ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 11 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ!…

«Δύο μέλη τοῦ Κογκρέσσου –ἀμφότερα μεγαλείτερα τῶν 80 ἐτῶν– ἀρνοῦνται νά συναντηθοῦν καί νά ἐγκρίνουν τάς δαπάνας πληρωμῆς τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν. Ὁ κ. Κάρλ Χάϋντεν, 84 ἐτῶν, προσεκάλεσε τόν κ. Κλάρενς Κάννον, 83 ἐτῶν, νά ἔλθῃ εἰς τό γραφεῖον του διά νά συζητήσουν. Ὁ κ. Κάννον, ὅμως, ἠξίωσεν, ὅπως ὁ συνάδελφός του μεταβῇ εἰς τό ἰδικόν του γραφεῖον. Ἀλλά ὁ κ. Χάϋντεν εἶναι ἀνένδοτος, διότι θεωρεῖ ὡς μείωσίν του τό νά ἐπισκεφθῇ αὐτός τόν κ. Κάννον, ὁ ὁποῖος εἶναι κατά ἕν ἔτος μικρότερός του». Δυστυχῶς, εἰς τήν χώραν μας, δέν ὑπάρχουν γέροντες διαθέτοντες τοιούτου εἴδους πεῖσμα. Καί τά μυστικά κονδύλια καταβροχθίζονται ἀνέτως.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙ’ ΑΜΕΣΟΝ ΜΕΤΑΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διά Βασιλικοῦ Διατάγματος δημοσιευθέντος εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, περί ραδιοτηλεφωνικῆς ὑπηρεσίας ἑλληνικῶν ἐμπορικῶν πλοίων, ὁρίζεται, ὅτι πλοῖα ἐπιβατηγά, χωρητικότητος ἄνω τῶν 250 κόρων, ὑποχρεοῦνται, ὅπως μέχρι τῆς 25ης Σεπτεμβρίου ἐφοδιασθοῦν δι’ αὐτομάτου δέκτου κινδύνου. Διά τοῦ ὀργάνου τούτου, ἐξασφαλίζεται ἡ ἄμεσος μετάδοσις σήματος εἰς περίπτωσιν κινδύνου.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923