Τά …τσάμικα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ παρατήρηση: ὁ «Ριζοσπάστης» ἔνοιωσε τήν ἀνάγκη, νά ἐξαπολύσει μία ἄνευ προηγουμένου ἐπίθεση στό πρόσωπό μου μετά τήν δημοσίευση τοῦ πρωτοσέλιδου ἄρθρου τῆς Παρασκευῆς, μέ τό ὁποῖο ἁπλῶς ἀναλύαμε τήν νέα στρατηγική τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος Ἑλλάδος σέ αὐτές τίς ἐκλογές.

Μέ ὄχι ἀρνητικό τρόπο. Καί κατά τήν προσφιλῆ του τακτική ἐπειδή δέν μπορεῖ νά ἀπαντήσει μέ ἐπιχειρήματα στά ὅσα ἀποκαλυπτικά δημοσιεύσαμε, ἡ ἐπίθεση αὐτή μέ χαρακτηριστικά παραληρήματος (ἀλλά καί ἀπολογίας σέ ὁρισμένα σημεῖα της, ἐκεῖ πού ἐπισημάναμε τήν ἀτολμία ἐκφώνησης ἐπώνυμων ὅταν καταγγέλλει τό κεφάλαιο στήν Βουλή), χρησιμοποιεῖ τήν κλασσική μέθοδο τῆς ἐτικέττας γιά νά ἀπομειώσει τήν ἀξία τῶν ἰσχυρισμῶν μας.

Μάταιος κόπος. Συμπάσχω μέ τούς φίλους στόν Περισσό. Πρέπει νά πατήσαμε ἄθελά μας μεγάλο κάλο μέ τό δημοσίευμά μας, γιά νά ἀντιδροῦν κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἀφρίζοντες.

Πρέπει νά ἔχει πολύ μεγάλο λάκκο ἡ φάβα, ὅπως λέει ὁ λαός μας. Τί ἄλλο νά σκεφτοῦμε ὅταν ἐμεῖς σημειώσαμε τό κολακευτικό, ὅτι τό ΚΚΕ εἶναι «ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν» καί αὐτοί μᾶς καταγγέλλουν; Κάτι παίζει. Κατά τήν δική μου προσφιλῆ τακτική, δέν θά χρησιμοποιήσω οὔτε ἕναν ἐπιθετικό προσδιορισμό γιά νά χαρακτηρίσω τήν στρατηγική τοῦ ΚΚΕ. Ἀκόμη κι ἄν αὐτό σιώπησε στίς ἀποκαλύψεις Ἀναστασιάδη γιά τό ἐθνικό θέμα τῆς Κύπρου πού ἔφερε στό φῶς τῆς δημοσιότητας ἡ ἐφημερίδα μας. Καταλαβαίνω ἀπολύτως.

Τά ἀποκαλυπτήρια ἐνοχλοῦν. Γι’ αὐτό ἄλλως τε καί τό ἄρθρο πού μοῦ ἐπιτίθεται, ἄν κρίνω ἀπό τίς ἑλληνικές ταινίες οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται σέ αὐτό, πρέπει νά ἔχει γραφεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν γραμματέα τοῦ ΚΚΕ, τόν κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Εἶναι οἱ ἀγαπημένες του. Καμμιά φορά τίς ἀναφέρει καί στίς ὁμιλίες του, νομίζω. Μεγάλη μου τιμή ἄν μοῦ ἀπάντησε ὁ κύριος Κουτσούμπας, προσφεύγοντας σέ ἀτάκες ἀπό… κωμωδίες.

Τά μόνα πού περιορίζομαι νά πῶ εἶναι ὅτι ὁ «Ριζοσπάστης» πού μοῦ ἐπιτίθεται σήμερα γιά ἕνα κείμενο δημοσιογραφικῆς ἀνάλυσης, στέλνει τακτικά τόν τελευταῖο χρόνο στό γραφεῖο μου ἀπεσταλμένους γιά νά ρωτᾶ τί κατά τήν ἐκτίμησή μου συμβαίνει στήν «Νέα Δημοκρατία» καί ὄχι βεβαίως σέ ἄλλα κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης.

Καί βεβαίως νά ἐπισημάνω ὅτι οὐδείς εἶναι ὑπεράνω κριτικῆς. Οὔτε ἐγώ ὁ ἴδιος, ἀλλά οὔτε καί οἱ πολιτικοί ἀρχηγοί, μηδενός ἐξαιρουμένου.

Καί τέλος: Τήν ἀτζέντα τῆς ἐφημερίδας μας ἡ ὁποία γιά κακή τύχη τοῦ «Ριζοσπάστη» στό φύλλο τοῦ Σαββάτου ἐξαπέλυε σφοδρή ἐπίθεση στόν Σύριζα γιά τήν στάση του στό μεταναστευτικό καί στόν φράχτη, τήν ὁρίζουμε ἐμεῖς καί ὄχι ἡ …Μόσχα. Ἄν ἔχει ἕνα δίκιο ὁ γενικός γραμματέας τοῦ ΚΚΕ πάντως αὐτό εἶναι τοῦτο: σέ αὐτήν τήν ἐκλογική ἀναμέτρηση μέχρι στιγμῆς συζητᾶμε ποιός θά πάει μέ ποιόν καί ποιός θά εἶναι ἐναντίον σέ ποιόν –ἀπότοκη τοῦ συστήματος τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς αὐτή ἡ συζήτηση– ἀλλά δέν συζητᾶμε τί σχεδιάζει κάθε κόμμα ἀκριβῶς. Ποιές πολιτικές.

Τά κόμματα μέχρι στιγμῆς δίνουν γενικόλογες ἀπαντήσεις γιά μείζονα ζητήματα τοῦ δημόσιου διαλόγου καί δέν ἀπαντοῦν ἐπί τοῦ συγκεκριμένου. Στήν δική μας ἀντίληψη τῶν πραγμάτων, ἔρχομαι στήν οὐσία τοῦ σημερινοῦ σημειώματος, ἡ ἐκλογική αὐτή ἀναμέτρηση ἔχει δύο τεράστια διακυβεύματα: τά ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς τοῦ Αἰγαίου, καί τό μέγα ζήτημα τῆς ἀναδιανομῆς ἰδιοκτησίας, γῆς καί πλούτου πού συντελεῖται αὐτήν τήν στιγμή στό πλαίσιο τοῦ βίαιου ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς οἰκονομίας. Αὐτά εἶναι τά μεγάλα θέματα πού θά κυριαρχήσουν μετά τίς ἐκλογές ὅ,τι κι ἄν συζητᾶμε στίς ἐκλογές.

Ξεκινῶ ἀπό τό δεύτερο, μέ δύο παραδείγματα, καί θά ἐπεκταθοῦμε κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκστρατείας. Τό Σάββατο συντόνισα στό ΕΒΕΑ ἐκδήλωση τῆς ἀνώτατης ὁμοσπονδίας πολυτέκνων γιά τό δημογραφικό κατόπιν παρακλήσεως τοῦ ἀγαπητοῦ προέδρου της, Βασίλη Θεοτοκάτου, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων ὅλων τῶν κομμάτων. Καί ἐκεῖ πληροφορήθηκα ὅτι χιλιάδες δάνεια πολυτέκνων οἰκογενειῶν εἶναι «κόκκινα» καί αὐτές κινδυνεύουν νά χάσουν τά σπίτια τους. Γιά αὐτά θά μιλήσει κανείς; Ἐπίσης πληροφορήθηκα, στό πλαίσιο ἄλλων ἐπαφῶν μου, ὅτι αὐτό τόν καιρό fund βγάζουν στό σφυρί μεγάλους ξενοδοχειακούς ὁμίλους ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ βυθίστηκαν ἀπό δυσβάσταχτα ἐπιτόκια τραπεζῶν, τώρα ἀναγκάζονται νά ἐξαγοραστοῦν ἀπό σχήματα τά ὁποῖα δέν βάζουν χρήματα ἀπό τήν τσέπη τους, ἀλλά, σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης. Γιά αὐτά θά μιλήσει κανείς; Ἤ θά περάσουμε ὁλόκληρη τήν προεκλογική περίοδο βολικά μέ προσωπικές ἐπιθέσεις;

Γιά τό Αἰγαῖο τώρα: ἡ ἐφημερίδα μας ἔχει ἀποκαλύψει ὅτι προωθεῖται ἡ ἰδέα τῆς ἀποστρατιωτικοποίησης νησιῶν σέ βάθος πενταετίας. Ὅτι μᾶς ζητεῖται νά ἀναγνωρίσουμε στήν συνιδιοκτησία τοῦ Αἰγαίου μέ τούς Τούρκους. Ὅτι μᾶς ζητεῖται νά ἀναγνωρίσουμε τουρκική μειονότητα στά Δωδεκάνησα. Γιά αὐτά τά ζητήματα τά ὁποῖα ξεπερνοῦν τόν ὁρίζοντα τῆς τετραετίας καί θά ὁρίσουν τόν ἑλληνισμό γιά τά πολλά ἑπόμενα χρόνια, θά μιλήσει κανείς; Καλά εἶναι λοιπόν τά …ζεϊμπέκικα τῆς πολιτικῆς στά φεστιβάλ τῶν νεολαίων τῶν κομμάτων καί τό life style, ἀλλά εἶναι ὥρα νά μιλήσουμε καί γιά τά …τσάμικα.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ