Τετάρτη, 1 Ἀπριλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟΝ!

«Ἡ κομμουνιστική Κίνα καταβάλλει προσπαθείας διά ν’ αὐξήσῃ τήν ἐξαγωγήν τῶν οἴνων της καί τῶν ἄλλων ποτῶν της εἰς τόν ἀγγλόφωνον κόσμον. Ὁ πλέον διαφημιζόμενος οἶνος εἶναι ὁ γνωστός εἰς Πεκῖνον ὡς «Λευκός Λωτός», ὁ ὁποῖος, ὡς ἀναφέρουν αἱ διαφημίσεις, παρασκευάζεται ἐκ σπόρου λωτοῦ ἀρίστης ποιότητος, περιέχει πλέον τῶν 20 στοιχείων εὐεργετικῶν διά τήν ὑγείαν καί παρήχθη διά πρώτην φοράν εἰς Πεκῖνον τό 1790». Καί οἱ ὀπαδοί τῆς ρετσίνας ἰσχυρίζονται, ὅτι εἶναι εὐεργετική διά τόν ὀργανισμόν, ἀλλά ὄχι ὅπως ὁ «Λευκός Λωτός»! Φαίνεται, ὅτι οἱ Κινέζοι φίλοι τοῦ κρασιοῦ εἶναι πολύ πονηρότεροι ἀπό τούς ἰδικούς μας, ἀφοῦ κατώρθωσαν νά πείσουν τάς συζύγους των, ὅτι πίνουν τό καλλίτερον… φάρμακον τοῦ κόσμου…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΓΑΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΣΑΝΦΟΡΔ (ΦΛΟΡΙΔΑ)

Εἰς τήν ἐνταῦθα ἐκκλησίαν τῶν Βαπτιστῶν ἐτελέσθη θρησκευτικός γάμος διά τηλεφώνου, διότι ὁ πάστωρ, ὁ ὁποῖος ἐτέλει τήν ἱεροτελεστίαν, εὑρίσκετο κάπου εἰς τό Νότιον Βιετνάμ, ὅπου ὑπηρετεῖ ὡς ἱεραπόστολος. Οἱ λόγοι τοῦ πάστορος κ. Οὐῶλτερ Ρούθ, ἀδελφοῦ τῆς νύμφης, ἠκούοντο ὑπό δύο μεγαφώνων, τά ὁποῖα εἶχον τοποθετηθῆ πλησίον τοῦ τηλεφώνου. Ἐπίσης, τό ζεῦγος τῶν νεονύμφων, Μαρία Ρούθ καί Ρόναλδ Χίλτον, ἀπήντησε «ναί» ἀπό τηλεφώνου, ὅταν ὁ πάστωρ τούς ἠρώτησεν ἐάν δέχωνται νά γίνουν σύζυγοι.

Απόψεις

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ