρίσουν… Γιάννηδες ὅπως, ἀκριβῶς, ἐπῆγαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΡΑΝΤΑΡ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ἡ ὑποδιεύθυνσις Τροχαίας Ἀθηνῶν ἐφαρμόζει ἀπό σήμερον μέτρα ἐλέγχου τῆς ταχύτητος τῶν αὐτοκινήτων, διά μηχανημάτων «ραντάρ». Τά μηχανήματα αὐτά θά τοποθετηθοῦν εἰς εἰδικά ὀχήματα τῆς Τροχαίας, τά ὁποῖα θά περιπολοῦν εἰς τάς μεγάλας ὁδικάς ἀρτηρίας.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…