Τετάρτη, 1 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΛΑΚΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ

Ἀπό συνέντευξιν τοῦ Ἄγγλου ἠθοποιοῦ πού ἔπαιξε τόν Μερκούτιον τοῦ «Ρωμαίου καί Ἰουλιέττας», εἰς τό Ὠδεῖον τοῦ Ἡρώδου: «Ὡραῖο τό θέατρό σας, ἀλλά δέν μπορεῖ σ’ αὐτό νά δοθῇ παράστασις “Ρωμαίου καί Ἰουλιέττας”, γιατί χάνεται ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ ἔργου στό τεράστιο θέατρο… Μόλις ἐβγῆκα στήν σκηνή εἶχα τήν ἐντύπωσι, ὅτι μέ ἔρριχναν στά λεοντάρια». Πράγματι, τό Ὠδεῖον αὐτό, Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, ἐνθυμίζει πολύ τά… μαρτύρια τῶν πρώτων Χριστιανῶν -μέ τήν διαφοράν ὅτι, λόγῳ τῶν λιθίνων πάγκων, πού δέν ἔχουν ἐρεισίνωτον, τά ὑφίστανται καί οἱ θεαταί! Ὅσον διά τούς λέοντας, ὑπάρχουν εἰς ὅλα τά θέατρα, καί εἶναι οἱ …θεατρικοί κριτικοί· ἀλλά βρυχῶνται μόνον ἀπό τῶν στηλῶν τῶν ἐφημερίδων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Εἰς τήν περιοχήν Χαλανδρίου, ἐνεφανίσθη, ἐπί τῶν βοοειδῶν ἀφθώδης πυρετός. Κατόπιν τούτου, ἐλήφθησαν ὑπό τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας, μέτρα καί διετάχθη ὁ γενικός ἐμβολιασμός ζώων. Ἐν τῷ μεταξύ, ὡς ἐγνώσθη, ὑπό τῆς διεθνοῦς ὀργανώσεως γεωργίας Φ.Α.Ο. ἐνεκρίθη πίστωσις 9 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, διά τήν χορήγησιν ἐμβολίων, εἰς τάς χώρας τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀσίας, εἰς τάς ὁποίας ὑπάρχει ἀφθώδης.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…