Τετάρτη, 11 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ!…

«Δύο μέλη τοῦ Κογκρέσσου –ἀμφότερα μεγαλείτερα τῶν 80 ἐτῶν– ἀρνοῦνται νά συναντηθοῦν καί νά ἐγκρίνουν τάς δαπάνας πληρωμῆς τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν. Ὁ κ. Κάρλ Χάϋντεν, 84 ἐτῶν, προσεκάλεσε τόν κ. Κλάρενς Κάννον, 83 ἐτῶν, νά ἔλθῃ εἰς τό γραφεῖον του διά νά συζητήσουν. Ὁ κ. Κάννον, ὅμως, ἠξίωσεν, ὅπως ὁ συνάδελφός του μεταβῇ εἰς τό ἰδικόν του γραφεῖον. Ἀλλά ὁ κ. Χάϋντεν εἶναι ἀνένδοτος, διότι θεωρεῖ ὡς μείωσίν του τό νά ἐπισκεφθῇ αὐτός τόν κ. Κάννον, ὁ ὁποῖος εἶναι κατά ἕν ἔτος μικρότερός του». Δυστυχῶς, εἰς τήν χώραν μας, δέν ὑπάρχουν γέροντες διαθέτοντες τοιούτου εἴδους πεῖσμα. Καί τά μυστικά κονδύλια καταβροχθίζονται ἀνέτως.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙ’ ΑΜΕΣΟΝ ΜΕΤΑΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διά Βασιλικοῦ Διατάγματος δημοσιευθέντος εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, περί ραδιοτηλεφωνικῆς ὑπηρεσίας ἑλληνικῶν ἐμπορικῶν πλοίων, ὁρίζεται, ὅτι πλοῖα ἐπιβατηγά, χωρητικότητος ἄνω τῶν 250 κόρων, ὑποχρεοῦνται, ὅπως μέχρι τῆς 25ης Σεπτεμβρίου ἐφοδιασθοῦν δι’ αὐτομάτου δέκτου κινδύνου. Διά τοῦ ὀργάνου τούτου, ἐξασφαλίζεται ἡ ἄμεσος μετάδοσις σήματος εἰς περίπτωσιν κινδύνου.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ