ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ

«Τήν προσεχῆ Πέμπτην τό ζεῦγος Τσῶρτσιλ θά ἑορτάσῃ τήν 55ην ἐπέτειον τοῦ γάμου των, ὁ ὁποῖος ἀπεδείχθη ἐκ τῶν εὐτυχεστέρων τῆς ἐποχῆς μας. Ἐρωτηθεῖσα διά τό μυστικόν τῆς ἐπιτυχίας τοῦ γάμου της, ἡ 78ετίς κ. Κλημεντίνη Τσῶρτσιλ ἐδήλωσεν: “Ἄν θέλετε νά κάμετε τόν Οὐΐνστον εὐτυχῆ, τό πρῶτον καί σπουδαιότερον εἶναι νά τοῦ ἔχετε πάντα ἕτοιμον ἕνα καλόν γεῦμα!…”». Ἐννοεῖται, ὅμως, ὅτι ἡ συνταγή τῆς κ. Κλημεντίνης εἶναι παλαιάν καί ὅσον καί ὁ κόσμος· διότι ἀνέκαθεν κατά τήν γνωστήν Γαλλικήν παροιμίαν «ὁ ἔρως διέρχεται διά τοῦ στομάχου». Μόνον, πού ἡ φοβερά Ἀγγλική κουζίνα πᾶν ἄλλο ἤ κατάλληλος εἶναι διά νά τήν …ἐρωτευθῇ κανείς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ
ΣΧΟΛΗΝ
ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΩΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Τετάρτη μεσημβρία.

Ἡ πριγκήπισσα τῆς Ἰορδανίας Μπασμᾶ, συνοδευομένη ἀπό τήν βασιλομήτορα Ζελίν ἀφίκετο ἐνταῦθα προερχομένη ἐκ Παρισίων. Ἡ πριγκήπισσα τῆς Ἰορδανίας θά σπουδάσῃ εἰς τήν σχολήν Μπέλντον τοῦ Κέντ, ὅπου θά εἶναι συμμαθήτρια τῆς πριγκηπίσσης Ἄννης, θυγατρός τῆς Βασιλίσσης τῆς Ἀγγλίας Ἐλισάβετ. Εἰς τήν ἰδίαν σχολήν θά φοιτήσουν καί δύο ἄλλαι πριγκήπισσαι τῆς Αἰθιοπίας.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ