Τετάρτη, 1 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΛΑΚΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ

Ἀπό συνέντευξιν τοῦ Ἄγγλου ἠθοποιοῦ πού ἔπαιξε τόν Μερκούτιον τοῦ «Ρωμαίου καί Ἰουλιέττας», εἰς τό Ὠδεῖον τοῦ Ἡρώδου: «Ὡραῖο τό θέατρό σας, ἀλλά δέν μπορεῖ σ’ αὐτό νά δοθῇ παράστασις “Ρωμαίου καί Ἰουλιέττας”, γιατί χάνεται ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ ἔργου στό τεράστιο θέατρο… Μόλις ἐβγῆκα στήν σκηνή εἶχα τήν ἐντύπωσι, ὅτι μέ ἔρριχναν στά λεοντάρια». Πράγματι, τό Ὠδεῖον αὐτό, Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, ἐνθυμίζει πολύ τά… μαρτύρια τῶν πρώτων Χριστιανῶν -μέ τήν διαφοράν ὅτι, λόγῳ τῶν λιθίνων πάγκων, πού δέν ἔχουν ἐρεισίνωτον, τά ὑφίστανται καί οἱ θεαταί! Ὅσον διά τούς λέοντας, ὑπάρχουν εἰς ὅλα τά θέατρα, καί εἶναι οἱ …θεατρικοί κριτικοί· ἀλλά βρυχῶνται μόνον ἀπό τῶν στηλῶν τῶν ἐφημερίδων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Εἰς τήν περιοχήν Χαλανδρίου, ἐνεφανίσθη, ἐπί τῶν βοοειδῶν ἀφθώδης πυρετός. Κατόπιν τούτου, ἐλήφθησαν ὑπό τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας, μέτρα καί διετάχθη ὁ γενικός ἐμβολιασμός ζώων. Ἐν τῷ μεταξύ, ὡς ἐγνώσθη, ὑπό τῆς διεθνοῦς ὀργανώσεως γεωργίας Φ.Α.Ο. ἐνεκρίθη πίστωσις 9 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, διά τήν χορήγησιν ἐμβολίων, εἰς τάς χώρας τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀσίας, εἰς τάς ὁποίας ὑπάρχει ἀφθώδης.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!