Τετάρτη, 10 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

«Μετά τήν διά βοῆς ἔγκρισιν τῆς εἰσδοχῆς τῆς Ἀλγερίας ὡς 109ου μέλους ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Ο.Η.Ε., πολλοί ἀντιπρόσωποι ἐχαιρέτισαν τό γεγονός, ὁ δέ Ἰορδανός ἀντιπρόσωπος ἀνέγνωσε σχετικόν ποίημα καί κατεχειροκτροτήθη». Ἀλλοίμονον, ὅμως, ἄν γίνῃ μόδα εἰς τά Ἡνωμένα Ἔθνη νά διαβάζουν οἱ ἀντιπρόσωποι ποιήματα! Θά ἀκούσωμεν, ἴσως τότε τόν κ. Τοσίτσαν νά ἀπαγγέλλῃ τό «Τσοπανάκος ἤμουνα» καί ἄλλα παρόμοια, κρατῶν μέ τά τσαρούχια του τόν ρυθμόν ἐπί τοῦ βήματος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η 18Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ

Ὑπό τοῦ Δήμου Ἀθηναίων κατηρτίσθη τό πλῆρες πρόγραμμα τοῦ μεθαυριανοῦ ἑορτασμοῦ ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν Ἀθηνῶν ἐκ τῶν στρατευμάτων Κατοχῆς. Ἡ τελετή θά γίνῃ τήν 11ην π.μ. ἐπί τῆς Ἀκροπόλεως, μέ ἔπαρσιν τῆς σημαίας καί ἄλλας ἐκδηλώσεις. Νεάνιδες τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων, πρόσκοποι καί μαθηταί θά πλαισιώνουν τήν τελετήν, τμῆμα δέ τοῦ στρατοῦ καί ἡ φιλαρμονική τοῦ δήμου θά ἀποδώσουν τιμάς. Ἐκλήθησαν νά παραστοῦν ὁ Βασιλεύς, ὁ Διάδοχος, ὁ πρόεδρος καί τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924