ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 10 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΕΡΗΜΟΝΗΣΟΣ

Ἐξ Ἀγρινίου τηλεγραφοῦν: «Ὡς ἐγνώσθη, ὁ μεγαλοεφοπλιστής κ. Ὠνάσης, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη τήν πόλιν μας, προτίθεται νά προβῇ εἰς τήν ἀγοράν ἐρημικῆς νησῖδος, κειμένης πλησίον τῶν ἀκτῶν τῆς δυτικῆς Ἀκαρνανίας, πρός τό Ἰόνιον, παρά τό χωρίον Ζοβέρδα. Πλήν, ὅμως, δέν ἔγινε γνωστόν εἰς τί θά τήν χρησιμοποιήσῃ». Ἀλήθεια, εἰς τί ἠμπορεῖ νά χρησιμοποιηθῇ μία ἐρημική νησίς; Ὁ ἀνταποκριτής, μέ τό μυστηριῶδες ὕφος του, ἀφήνει νά ἐννοηθῇ ὅτι κάτι πολύ ὕποπτον θά γίνῃ ἐκεῖ –κάτι μεταξύ γκαρσονιέρας καί… βάσεως πυραύλων!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ἐν ὄψει τῆς αὐξήσεως τῆς κινήσεως τῶν τροχοφόρων εἰς τάς μεγάλας ὁδικάς ἀρτηρίας, λόγῳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, ἡ διεύθυνσις Τροχαίας Προαστείων ἀπηύθυνεν ἔκκλησιν πρός τούς ὁδηγούς νά μή ἀναπτύσσουν μεγάλην ταχύτητα καί νά ἀκολουθοῦν πιστῶς τούς κανόνας ὁδικῆς κυκλοφορίας. Ἰδιαιτέρως, ἡ διεύθυνσις τῆς Τροχαίας Προαστείων ἀπευθύνεται πρός τούς ὁδηγούς τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων καί πούλμαν πρός τούς ὁποίους κάμνει αὐστηράν σύστασιν νά μή τρέχουν καί ν’ ἀκολουθοῦν τάς ὁδηγίας τῶν ὀργάνων τῆς τροχονομίας.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.