ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 12 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΥΣΦΗΜΗΣΙΣ

«Ὁ πρόεδρος τοῦ Τουρισμοῦ Ἀμαλιάδος κ. Μ. Πανουτσόπουλος, χαρακτηρίζει ὡς κακόβουλον τήν εἴδησιν ἐμφανίσεως καρχαρίου εἰς τάς ἀκτάς Καρούτας Ἀμαλιάδος. Αὐτή, ὡς λέγει, ἀποσκοπεῖ εἰς τήν δυσφήμησιν τῶν τουριστικῶν ἀκτῶν τῆς Ἀμαλιάδος». Ὥστε ἐκεῖ ἔφθασεν ὁ ἀνταγωνισμός μεταξύ τῶν διαφόρων τουριστικῶν κέντρων τῆς Ἑλλάδος. Νά κυκλοφοροῦν ἐναντίον ἀλλήλων φήμας, ὅτι τά ἐπισκέπτονται καρχαρίαι! … Πάλιν, καλά, πού οἱ δυσφημούμενοι δέν ἀπαντοῦν, ὅτι οἱ ἰδικοί των καρχαρίαι εἶναι ἐξημερωμένοι καί δέν δαγκώνουν, ὅπως οἱ τοῦ ἀντιπάλου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ

Κατόπιν σχετικῆς ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δημαρχιακῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ κ. δήμαρχος Ἀθηναίων κατέθεσε μήνυσιν ἐναντίον τοῦ προϊσταμένου τῆς Γεωγραφικῆς Ὑπηρεσίας Στρατοῦ ἐπί αὐτοδικίαν καί παράβασιν τῶν διατάξεων τοῦ οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ, διά τῆς αὐθαιρέτου καταλήψεως δημοτικοῦ χώρου εἰς τό Πολύγωνον καί ἀνέγερσιν κτισμάτων ἐπ’ αὐτοῦ. Ἐπίσης ὁ κ. δήμαρχος ὑπέβαλεν αἴτησιν εἰς τόν κ. Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν, διά τῆς ὁποίας ζητεῖται «ἡ ἐπαναφορά εἰς τήν προτέραν κατάστασιν». Τέλος, ὁ κ. δήμαρχος ἤγειρεν ἀγωγήν προσωρινῶν μέτρων κατά ἰδιωτῶν, οἱ ὁποῖοι περιέφραξαν ὡρισμένα σημεῖα τοῦ δημοτικοῦ χώρου εἰς τό Πολύγωνον.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.