Τετάρτη, 11 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΠΕΙΣΜΑ!…

«Δύο μέλη τοῦ Κογκρέσσου –ἀμφότερα μεγαλείτερα τῶν 80 ἐτῶν– ἀρνοῦνται νά συναντηθοῦν καί νά ἐγκρίνουν τάς δαπάνας πληρωμῆς τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν. Ὁ κ. Κάρλ Χάϋντεν, 84 ἐτῶν, προσεκάλεσε τόν κ. Κλάρενς Κάννον, 83 ἐτῶν, νά ἔλθῃ εἰς τό γραφεῖον του διά νά συζητήσουν. Ὁ κ. Κάννον, ὅμως, ἠξίωσεν, ὅπως ὁ συνάδελφός του μεταβῇ εἰς τό ἰδικόν του γραφεῖον. Ἀλλά ὁ κ. Χάϋντεν εἶναι ἀνένδοτος, διότι θεωρεῖ ὡς μείωσίν του τό νά ἐπισκεφθῇ αὐτός τόν κ. Κάννον, ὁ ὁποῖος εἶναι κατά ἕν ἔτος μικρότερός του». Δυστυχῶς, εἰς τήν χώραν μας, δέν ὑπάρχουν γέροντες διαθέτοντες τοιούτου εἴδους πεῖσμα. Καί τά μυστικά κονδύλια καταβροχθίζονται ἀνέτως.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙ’ ΑΜΕΣΟΝ ΜΕΤΑΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διά Βασιλικοῦ Διατάγματος δημοσιευθέντος εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, περί ραδιοτηλεφωνικῆς ὑπηρεσίας ἑλληνικῶν ἐμπορικῶν πλοίων, ὁρίζεται, ὅτι πλοῖα ἐπιβατηγά, χωρητικότητος ἄνω τῶν 250 κόρων, ὑποχρεοῦνται, ὅπως μέχρι τῆς 25ης Σεπτεμβρίου ἐφοδιασθοῦν δι’ αὐτομάτου δέκτου κινδύνου. Διά τοῦ ὀργάνου τούτου, ἐξασφαλίζεται ἡ ἄμεσος μετάδοσις σήματος εἰς περίπτωσιν κινδύνου.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…