Τά πρακτικά τοῦ Κώδικος, παρακαλῶ!

ΑΠΟ τό καλοκαίρι πού ψηφίστηκε ὁ νέος Ποινικός Κώδικας, τελευταία «προσφορά» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν ἑλληνική κοινωνία…

… καταγράφω διαρκῶς τίς περιπτώσεις πού ἡ ἐφαρμογή του ὁδήγησε εἴτε σέ σκανδαλώδεις ἀπαλλαγές κατηγορουμένων σέ μείζονες ὑποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, εἴτε σέ εἰσαγγελικές προτάσεις ἀπαλλαγῶν, χωρίς ἐπιρροή στήν λήψη τῆς τελικῆς ἀπόφασης ὅμως, εἴτε σέ προβλέψεις μελλοντικῶν ἀπαλλαγῶν. Οἱ περιπτώσεις δέν εἶναι μία καί δύο, εἶναι πολλές. Καί βεβαίως ἀναφέρομαι στίς γνωστές, ὄχι στίς ἄγνωστες. Χθές διαβάσαμε ὅτι λόγω τοῦ νέου Κώδικα ὁ παιδεραστής μέ φλάουτο γλύτωσε 16 χρόνια φυλακῆς στό Ἐφετεῖο, μέ τόν εἰσαγγελέα νά διερωτᾶται ἀπελπισμένος ἀπό τῆς ἕδρας μεγαλοφώνως «τί θά ποῦμε τώρα στούς γονεῖς τῶν παιδιῶν;».
Τίς προάλλες διαβάσαμε ὅτι οἱ κατηγορούμενοι στήν δίκη τῆς Siemens ἔπεσαν στά μαλακά πάλι λόγω τοῦ Κώδικα. Ὁ νέος Κῶδιξ χαρακτήρισε τούς ἀξιωματούχους τοῦ ΟΤΕ ὡς ὑπαλλήλους τοῦ… ἰδιωτικοῦ τομέα καί αὐτομάτως τά ἀδικήματά τους ἀπώλεσαν τόν χαρακτηρισμό τῆς ἀπιστίας περί τήν ὑπηρεσία. Οἱ περισσότεροι ἀθωώθηκαν. Τίς προάλλες πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ νέος κῶδιξ ἔκανε τό θαῦμα του στήν ὑπόθεση τῆς Energa Power (ὑπεξαίρεση ἐσόδων τοῦ Δημοσίου), κάποιοι βγῆκαν ἀπό τῆς φυλακῆς τά σίδερα καί σήμερα κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι καί ὡραῖοι ἀνάμεσά μας.

Τίς προάλλες διαβάσαμε ὅτι τριακόσια ἀνώτατα στελέχη τραπεζῶν πού ἔβαλαν ὑπογραφές σέ ἐπισφαλῆ δάνεια κομμάτων καί λοιπῶν ἐπιχειρήσεων, ἔπεσαν ἤ θά πέσουν «στά μαλακά» λόγω ἀλλαγῆς τῆς διάταξης γιά τήν πλάνη. Τίς προάλλες ἐνημερωθήκαμε ὅτι ὁ νέος Κῶδιξ εἶχε ἐπίδραση καί στήν ὑπόθεση τῆς χειραγώγησης τοῦ Χρηματιστηρίου ἀπό μετόχους γνωστῆς ἐπιχείρησης πού τελεῖ ὑπό πτώχευση. Τίς προάλλες διαβάσαμε ὅτι ἄλλαξε ὁ χαρακτηρισμός τοῦ ἀδικήματος γιά τό ὁποῖο μηνύθηκε ὁ Παῦλος Πολάκης ἀπό τόν Γιάννη Στουρνάρα στήν ὑπόθεση τῆς ἠχογράφησης. Τίς προάλλες ἀκούσαμε ὅτι ὁ Κῶδιξ παρολίγον νά ἐφαρμοσθεῖ στήν δίκη τῶν μελῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς γιά τά ἐπεισόδια στό στέκι «Συνεργεῖο» στήν Ἡλιούπολη. Τίς προάλλες πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ Κῶδιξ λίγο ἔλειψε νά ἔχει ἐπιρροή στίς τυχόν ἀποφυλακίσεις μελῶν τῆς 17 Νοέμβρη ἀπό τόν Κορυδαλλό. Τίς προάλλες μάθαμε ὅτι κορυφαῖος ἐπιχειρηματίας τῆς χώρας ἀθωώθηκε σέ δίκη πού εἶχε, λόγω τῶν διατάξεων τοῦ νέου ποινικοῦ Κώδικα. Τίς προάλλες μάθαμε ὅτι ἡ ΝΔ κατέθεσε πρόταση γιά σύσταση προανακριτικῆς ἐπιτροπῆς κατά Παπαγγελόπουλου μέ τίς παλαιές διατάξεις τοῦ ἄρθρου 224 γιά τήν ψευδορκία, ξέχασε τίς νέες. Τέλος, διαρκῶς μαθαίνουμε (εἰδικῶς μετά τίς ἐκλογές) ὅτι κακοποιοί καί ἐγκληματίες τοῦ Κορυδαλλοῦ ἀποδίδονται ἐλεύθεροι στήν κοινωνία, λευκοί ὡς περιστερές χάρη στόν νέο Κώδικα. Μέ τόσα πού μάθαμε, ἐνημερωθήκαμε, πληροφορηθήκαμε, ἀκούσαμε, καταλήγουμε σέ ἕνα συμπέρασμα: Αὐτό δέν εἶναι Ποινικός Κώδικας ἀλλά πλυντήριο-στεγνωτήριο! Μέ θεολογικούς ὅρους εἶναι ὁ «ἅγιος κατάδικος ὁ ἐλευθερωτής». Γι’ αὐτό, πέραν τῶν πολιτικῶν ἐρωτημάτων –ψηφίστηκε ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ μέ ἀποχή τῆς ΝΔ, ἡ ὁποία ἐξέδωσε μιά χλιαρή ἀνακοίνωση– ὑπάρχει ἕνα ἀκόμη ἐρώτημα, τό σημαντικώτερο νομίζω: Ποιοί ἔγραψαν τίς διατάξεις αὐτοῦ τοῦ Κώδικα; Λειτουργοῦσε μία νομοπαρασκευαστική ἐπιτροπή στό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, ἔτσι δέν εἶναι; Μέλη της ἦταν καθηγητές, δικηγόροι, λαμπρά μυαλά τοῦ νομικοῦ κόσμου γενικώτερα. Ἡ ἐπιτροπή αὐτή συνεδρίαζε καί λογικά θά ἔπρεπε νά τηροῦνται καί πρακτικά. Μήπως ὑπουργέ, κ. Τσιάρα, καί ὑφυπουργέ, τέως δικαστή κ. Κράνη, πρέπει νά δοθοῦν στήν δημοσιότητα τά πρακτικά αὐτά γιά νά δοῦμε ποιοί εἰσηγήθηκαν καί τί; Διότι ἄν οἱ ρυθμίσεις εἶναι γενικές καί ἀφηρημένες καί ὄχι εἰδικές, φωτογραφικές καί συγκεκριμένες, τότε κανένα πρόβλημα. Τυχαῖο. Ζητοῦμε συγγνώμη καί πού ἐνοχλοῦμε. Ἄν ὅμως αὐτοί πού εἰσηγήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις, εἶχαν δικές τους ὑποθέσεις ἐκκρεμεῖς, πελατῶν τους, ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης, τότε γεννᾶται αὐτομάτως μεῖζον θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. Καί ἄν αὐτό συμβαίνει, εἶναι σκάνδαλο.

Θέλω νά πιστεύω πώς συμβαίνει τό πρῶτο. Τό τυχαῖο. Ἀλλά μέ τόσες σκανδαλώδεις ὑποθέσεις πού καταλαμβάνουν τά πρωτοσέλιδα, θά εἶχε ἐνδιαφέρον νά διερευνήσουμε καί τό δεύτερο. Γιά νά τό ἀποκλείσουμε, εὔχομαι. Σέ κάθε περίπτωση ὅμως, γιά νά μήν ξανακούσουμε ἀπελπισμένο εἰσαγγελέα σέ δίκη παιδεραστίας νά σηκώνει τά χέρια ψηλά ἀπό τῆς ἕδρας, ἐπειδή κάποιοι ἄλλοι ἀποφάσισαν διαφορετικά σέ κάποια κλειστά δωμάτια. Ἐν προκειμένω δέν συζητᾶμε γιά τό κοινό περί δικαίου αἴσθημα. Μιλᾶμε γιά τό ἴδιο τό δίκαιο! Τά αἰσθήματα ἕπονται.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!