Τετάρτη, 10 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΕΡΗΜΟΝΗΣΟΣ

Ἐξ Ἀγρινίου τηλεγραφοῦν: «Ὡς ἐγνώσθη, ὁ μεγαλοεφοπλιστής κ. Ὠνάσης, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη τήν πόλιν μας, προτίθεται νά προβῇ εἰς τήν ἀγοράν ἐρημικῆς νησῖδος, κειμένης πλησίον τῶν ἀκτῶν τῆς δυτικῆς Ἀκαρνανίας, πρός τό Ἰόνιον, παρά τό χωρίον Ζοβέρδα. Πλήν, ὅμως, δέν ἔγινε γνωστόν εἰς τί θά τήν χρησιμοποιήσῃ». Ἀλήθεια, εἰς τί ἠμπορεῖ νά χρησιμοποιηθῇ μία ἐρημική νησίς; Ὁ ἀνταποκριτής, μέ τό μυστηριῶδες ὕφος του, ἀφήνει νά ἐννοηθῇ ὅτι κάτι πολύ ὕποπτον θά γίνῃ ἐκεῖ –κάτι μεταξύ γκαρσονιέρας καί… βάσεως πυραύλων!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ἐν ὄψει τῆς αὐξήσεως τῆς κινήσεως τῶν τροχοφόρων εἰς τάς μεγάλας ὁδικάς ἀρτηρίας, λόγῳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, ἡ διεύθυνσις Τροχαίας Προαστείων ἀπηύθυνεν ἔκκλησιν πρός τούς ὁδηγούς νά μή ἀναπτύσσουν μεγάλην ταχύτητα καί νά ἀκολουθοῦν πιστῶς τούς κανόνας ὁδικῆς κυκλοφορίας. Ἰδιαιτέρως, ἡ διεύθυνσις τῆς Τροχαίας Προαστείων ἀπευθύνεται πρός τούς ὁδηγούς τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων καί πούλμαν πρός τούς ὁποίους κάμνει αὐστηράν σύστασιν νά μή τρέχουν καί ν’ ἀκολουθοῦν τάς ὁδηγίας τῶν ὀργάνων τῆς τροχονομίας.

Απόψεις

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ