Τετάρτη, 10 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

«Μετά τήν διά βοῆς ἔγκρισιν τῆς εἰσδοχῆς τῆς Ἀλγερίας ὡς 109ου μέλους ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Ο.Η.Ε., πολλοί ἀντιπρόσωποι ἐχαιρέτισαν τό γεγονός, ὁ δέ Ἰορδανός ἀντιπρόσωπος ἀνέγνωσε σχετικόν ποίημα καί κατεχειροκτροτήθη». Ἀλλοίμονον, ὅμως, ἄν γίνῃ μόδα εἰς τά Ἡνωμένα Ἔθνη νά διαβάζουν οἱ ἀντιπρόσωποι ποιήματα! Θά ἀκούσωμεν, ἴσως τότε τόν κ. Τοσίτσαν νά ἀπαγγέλλῃ τό «Τσοπανάκος ἤμουνα» καί ἄλλα παρόμοια, κρατῶν μέ τά τσαρούχια του τόν ρυθμόν ἐπί τοῦ βήματος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η 18Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ

Ὑπό τοῦ Δήμου Ἀθηναίων κατηρτίσθη τό πλῆρες πρόγραμμα τοῦ μεθαυριανοῦ ἑορτασμοῦ ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν Ἀθηνῶν ἐκ τῶν στρατευμάτων Κατοχῆς. Ἡ τελετή θά γίνῃ τήν 11ην π.μ. ἐπί τῆς Ἀκροπόλεως, μέ ἔπαρσιν τῆς σημαίας καί ἄλλας ἐκδηλώσεις. Νεάνιδες τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων, πρόσκοποι καί μαθηταί θά πλαισιώνουν τήν τελετήν, τμῆμα δέ τοῦ στρατοῦ καί ἡ φιλαρμονική τοῦ δήμου θά ἀποδώσουν τιμάς. Ἐκλήθησαν νά παραστοῦν ὁ Βασιλεύς, ὁ Διάδοχος, ὁ πρόεδρος καί τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;