ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Τά πρακτικά τοῦ Κώδικος, παρακαλῶ!

ΑΠΟ τό καλοκαίρι πού ψηφίστηκε ὁ νέος Ποινικός Κώδικας, τελευταία «προσφορά» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν ἑλληνική κοινωνία…

… καταγράφω διαρκῶς τίς περιπτώσεις πού ἡ ἐφαρμογή του ὁδήγησε εἴτε σέ σκανδαλώδεις ἀπαλλαγές κατηγορουμένων σέ μείζονες ὑποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, εἴτε σέ εἰσαγγελικές προτάσεις ἀπαλλαγῶν, χωρίς ἐπιρροή στήν λήψη τῆς τελικῆς ἀπόφασης ὅμως, εἴτε σέ προβλέψεις μελλοντικῶν ἀπαλλαγῶν. Οἱ περιπτώσεις δέν εἶναι μία καί δύο, εἶναι πολλές. Καί βεβαίως ἀναφέρομαι στίς γνωστές, ὄχι στίς ἄγνωστες. Χθές διαβάσαμε ὅτι λόγω τοῦ νέου Κώδικα ὁ παιδεραστής μέ φλάουτο γλύτωσε 16 χρόνια φυλακῆς στό Ἐφετεῖο, μέ τόν εἰσαγγελέα νά διερωτᾶται ἀπελπισμένος ἀπό τῆς ἕδρας μεγαλοφώνως «τί θά ποῦμε τώρα στούς γονεῖς τῶν παιδιῶν;».
Τίς προάλλες διαβάσαμε ὅτι οἱ κατηγορούμενοι στήν δίκη τῆς Siemens ἔπεσαν στά μαλακά πάλι λόγω τοῦ Κώδικα. Ὁ νέος Κῶδιξ χαρακτήρισε τούς ἀξιωματούχους τοῦ ΟΤΕ ὡς ὑπαλλήλους τοῦ… ἰδιωτικοῦ τομέα καί αὐτομάτως τά ἀδικήματά τους ἀπώλεσαν τόν χαρακτηρισμό τῆς ἀπιστίας περί τήν ὑπηρεσία. Οἱ περισσότεροι ἀθωώθηκαν. Τίς προάλλες πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ νέος κῶδιξ ἔκανε τό θαῦμα του στήν ὑπόθεση τῆς Energa Power (ὑπεξαίρεση ἐσόδων τοῦ Δημοσίου), κάποιοι βγῆκαν ἀπό τῆς φυλακῆς τά σίδερα καί σήμερα κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι καί ὡραῖοι ἀνάμεσά μας.

Τίς προάλλες διαβάσαμε ὅτι τριακόσια ἀνώτατα στελέχη τραπεζῶν πού ἔβαλαν ὑπογραφές σέ ἐπισφαλῆ δάνεια κομμάτων καί λοιπῶν ἐπιχειρήσεων, ἔπεσαν ἤ θά πέσουν «στά μαλακά» λόγω ἀλλαγῆς τῆς διάταξης γιά τήν πλάνη. Τίς προάλλες ἐνημερωθήκαμε ὅτι ὁ νέος Κῶδιξ εἶχε ἐπίδραση καί στήν ὑπόθεση τῆς χειραγώγησης τοῦ Χρηματιστηρίου ἀπό μετόχους γνωστῆς ἐπιχείρησης πού τελεῖ ὑπό πτώχευση. Τίς προάλλες διαβάσαμε ὅτι ἄλλαξε ὁ χαρακτηρισμός τοῦ ἀδικήματος γιά τό ὁποῖο μηνύθηκε ὁ Παῦλος Πολάκης ἀπό τόν Γιάννη Στουρνάρα στήν ὑπόθεση τῆς ἠχογράφησης. Τίς προάλλες ἀκούσαμε ὅτι ὁ Κῶδιξ παρολίγον νά ἐφαρμοσθεῖ στήν δίκη τῶν μελῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς γιά τά ἐπεισόδια στό στέκι «Συνεργεῖο» στήν Ἡλιούπολη. Τίς προάλλες πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ Κῶδιξ λίγο ἔλειψε νά ἔχει ἐπιρροή στίς τυχόν ἀποφυλακίσεις μελῶν τῆς 17 Νοέμβρη ἀπό τόν Κορυδαλλό. Τίς προάλλες μάθαμε ὅτι κορυφαῖος ἐπιχειρηματίας τῆς χώρας ἀθωώθηκε σέ δίκη πού εἶχε, λόγω τῶν διατάξεων τοῦ νέου ποινικοῦ Κώδικα. Τίς προάλλες μάθαμε ὅτι ἡ ΝΔ κατέθεσε πρόταση γιά σύσταση προανακριτικῆς ἐπιτροπῆς κατά Παπαγγελόπουλου μέ τίς παλαιές διατάξεις τοῦ ἄρθρου 224 γιά τήν ψευδορκία, ξέχασε τίς νέες. Τέλος, διαρκῶς μαθαίνουμε (εἰδικῶς μετά τίς ἐκλογές) ὅτι κακοποιοί καί ἐγκληματίες τοῦ Κορυδαλλοῦ ἀποδίδονται ἐλεύθεροι στήν κοινωνία, λευκοί ὡς περιστερές χάρη στόν νέο Κώδικα. Μέ τόσα πού μάθαμε, ἐνημερωθήκαμε, πληροφορηθήκαμε, ἀκούσαμε, καταλήγουμε σέ ἕνα συμπέρασμα: Αὐτό δέν εἶναι Ποινικός Κώδικας ἀλλά πλυντήριο-στεγνωτήριο! Μέ θεολογικούς ὅρους εἶναι ὁ «ἅγιος κατάδικος ὁ ἐλευθερωτής». Γι’ αὐτό, πέραν τῶν πολιτικῶν ἐρωτημάτων –ψηφίστηκε ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ μέ ἀποχή τῆς ΝΔ, ἡ ὁποία ἐξέδωσε μιά χλιαρή ἀνακοίνωση– ὑπάρχει ἕνα ἀκόμη ἐρώτημα, τό σημαντικώτερο νομίζω: Ποιοί ἔγραψαν τίς διατάξεις αὐτοῦ τοῦ Κώδικα; Λειτουργοῦσε μία νομοπαρασκευαστική ἐπιτροπή στό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, ἔτσι δέν εἶναι; Μέλη της ἦταν καθηγητές, δικηγόροι, λαμπρά μυαλά τοῦ νομικοῦ κόσμου γενικώτερα. Ἡ ἐπιτροπή αὐτή συνεδρίαζε καί λογικά θά ἔπρεπε νά τηροῦνται καί πρακτικά. Μήπως ὑπουργέ, κ. Τσιάρα, καί ὑφυπουργέ, τέως δικαστή κ. Κράνη, πρέπει νά δοθοῦν στήν δημοσιότητα τά πρακτικά αὐτά γιά νά δοῦμε ποιοί εἰσηγήθηκαν καί τί; Διότι ἄν οἱ ρυθμίσεις εἶναι γενικές καί ἀφηρημένες καί ὄχι εἰδικές, φωτογραφικές καί συγκεκριμένες, τότε κανένα πρόβλημα. Τυχαῖο. Ζητοῦμε συγγνώμη καί πού ἐνοχλοῦμε. Ἄν ὅμως αὐτοί πού εἰσηγήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις, εἶχαν δικές τους ὑποθέσεις ἐκκρεμεῖς, πελατῶν τους, ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης, τότε γεννᾶται αὐτομάτως μεῖζον θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. Καί ἄν αὐτό συμβαίνει, εἶναι σκάνδαλο.

Θέλω νά πιστεύω πώς συμβαίνει τό πρῶτο. Τό τυχαῖο. Ἀλλά μέ τόσες σκανδαλώδεις ὑποθέσεις πού καταλαμβάνουν τά πρωτοσέλιδα, θά εἶχε ἐνδιαφέρον νά διερευνήσουμε καί τό δεύτερο. Γιά νά τό ἀποκλείσουμε, εὔχομαι. Σέ κάθε περίπτωση ὅμως, γιά νά μήν ξανακούσουμε ἀπελπισμένο εἰσαγγελέα σέ δίκη παιδεραστίας νά σηκώνει τά χέρια ψηλά ἀπό τῆς ἕδρας, ἐπειδή κάποιοι ἄλλοι ἀποφάσισαν διαφορετικά σέ κάποια κλειστά δωμάτια. Ἐν προκειμένω δέν συζητᾶμε γιά τό κοινό περί δικαίου αἴσθημα. Μιλᾶμε γιά τό ἴδιο τό δίκαιο! Τά αἰσθήματα ἕπονται.

Απόψεις

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ