Τετάρτη, 11 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ!…

«Δύο μέλη τοῦ Κογκρέσσου –ἀμφότερα μεγαλείτερα τῶν 80 ἐτῶν– ἀρνοῦνται νά συναντηθοῦν καί νά ἐγκρίνουν τάς δαπάνας πληρωμῆς τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν. Ὁ κ. Κάρλ Χάϋντεν, 84 ἐτῶν, προσεκάλεσε τόν κ. Κλάρενς Κάννον, 83 ἐτῶν, νά ἔλθῃ εἰς τό γραφεῖον του διά νά συζητήσουν. Ὁ κ. Κάννον, ὅμως, ἠξίωσεν, ὅπως ὁ συνάδελφός του μεταβῇ εἰς τό ἰδικόν του γραφεῖον. Ἀλλά ὁ κ. Χάϋντεν εἶναι ἀνένδοτος, διότι θεωρεῖ ὡς μείωσίν του τό νά ἐπισκεφθῇ αὐτός τόν κ. Κάννον, ὁ ὁποῖος εἶναι κατά ἕν ἔτος μικρότερός του». Δυστυχῶς, εἰς τήν χώραν μας, δέν ὑπάρχουν γέροντες διαθέτοντες τοιούτου εἴδους πεῖσμα. Καί τά μυστικά κονδύλια καταβροχθίζονται ἀνέτως.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙ’ ΑΜΕΣΟΝ ΜΕΤΑΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διά Βασιλικοῦ Διατάγματος δημοσιευθέντος εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, περί ραδιοτηλεφωνικῆς ὑπηρεσίας ἑλληνικῶν ἐμπορικῶν πλοίων, ὁρίζεται, ὅτι πλοῖα ἐπιβατηγά, χωρητικότητος ἄνω τῶν 250 κόρων, ὑποχρεοῦνται, ὅπως μέχρι τῆς 25ης Σεπτεμβρίου ἐφοδιασθοῦν δι’ αὐτομάτου δέκτου κινδύνου. Διά τοῦ ὀργάνου τούτου, ἐξασφαλίζεται ἡ ἄμεσος μετάδοσις σήματος εἰς περίπτωσιν κινδύνου.

Απόψεις

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος