Τά …τσάμικα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ παρατήρηση: ὁ «Ριζοσπάστης» ἔνοιωσε τήν ἀνάγκη, νά ἐξαπολύσει μία ἄνευ προηγουμένου ἐπίθεση στό πρόσωπό μου μετά τήν δημοσίευση τοῦ πρωτοσέλιδου ἄρθρου τῆς Παρασκευῆς, μέ τό ὁποῖο ἁπλῶς ἀναλύαμε τήν νέα στρατηγική τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος Ἑλλάδος σέ αὐτές τίς ἐκλογές.

Μέ ὄχι ἀρνητικό τρόπο. Καί κατά τήν προσφιλῆ του τακτική ἐπειδή δέν μπορεῖ νά ἀπαντήσει μέ ἐπιχειρήματα στά ὅσα ἀποκαλυπτικά δημοσιεύσαμε, ἡ ἐπίθεση αὐτή μέ χαρακτηριστικά παραληρήματος (ἀλλά καί ἀπολογίας σέ ὁρισμένα σημεῖα της, ἐκεῖ πού ἐπισημάναμε τήν ἀτολμία ἐκφώνησης ἐπώνυμων ὅταν καταγγέλλει τό κεφάλαιο στήν Βουλή), χρησιμοποιεῖ τήν κλασσική μέθοδο τῆς ἐτικέττας γιά νά ἀπομειώσει τήν ἀξία τῶν ἰσχυρισμῶν μας.

Μάταιος κόπος. Συμπάσχω μέ τούς φίλους στόν Περισσό. Πρέπει νά πατήσαμε ἄθελά μας μεγάλο κάλο μέ τό δημοσίευμά μας, γιά νά ἀντιδροῦν κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἀφρίζοντες.

Πρέπει νά ἔχει πολύ μεγάλο λάκκο ἡ φάβα, ὅπως λέει ὁ λαός μας. Τί ἄλλο νά σκεφτοῦμε ὅταν ἐμεῖς σημειώσαμε τό κολακευτικό, ὅτι τό ΚΚΕ εἶναι «ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν» καί αὐτοί μᾶς καταγγέλλουν; Κάτι παίζει. Κατά τήν δική μου προσφιλῆ τακτική, δέν θά χρησιμοποιήσω οὔτε ἕναν ἐπιθετικό προσδιορισμό γιά νά χαρακτηρίσω τήν στρατηγική τοῦ ΚΚΕ. Ἀκόμη κι ἄν αὐτό σιώπησε στίς ἀποκαλύψεις Ἀναστασιάδη γιά τό ἐθνικό θέμα τῆς Κύπρου πού ἔφερε στό φῶς τῆς δημοσιότητας ἡ ἐφημερίδα μας. Καταλαβαίνω ἀπολύτως.

Τά ἀποκαλυπτήρια ἐνοχλοῦν. Γι’ αὐτό ἄλλως τε καί τό ἄρθρο πού μοῦ ἐπιτίθεται, ἄν κρίνω ἀπό τίς ἑλληνικές ταινίες οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται σέ αὐτό, πρέπει νά ἔχει γραφεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν γραμματέα τοῦ ΚΚΕ, τόν κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Εἶναι οἱ ἀγαπημένες του. Καμμιά φορά τίς ἀναφέρει καί στίς ὁμιλίες του, νομίζω. Μεγάλη μου τιμή ἄν μοῦ ἀπάντησε ὁ κύριος Κουτσούμπας, προσφεύγοντας σέ ἀτάκες ἀπό… κωμωδίες.

Τά μόνα πού περιορίζομαι νά πῶ εἶναι ὅτι ὁ «Ριζοσπάστης» πού μοῦ ἐπιτίθεται σήμερα γιά ἕνα κείμενο δημοσιογραφικῆς ἀνάλυσης, στέλνει τακτικά τόν τελευταῖο χρόνο στό γραφεῖο μου ἀπεσταλμένους γιά νά ρωτᾶ τί κατά τήν ἐκτίμησή μου συμβαίνει στήν «Νέα Δημοκρατία» καί ὄχι βεβαίως σέ ἄλλα κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης.

Καί βεβαίως νά ἐπισημάνω ὅτι οὐδείς εἶναι ὑπεράνω κριτικῆς. Οὔτε ἐγώ ὁ ἴδιος, ἀλλά οὔτε καί οἱ πολιτικοί ἀρχηγοί, μηδενός ἐξαιρουμένου.

Καί τέλος: Τήν ἀτζέντα τῆς ἐφημερίδας μας ἡ ὁποία γιά κακή τύχη τοῦ «Ριζοσπάστη» στό φύλλο τοῦ Σαββάτου ἐξαπέλυε σφοδρή ἐπίθεση στόν Σύριζα γιά τήν στάση του στό μεταναστευτικό καί στόν φράχτη, τήν ὁρίζουμε ἐμεῖς καί ὄχι ἡ …Μόσχα. Ἄν ἔχει ἕνα δίκιο ὁ γενικός γραμματέας τοῦ ΚΚΕ πάντως αὐτό εἶναι τοῦτο: σέ αὐτήν τήν ἐκλογική ἀναμέτρηση μέχρι στιγμῆς συζητᾶμε ποιός θά πάει μέ ποιόν καί ποιός θά εἶναι ἐναντίον σέ ποιόν –ἀπότοκη τοῦ συστήματος τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς αὐτή ἡ συζήτηση– ἀλλά δέν συζητᾶμε τί σχεδιάζει κάθε κόμμα ἀκριβῶς. Ποιές πολιτικές.

Τά κόμματα μέχρι στιγμῆς δίνουν γενικόλογες ἀπαντήσεις γιά μείζονα ζητήματα τοῦ δημόσιου διαλόγου καί δέν ἀπαντοῦν ἐπί τοῦ συγκεκριμένου. Στήν δική μας ἀντίληψη τῶν πραγμάτων, ἔρχομαι στήν οὐσία τοῦ σημερινοῦ σημειώματος, ἡ ἐκλογική αὐτή ἀναμέτρηση ἔχει δύο τεράστια διακυβεύματα: τά ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς τοῦ Αἰγαίου, καί τό μέγα ζήτημα τῆς ἀναδιανομῆς ἰδιοκτησίας, γῆς καί πλούτου πού συντελεῖται αὐτήν τήν στιγμή στό πλαίσιο τοῦ βίαιου ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς οἰκονομίας. Αὐτά εἶναι τά μεγάλα θέματα πού θά κυριαρχήσουν μετά τίς ἐκλογές ὅ,τι κι ἄν συζητᾶμε στίς ἐκλογές.

Ξεκινῶ ἀπό τό δεύτερο, μέ δύο παραδείγματα, καί θά ἐπεκταθοῦμε κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκστρατείας. Τό Σάββατο συντόνισα στό ΕΒΕΑ ἐκδήλωση τῆς ἀνώτατης ὁμοσπονδίας πολυτέκνων γιά τό δημογραφικό κατόπιν παρακλήσεως τοῦ ἀγαπητοῦ προέδρου της, Βασίλη Θεοτοκάτου, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων ὅλων τῶν κομμάτων. Καί ἐκεῖ πληροφορήθηκα ὅτι χιλιάδες δάνεια πολυτέκνων οἰκογενειῶν εἶναι «κόκκινα» καί αὐτές κινδυνεύουν νά χάσουν τά σπίτια τους. Γιά αὐτά θά μιλήσει κανείς; Ἐπίσης πληροφορήθηκα, στό πλαίσιο ἄλλων ἐπαφῶν μου, ὅτι αὐτό τόν καιρό fund βγάζουν στό σφυρί μεγάλους ξενοδοχειακούς ὁμίλους ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ βυθίστηκαν ἀπό δυσβάσταχτα ἐπιτόκια τραπεζῶν, τώρα ἀναγκάζονται νά ἐξαγοραστοῦν ἀπό σχήματα τά ὁποῖα δέν βάζουν χρήματα ἀπό τήν τσέπη τους, ἀλλά, σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης. Γιά αὐτά θά μιλήσει κανείς; Ἤ θά περάσουμε ὁλόκληρη τήν προεκλογική περίοδο βολικά μέ προσωπικές ἐπιθέσεις;

Γιά τό Αἰγαῖο τώρα: ἡ ἐφημερίδα μας ἔχει ἀποκαλύψει ὅτι προωθεῖται ἡ ἰδέα τῆς ἀποστρατιωτικοποίησης νησιῶν σέ βάθος πενταετίας. Ὅτι μᾶς ζητεῖται νά ἀναγνωρίσουμε στήν συνιδιοκτησία τοῦ Αἰγαίου μέ τούς Τούρκους. Ὅτι μᾶς ζητεῖται νά ἀναγνωρίσουμε τουρκική μειονότητα στά Δωδεκάνησα. Γιά αὐτά τά ζητήματα τά ὁποῖα ξεπερνοῦν τόν ὁρίζοντα τῆς τετραετίας καί θά ὁρίσουν τόν ἑλληνισμό γιά τά πολλά ἑπόμενα χρόνια, θά μιλήσει κανείς; Καλά εἶναι λοιπόν τά …ζεϊμπέκικα τῆς πολιτικῆς στά φεστιβάλ τῶν νεολαίων τῶν κομμάτων καί τό life style, ἀλλά εἶναι ὥρα νά μιλήσουμε καί γιά τά …τσάμικα.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.