Τά «παρτάλια» τῆς μειονότητος

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ἐπισημάνθηκε ἀπό τόν Ἀθηναϊκό Τύπο καί τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀλλά δυστυχῶς δέν ἔλαβε τήν ἔκταση πού τοῦ ἄξιζε.

Ἀναφέρομαι στήν ἀδυναμία (λόγω ἀποχώρησης τῶν μουσουλμάνων συμβούλων) τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας Θράκης νά ἐκδώσει ψήφισμα συμπαράστασης ὑπέρ τῶν δύο Ἑλλήνων κρατούμενων στρατιωτικῶν τοῦ Ἕβρου οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν ἀπό τουρκική περίπολο ἐν ὥρα καθήκοντος: Τήν στιγμή πού φυλοῦσαν τά σύνορα τῆς Θράκης. Τά σύνορα τῆς Ἑλλάδας.

Θά ἤθελα νά τούς εἶχα ἕναν-ἕναν μπροστά μου τούς περιφερειακούς συμβούλους ἀπό τήν μειονότητα, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων χαλᾶνε τόν κόσμο ἄν κατά τήν ἐκτίμησή τους ὑπάρξει ἴχνος παραβίασης ἀνθρωπίνου δικαιώματος εἰς βάρος μέλους τῆς μειονότητας στήν Θράκη. Θά ἤθελα νά τούς ἔχω μπροστά μου γιά νά τούς πῶ τά ἑξῆς ἁπλά: ἐφεξῆς στό μέλλον δέν δικαιοῦσθε διά νά ὁμιλεῖτε γιά δῆθεν παραβιάσεις ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, ἀνθρωπίνων καί μειονοτικῶν δικαιωμάτων γιά οἱονδήποτε κάτοικο τῆς Θράκης. Ἀπαγορεύεται. Ἀπό τήν στιγμή πού ἀρνηθήκατε νά ψηφίσετε ὑπέρ συμπολιτῶν σας Ἑλλήνων ὑπηκόων οἱ ὁποῖοι κρατοῦνται παράνομα σέ φυλακές ὑψίστης ἀσφαλείας χωρίς νά τούς ἔχει ἀποδοθεῖ κατηγορητήριο κατά ὠμή παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τους, δέν ἔχετε δικαίωμα ποτέ, μά ποτέ, μά ποτέ, «παρτάλια», νά διαμαρτυρηθεῖτε στό μέλλον γιά τυχόν «παραβίαση» τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σας.

Ἡ ἰδιότητα τοῦ Ἕλληνα πολίτη ἀλλά καί τοῦ ἐν εὐρεία ἔννοια Ἕλληνα δημοσίου λειτουργοῦ σᾶς ἐξασφαλίζει καί τήν ἰδιότητα τοῦ Εὐρωπαίου πολίτη. Ἐσεῖς ὅμως ἀποδειχθήκατε ἀνάξιοι νά τήν ὑπηρετήσετε προκειμένου νά ἱκανοποιήσετε τίς ἐπιθυμίες τρίτων. Μήν ἀκούσουμε ποτέ λοιπόν ἀπό ἐσᾶς ἐνστάσεις γιά θέματα ἐλευθερίας καί αὐτοπροσδιορισμοῦ. Μόνοι σας ἀπεμπολήσατε τό προνόμιο. Ἡ συμπεριφορά σας συνιστᾶ τόν ὁρισμό τοῦ πειθαρχικοῦ παραπτώματος, ἀλλά δέν ἔχουμε ψευδαισθήσεις γιά τήν συμπεριφορά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῆς ΝΔ ἀπέναντί σας. Καί τά δύο κόμματα στό ἄκουσμα ὅτι ἀρνηθήκατε νά ψηφίσετε ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν δύο στρατιωτικῶν πού φροντίζουν τήν ἀσφάλεια τῆς χώρας (ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο μάλιστα, ὁ Κούκλατζης, εἶναι μόνιμος κάτοικος Ἕβρου), θά ἔπρεπε νά σᾶς εἶχαν διαγράψει ἀπό τίς τάξεις τους.

Ἀλλά φεῦ! Οἱ ψῆφοι προηγοῦνται τῆς πατρίδας. Διαγράφουν ἄλλους μέ τήν παραμικρή ἀφορμή ἀλλά κάποιους ἀπό ἐσᾶς ὄχι ἁπλῶς δέν θά τούς τιμωρήσουν ἀλλά μελετοῦν τήν πιθανότητα νά τούς ἐντάξουν στά ψηφοδέλτιά τους. Ὁπότε ποία ἀπαίτηση νά ἔχουμε ἐμεῖς πού παρατηροῦμε τήν ἀνικανότητα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εἶναι ἡ Περιφέρεια) νά ἐκδώσει ἕνα ἁπλό ψήφισμα συμπαράστασης γιά τούς δύο, ἐπίσης, ὑψηλόβαθμους ὑπαλλήλους, στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων; Δέν συζητῶ, βεβαίως, γιά τήν ἀθηναϊκή σιγή ὡς πρός τήν κατάργηση τῆς ὑπόστασης τοῦ περιφερειακοῦ συμβουλίου ἀπό μειονοτικούς περιφερειακούς συμβούλους μέ τήν ἀνοχή τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν παρατάξεων ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ. Ἐάν ἐπρόκειτο γιά τούς ὀκτώ πραξικοπηματίες θά γινόταν φεστιβάλ ὑπέρ τοῦ κράτους δικαίου. Ἐνῶ τώρα πού σύμβουλοι τῆς μειονότητας γύρισαν τήν πλάτη τους στά παλικάρια ἀπό τόν Ἕβρο, σιγά τό θέμα γιά τούς «δικαιωματάκηδες», ἔ;

Υ.Γ.: «Παρτάλι» στήν τουρκική εἶναι τό παλιό φθαρμένο ροῦχο…

Απόψεις

Μέτωπο μέ Κίνα ἀνοίγει ὁ κ. Μητσοτάκης

Εφημερίς Εστία
Ἤρεμα νερά καί moratorium τώρα μέ τήν Τουρκία / Ὁ Ἐρντογάν ζήτησε γονατιστός ἀπονομή χάριτος ἀπό τόν Μπάιντεν

Μέ σῆμα τήν στρουθοκάμηλο

Μανώλης Κοττάκης
BΛΕΠΩ καί ξαναβλέπω δύο τηλεοπτικά σπότ: τό πρῶτο εἶναι τῆς Eurobank στό ὁποῖο μικρά παιδιά θέτουν κατά τρόπο ἀφοπλιστικό…

Τέταρτο στόν κόσμο τό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο

Εφημερίς Εστία
Καταξίωσις γιά τήν Σχολή Πολιτικῶν Μηχανικῶν

Οἱ «μεταγγίσεις», τό «σπότ», καί τά παιδιά πού ἔφυγαν

Δημήτρης Καπράνος
Ἔχω φίλους πού ἐπέλεξαν νά μήν κάνουν παιδιά καί εἶναι εὐτυχισμένοι

Πέμπτη,15 Ἰουνίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ