Τετάρτη, 1 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΛΑΚΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ

Ἀπό συνέντευξιν τοῦ Ἄγγλου ἠθοποιοῦ πού ἔπαιξε τόν Μερκούτιον τοῦ «Ρωμαίου καί Ἰουλιέττας», εἰς τό Ὠδεῖον τοῦ Ἡρώδου: «Ὡραῖο τό θέατρό σας, ἀλλά δέν μπορεῖ σ’ αὐτό νά δοθῇ παράστασις “Ρωμαίου καί Ἰουλιέττας”, γιατί χάνεται ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ ἔργου στό τεράστιο θέατρο… Μόλις ἐβγῆκα στήν σκηνή εἶχα τήν ἐντύπωσι, ὅτι μέ ἔρριχναν στά λεοντάρια». Πράγματι, τό Ὠδεῖον αὐτό, Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, ἐνθυμίζει πολύ τά… μαρτύρια τῶν πρώτων Χριστιανῶν -μέ τήν διαφοράν ὅτι, λόγῳ τῶν λιθίνων πάγκων, πού δέν ἔχουν ἐρεισίνωτον, τά ὑφίστανται καί οἱ θεαταί! Ὅσον διά τούς λέοντας, ὑπάρχουν εἰς ὅλα τά θέατρα, καί εἶναι οἱ …θεατρικοί κριτικοί· ἀλλά βρυχῶνται μόνον ἀπό τῶν στηλῶν τῶν ἐφημερίδων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Εἰς τήν περιοχήν Χαλανδρίου, ἐνεφανίσθη, ἐπί τῶν βοοειδῶν ἀφθώδης πυρετός. Κατόπιν τούτου, ἐλήφθησαν ὑπό τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας, μέτρα καί διετάχθη ὁ γενικός ἐμβολιασμός ζώων. Ἐν τῷ μεταξύ, ὡς ἐγνώσθη, ὑπό τῆς διεθνοῦς ὀργανώσεως γεωργίας Φ.Α.Ο. ἐνεκρίθη πίστωσις 9 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, διά τήν χορήγησιν ἐμβολίων, εἰς τάς χώρας τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀσίας, εἰς τάς ὁποίας ὑπάρχει ἀφθώδης.

Απόψεις

Βάλαμε τό Βυζάντιο σέ παρένθεση

Μανώλης Κοττάκης
«Κατασκευάζεται» νέος λαός μηδενικῆς ἐθνικῆς μνήμης

Ἅλωση: Ἡ ἀνοιχτὴ πικρὴ πληγὴ τοῦ Γένους

Εφημερίς Εστία
Η ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ἄνασσα, ἡ Πόλις, ἡ Βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ ἐπὶ 1123 ἔτη Ἑλληνικὴ Κοσμόπολις, βεβηλώνεται ἀπὸ τοὺς Ἀσιᾶτες βαρβάρους. Εὐθὺς ἀμέσως, ἡ Συλλογικὴ Συνείδηση ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς συσπείρωσης καὶ ἀνασυγκρότησης. Καθιερώνεται ὡς ἀποφράδα ἡμέρα, ἡ Τρίτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος.

Ὁ Ἐρντογάν «τελειώνει» τόν κεμαλισμό

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ κεμαλισμοῦ διεκήρυξε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν μετά τήν χθεσινή ὁριστική ἐπικράτησή του στίς ἐκλογές.

«Παραμπέλλουμ», πιάτα Νεμέας καί «μπέρι-μπέρι»

Δημήτρης Καπράνος
Σκεφθεῖτε νά μήν ἀπαγορευόταν ἡ ὁπλοκατοχή καί ἡ ὁπλοχρησία στήν χώρα μας!

Τετάρτη, 29 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΥΜΑ