Ταξίδι πρός τήν λησμονιά

ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ τοῦ 2020 ἤμουν γιά πολλές μέρες σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τούς ἀκρῖτες μας στόν Ἕβρο, ὅταν ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν καί ὁ ἀνεκδιήγητος πρώην Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν του Σοϊλού προσπάθησαν νά χρησιμοποιήσουν χιλιάδες παράνομους μετανάστες προκειμένου νά παραβιάσουν τά ἑλληνικά σύνορα καί νά ἀποσταθεροποιήσουν τήν νεοεκλεγμένη κυβέρνηση τῆς ΝΔ.

Ἡ σπουδαία Ἐθνοφυλακή μας ὅμως μαζί μέ τήν Ἀστυνομία καί τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις πού ὑπῆρχαν στήν περιοχή, ἕως ὅτου δοθεῖ ἐντολή νά πυκνώσουν οἱ γραμμές τους, χιλιάδες ἄνδρες καί γυναῖκες ἐνήργησαν σπουδαῖα καί ἔδειξαν στό καθεστώς πῶς ἀντιδρᾶ ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία καί τό Ἑλληνικό Ἔθνος ὅταν κάποιος διανοηθεῖ νά τούς ἀπειλήσει. Οἱ ἀγρότες ἐθνοφύλακες ἄναψαν τά ἐκτυφλωτικά φῶτα τῶν τρακτέρ τους μέσα στήν νύχτα καί ἄρχισαν νά πυροβολοῦν ἀδιάκοπα στόν ἀέρα, ὥστε οἱ ἀπέναντι πίστεψαν ὅτι στήν ἄλλη ὄχθη ἦταν παρατεταγμένη στρατιά ὁλόκληρη.

Καί ὄχι τριακόσιοι ἄνθρωποι. Οἱ τριακόσιοι τοῦ Ἕβρου. Ἀλλά ἔτσι ἦταν πάντοτε ὁ Ἕλλην. Παίζει ἄμυνα μέ τό μυαλό, ὅπως γράφει ὁ Νῖκος Τσιφόρος σέ ἕνα ἀπό τά ἀριστουργήματά του. Ἐνῷ οἱ γείτονες παίζουν μόνο μέ τήν ἰσχύ. Ὅσοι παράνομοι μετανάστες ἀψήφησαν τούς προειδοποιητικούς πυροβολισμούς, ἔβρεξαν τά πόδια τους στά ποτάμι καί πέρασαν τά σύνορα, συνελήφθησαν ἀπό τήν Ἐθνοφυλακή καί τόν Στρατό, οἱ ὁποῖοι μέ συνοπτικές διαδικασίες «ἐπέστρεψαν» πεσκέσι τούς εἰσβολεῖς στούς γείτονες.

Μετά τό πρῶτο κρίσιμο εἰκοσιτετράωρο κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ὑπερασπίστηκαν μέ αὐταπάρνηση τά σύνορα οἱ ὀλίγοι ἀκρῖτες, ξύπνησε τό ἑλληνικό Κράτος καί ἔδωσε στούς Τούρκους ἕνα συντριπτικό μάθημα. Οἱ ἀκρῖτες μας μαζί μέ τόν Στρατό καί τήν Ἀστυνομία ὑπερασπίστηκαν κατά τρόπο ὑποδειγματικό τήν γῆ τους, τά σπίτια τους, τήν ἐπικράτειά τους. «Σᾶς ἀνησύχησε, σᾶς φόβισε κάτι;» ρώτησα μερικούς ἀπό αὐτούς ὅταν εἶχε περάσει πιά ὁ κίνδυνος. «Δέν εἴμαστε ἐδῶ γιά νά φοβόμαστε, κύριε Κοττάκη!» μοῦ ἀπάντησαν.

Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι διατήρησαν τήν ψυχραιμία τους, ὅταν ἐπιχειρήθηκε νά διασυρθεῖ ὁ Ἕβρος ἀπό γερμανικά μέσα ἐνημέρωσης γιά τήν φανταστική «Μικρή Μαρία» τῶν ἀντεθνικῶν ΜΚΟ. Οἱ ἴδιοι κουνοῦν τό κεφάλι καί σήμερα ὅταν ἀκοῦνε τά «εὐαίσθητα» γερμανικά καί βρεταννικά μέσα ἐνημέρωσης νά ἐπιτίθενται πάλι στήν Ἑλλάδα γιά τήν τραγωδία τῆς Πύλου. Διότι δέν εἶναι δυνατόν ἡ Ἑλλάς, τό Λιμενικό της καί οἱ Συνοριοφυλακή της νά φυλοῦν τά σύνορα τοῦ Βερολίνου, τῶν Παρισίων καί τοῦ Λονδίνου στίς θάλασσές μας καί στό ἔδαφός μας, καί τήν ἴδια ὥρα νά τολμοῦν κάποιοι στάς Εὐρώπας νά τῆς κάνουν κριτική γιά τό πῶς πέταξε ἕναν κάβο διάσωσης ἕνας ἄνδρας τοῦ Λιμενικοῦ στό περίφημο ἁλιευτικό.

Δέν εἶναι ἄτιμοι οἱ ἀξιωματικοί πού φοροῦν τό ἐθνόσημο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιά νά μήν σέβονται τήν ἀνθρώπινη ζωή –ἄν αὐτό εἶναι τό ὑπονοούμενο. Αὐτό πού δέν καταλαβαίνουν μέ τίποτε οἱ φίλοι μου στόν Ἕβρο εἶναι ἡ ἀκατανόητη, ἀνεξήγητη, παράλογη δήλωση τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Μετανάστευσης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μουζάλα, ὅτι θά χαρεῖ καί θά πανηγυρίσει ὅταν γκρεμιστεῖ τό Τεῖχος τοῦ Ἕβρου, ὅσο καί ὅταν ἔπεσε τό Τεῖχος τοῦ Βερολίνου. Τήν θεωροῦν προσβολή μεγάλη στά πρόσωπά τους. «Οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι μέ τά καλά τους!» σχολιάζουν. Καί δέν ἔχουν ἄδικο. Βρίσκονται στήν πρώτη γραμμή καί φυλάσσουν Θερμοπύλες. Ἄν γίνει πόλεμος, ὅ μή γένοιτο, αὐτοί θά εἶναι οἱ πρῶτοι πού θά ἐπιστρατευτοῦν. Τό ἑλληνικό κράτος ἄλλοτε τούς θυμᾶται καί ἄλλοτε τούς ξεχνᾶ. Καί ἔρχεται ἕνας τύπος ἀπό τήν Ἀθήνα πού δέν ξέρει τί τοῦ γίνεται καί χαρακτηρίζει ὡς Τεῖχος τοῦ Αἴσχους τόν φράκτη πού προστατεύει τά ἑλληνικά σύνορα;

Ὅσοι λένε τέτοιες βλακεῖες, γιά τά ἐθνικά θέματα, λυπᾶμαι, ἀλλά δυσκολεύομαι νά διατηρήσω τήν ψυχραιμία μου –τό ἔγραψα καί χθές, πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι γιά νά ἀποκτήσει ἡ ἑλληνική ἐπικράτεια τήν παροῦσα μορφή της χρειάστηκε νά γίνουν ἀπό τό 1821 ἕως τό 1947 ὀκτώ μεταβολές συνόρων! Ὀκτώ! Ἡ Θράκη ἐνσωματώθηκε προτελευταία στόν ἐθνικό κορμό τό 1920. Καί μέ δεδομένο τόν τουρκικό ἀλυτρωτισμό, κρατᾶμε τήν ἐπικράτειά της ἀδιατάρακτη ἑκατόν τρία χρόνια τώρα. Ποιός εἶναι λοιπόν αὐτός πού ἔρχεται νά μᾶς πεῖ ὅτι πρέπει νά γκρεμιστεῖ ὁ φράκτης, ἡ ὕπαρξη τοῦ ὁποίου εἶναι ἀμέσως συνδεδεμένη μέ τήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καί τήν προστασία τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας στήν πιό εὐαίσθητη γωνιά τῆς πατρίδας μας;

Οἱ ἀκρῖτες μας εἶναι αὐστηροί, ἀλλά αὐτή τήν ἄποψη ἔχουν καί μοῦ λένε: «Ὅποιος τά λέει αὐτά εἶναι γιά τό ψυχιατρεῖο!». Δέν θά συμφωνήσω. Ὑπάρχει καλύτερο μέρος. Αὐτό πού ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ὀνόμαζε «χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας». Ἐκεῖ ἀξίζει νά τοποθετηθεῖ ὅποιος χαρακτηρίζει αἶσχος τήν προστασία τῶν συνόρων μας: Στήν λησμονιά.

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!