Τεχνοκρατικός φασισμός

Καί νά θέλει κανείς νά ἁγιάσει δέν μπορεῖ! Συνέβη μέσα στήν ἀργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὅταν ἡ κυβέρνηση τῆς Ἱσπανίας ἀνακοίνωσε τόν νέο μηδενισμό τοῦ Φόρου Προστιθέμενης Ἀξίας στό λάδι. Ἐκθέτοντας βεβαίως εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν ἑλληνική, οἱ ὁποῖες ἐμμένουν πεισματικά ἐδῶ καί πάρα πολύ καιρό ὅτι ἡ μείωση τῶν ἔμμεσων φόρων δέν βοηθᾶ στήν καταπολέμηση τοῦ πληθωρισμοῦ καί τῆς ἀκρίβειας. Ἐνῶ ἡ πραγματικότητα στήν ἰβηρική χερσόνησο, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, εἶναι διαφορετική. Τό δόγμα πού ἐφαρμόζει ἡ ὁμάδα τῶν τεχνοκρατῶν τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, ἡ ὁποία δέν ἔχει σχέση μέ τήν πολιτική, μέ τήν ἐπικοινωνία καί μέ τό δημόσιο αἴσθημα, εἶναι πώς «ἄν δέν συμφωνεῖ ἡ πραγματικότητα μαζί μας, τόσο τό χειρότερο γιά τήν πραγματικότητα. Ἐμεῖς ἐπιμένουμε στό δόγμα μας». Αὐτό ἔπραξε γιά μιά ἀκόμη φορά ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Ἄκης Σκέρτσος, ὁ ὁποῖος, σέ ἀνάρτησή του μετά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις, ἰσχυρίστηκε ὅτι ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε οἱ «φθηνότεροι» ἀπό τόν μέσο ὅρο τῆς Εὐρωζώνης.!

Δέν θά σχολιάσω βεβαίως ἄν τό ζήτημα τῆς ἀκρίβειας εἶναι στήν ἁρμοδιότητά του μέ βάση τήν πρωθυπουργική ἀπόφαση κατανομῆς ἁρμοδιοτήτων πού ἔκανε ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές ἀναθέτοντας στόν ὑπουργό του μεταξύ ἄλλων καί τά θέματα ΛΟΑΤΚΙ. Δέν θά σχολιάσω ὅτι ἄν ἔπρεπε νά γίνει αὐτή ἡ ἀνάρτηση, ἦταν ἁρμοδιότητα τοῦ ὑπουργοῦ Τάκη Θεοδωρικάκου καί ὄχι τοῦ ἴδιου. Σχολιάζω ὅμως τό πεῖσμα, τήν ἐπιμονή, τόν ἐγωισμό καί τόν τεχνοκρατικό φασισμό πού ἐπικρατεῖ στό Ἵδρυμα. Γιατί μόνο Ἵδρυμα πλέον (ἐφ’ ὅσον οἱ ἔνοικοί του, πλήν Βλαστάρη καί Μαρινάκη, ἀντιδροῦν ἔτσι) μπορεῖ κανείς νά ἀποκαλεῖ τό Μέγαρο Μαξίμου. Εἰς τί συνίσταται ὁ ἱδρυματισμός; Νά σοῦ ἔχουν στείλει ἑκατομμύρια Ἕλληνες μήνυμα ὅτι διαμαρτύρονται πού, γιά μῆνες, ἀντί νά ἀσχολεῖσαι μέ τήν ζοφερή καθημερινότητά τους, ἐσύ εἶχες ἀφιερώσει ὅλη σου τήν ἐνέργεια γιά νά νομοθέτησεις τόν ἀχρείαστο γάμο, νά σοῦ λένε σέ ὅλες τίς μετεκλογικές ἔρευνες ὅτι τό πρόβλημά μου εἶναι ἡ ἀκρίβεια κι ἐσύ, 15 μέρες μετά ἀπό τίς κάλπες, νά ἐκδίδεις ἀνακοίνωση καί νά λές «ὄχι, δέν εἶναι ἔτσι τά πράγματα, θά σᾶς πῶ ἐγώ πῶς ζεῖτε, ἐμεῖς εἴμαστε οἱ φθηνότεροι, ζήτω»!

Πραγματικά, δέν ὑπάρχουν λόγια. Ὁ κεντρῶος ἐλιτισμός ὁδηγεῖ σέ ἀκόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση καί καταστρέφει τίς προσπάθειες πού κάνει ὁ Πρωθυπουργός, ἀμέσως μετά τίς εὐρωεκλογές, ἐπισκεπτόμενος ὅλα τά παραγωγικά ὑπουργεῖα, νά μπορέσει νά λύσει τά προβλήματα τῶν Ἑλλήνων καί νά ἀνακάμψει πολιτικά. Καίγεται ὁ κόσμος, οἱ τιμές παντοῦ εἶναι στόν Θεό, ὁ κόσμος φωνάζει ὅτι ἀκρίβεια σημαίνει «δέν μπορῶ», ὅτι μοῦ συρρικνώνετε τήν ἐλευθερία μου καί ὅτι δημιουργεῖτε πρόβλημα (ὅπως ὀμολόγησε ὁ κύριος Μητσοτάκης) στήν κοινωνική συνοχή, καί ὁ κύριος Σκέρτσος τόν χαβᾶ του! Τά γοῦστα του. «Ναί, ἀνέβηκαν οἱ τιμές, ἀλλά εἴμαστε φθηνότεροι!» Ἄν ὑπῆρχε βραβεῖο γιά τήν χειρότερη πολιτική καί επικοινωνιακή ἐπίδοση στόν τομέα τῆς ενσυναίσθησης, εἰλικρινά θά ἔπρεπε νά τοῦ ἀπονεμηθεῖ. Πολύ περισσότερο σέ ἐκείνους πού ἀπό τό παρασκήνιο τόν τροφοδοτοῦν μέ στοιχεῖα ἀπό τήν ἔκθεση τῆς Τράπεζας τῆς Ἱσπανίας γιά νά ἐνισχύσουν τήν ἐκτός τόπου, χρόνου καί κοινωνικῆς ἀτμόσφαιρας ἐπιχειρηματολογία του.

Γιά νά ἔχετε μιά πλήρη εἰκόνα, ἁπλῶς ἀντιγράφω ἀπό ἕναν ἱστότοπο τί ἀκριβῶς δήλωσε ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας γιά τήν ἀκρίβεια: «Ἐπικαλούμενος στοιχεῖα τῆς Eurostat (Εὐρωπαϊκή Στατιστική Ἀρχή), ἀλλά καί τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τῆς Ἱσπανίας, ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Ἄκης Σκέρτσος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ 8η φθηνότερη χώρα ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Συγκεκριμένα, μέ ἀνάρτησή του στά social media, ὁ ὑπουργός ἀναφέρει ὅτι “ἡ μάχη γιά τήν ἐνίσχυση τῶν εἰσοδημάτων, τῶν μισθῶν καί τῶν συντάξεων, τή στήριξη τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης τῶν Ἑλλήνων μαζί μέ τή βελτίωση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ καί τῶν τιμῶν ὑπέρ τῶν καταναλωτῶν εἶναι διαρκής. Καί τήν δίνουμε μέ ἐπιμονή, θάρρος, εἰλικρίνεια καί χωρίς δογματισμούς, ὅπως φάνηκε μέ τή δεύτερη κατά σειρά ἔκτακτη φορολόγηση τῶν ὑπερκερδῶν τῶν διυλιστηρίων καί τά βαριά πρόστιμα πού πλέον ἐπιβάλλονται σέ ὅσες ἐπιχειρήσεις παρανομοῦν”. Παράλληλα, τονίζει πώς “σέ σχέση μέ τό 2020, ἔχουμε γίνει πιό φθηνοί σέ σχέση μέ τόν μέσο ὅρο τῆς Ευρωζώνης. Τό 2020 ἤμασταν στό 88,4% τῶν μέσων εὐρωπαϊκῶν τιμῶν, τό 2023 εἴμαστε στό 87,2%. Αὐτό βέβαια δέν σημαίνει ὅτι δέν ἔχει ἀνέβει τό ἐπίπεδο τιμῶν στήν Ἑλλάδα. Σημαίνει, ὅμως, ὅτι ἔχει ἀνέβει λιγώτερο ἀπό ὅ,τι στήν μέση εὐρωπαϊκή χώρα”».

Ὑστερόγραφο: Ἐάν πράγματι εἴμαστε οἱ ὄγδοοι φθηνότεροι στήν Εὐρώπη, γιατί ἀντικαταστάθηκε ὁ ὑπουργός Ἀνάπτυξης Κώστας Σκρέκας ἀντί νά προαχθεῖ;

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924