Τετάρτη, 12 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΥΣΦΗΜΗΣΙΣ

«Ὁ πρόεδρος τοῦ Τουρισμοῦ Ἀμαλιάδος κ. Μ. Πανουτσόπουλος, χαρακτηρίζει ὡς κακόβουλον τήν εἴδησιν ἐμφανίσεως καρχαρίου εἰς τάς ἀκτάς Καρούτας Ἀμαλιάδος. Αὐτή, ὡς λέγει, ἀποσκοπεῖ εἰς τήν δυσφήμησιν τῶν τουριστικῶν ἀκτῶν τῆς Ἀμαλιάδος». Ὥστε ἐκεῖ ἔφθασεν ὁ ἀνταγωνισμός μεταξύ τῶν διαφόρων τουριστικῶν κέντρων τῆς Ἑλλάδος. Νά κυκλοφοροῦν ἐναντίον ἀλλήλων φήμας, ὅτι τά ἐπισκέπτονται καρχαρίαι! … Πάλιν, καλά, πού οἱ δυσφημούμενοι δέν ἀπαντοῦν, ὅτι οἱ ἰδικοί των καρχαρίαι εἶναι ἐξημερωμένοι καί δέν δαγκώνουν, ὅπως οἱ τοῦ ἀντιπάλου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ

Κατόπιν σχετικῆς ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δημαρχιακῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ κ. δήμαρχος Ἀθηναίων κατέθεσε μήνυσιν ἐναντίον τοῦ προϊσταμένου τῆς Γεωγραφικῆς Ὑπηρεσίας Στρατοῦ ἐπί αὐτοδικίαν καί παράβασιν τῶν διατάξεων τοῦ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ, διά τῆς αὐθαιρέτου καταλήψεως δημοτικοῦ χώρου εἰς τό Πολύγωνον καί ἀνέγερσιν κτισμάτων ἐπ’ αὐτοῦ. Ἐπίσης ὁ κ. δήμαρχος ὑπέβαλεν αἴτησιν εἰς τόν κ. Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν, διά τῆς ὁποίας ζητεῖται «ἡ ἐπαναφορά εἰς τήν προτέραν κατάστασιν». Τέλος, ὁ κ. δήμαρχος ἤγειρεν ἀγωγήν προσωρινῶν μέτρων κατά ἰδιωτῶν, οἱ ὁποῖοι περιέφραξαν ὡρισμένα σημεῖα τοῦ δημοτικοῦ χώρου εἰς τό Πολύγωνον.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!