Τά πάντα ῥεῖ

ΜΕ ΤΙΣ γαλλικές προεδρικές ἐκλογές ἔκλεισε τό…

… πρῶτο κεφάλαιο τῶν πολιτικῶν ἀναμετρήσεων μέ εὐρύτερη σημασία γιά τήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο. Τώρα μπορεῖ νά ἀνοίξει ἡ συζήτηση γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συμφώνου Σταθερότητας. Γιά πρώτη φορά μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι θά ἀλλάξουν οἱ κανόνες σέ μόνιμη βάση πρός ὄφελος ἡμῶν καί ὅτι οἱ ἀμυντικές καί οἱ μεταναστευτικές δαπάνες θά πάψουν νά ὑπολογίζονται στό ἔλλειμμα ὅπως ζητοῦσε καί ἐπέβαλλε χρόνια τώρα ἡ Eurostat. Γιά νά καταλάβουμε τήν σημασία τοῦ ἑλληνικοῦ στόχου τόν ὁποῖο ὑπό τίς περιστάσεις ἔφθασαν νά ὑποστηρίζουν ἕως καί οἱ Γερμανοί πού λόγῳ Ρωσσίας θά «ἐπενδύσουν» καί αὐτοί σέ ἐξοπλιστικά προγράμματα μαμμούθ 100 δισ. εὐρώ, ἀρκεῖ νά θυμίσουμε ὅτι μέ ἐντολή τοῦ Βερολίνου καί τοῦ ΔΝΤ προσμετρήθηκαν ὑποχρεωτικῶς στό ἔλλειμμα τοῦ 2009 ἀμυντικές δαπάνες ὕψους 3 δισ. εὐρώ! Χωρίς τόν ὑπολογισμό αὐτό δύσκολα ἡ Ἑλλάς θά γινόταν ὁ Τιτανικός πού ὀνειρευόταν τό ΠΑΣΟΚ, δύσκολα θά τῆς ἐπετίθεντο οἱ οἶκοι ἀξιολόγησης καί δύσκολα θά ὑπαγόταν στά μνημόνια καί τήν ἐξάρτηση τοῦ ΔΝΤ. Ἔπρεπε νά φθάσει τό πρόβλημα τῶν ἐξοπλιστικῶν στήν αὐλή τῶν Γερμανῶν γιά νά τεθεῖ μέ ἔνταση ἡ ἐξαίρεση τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν ἀπό τό ἔλλειμμα, ἀλλά ἄς εἶναι. (Κάποιος πρέπει κάποτε νά ζητήσει μία συγγνώμη ἀπό τόν Κώστα Καραμανλῆ γι’ αὐτό…)

Ἡ δεύτερη «συστάδα» ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων μέ εὐρύτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν νέα ἀρχιτεκτονική τῆς Μεσογείου εἶναι προσδιορισμένη γιά τό 2023. Δέ θά γίνουν πρωτοσέλιδο στήν “Le Monde”, ἀλλά ἔχουν τεράστια γεωπολιτική σημασία. Ἀπό τά ἀποτελέσματά τους θά κριθεῖ ποιοί μεγάλοι ἐνεργειακοί ὅμιλοι τύπου Τotal-Eni-ExxonMobil θά ἐπιστρέψουν γιά ἔρευνες ὑδρογονανθράκων στήν περιοχή μας. Πρῶτα θά πραγματοποιηθοῦν οἱ Προεδρικές ἐκλογές στήν Κύπρο. Τόν προσεχῆ Φεβρουάριο. Θά ἀκολουθήσουν οἱ Προεδρικές ἐκλογές στήν Τουρκία. Τόν Ἀπρίλιο. Καί τελευταῖες θά διεξαχθοῦν, ἄν ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δέν ἀποφασίσει διαφορετικῶς, οἱ ἑλληνικές. Τόν Μάιο ἤ τόν Ἰούλιο τοῦ 2023. Μέ δεδομένο ὅτι ὁ διεθνής παράγων ἐπιθυμεῖ σφόδρα διακομματική συνεννόηση ἀκόμη καί τρικομματική κυβέρνηση συνεργασίας μέ ἀποστολή τόν ἐπώδυνο ἐθνικό συμβιβασμό στό Αἰγαῖο προκειμένου νά διευκολυνθοῦν οἱ ἐξορύξεις καί τοῦ τελευταίου κυβικοῦ ἀερίου καί ἡ μεταφορά του στήν Εὐρώπη μέσῳ LNG, τό λογικό θά ἦταν νά μείνουμε τελευταῖοι. Γιά νά ἔχουμε δεδομένα ἀπό τίς ἄλλες δύο χῶρες. Πῶς νά ἀναλάβει κάποιος δεσμεύσεις στό παρασκήνιο –θά ἔχει τεράστια σημασία τό περιεχόμενο τῆς συνάντησης Μητσοτάκη – Μπάιντεν τόν προσεχῆ Μάιο στόν Λευκό Οἶκο– ἄν δέν ἔχει μπροστά του ὅλα τά δεδομένα;

Ποιοί θά εἶναι οἱ συνομιλητές του; Στήν πολιτική πρέπει νά ἐργάζεσαι μέ τό καλύτερο καί τό χειρότερο σενάριο, ἔστω καί ἄν ὅλα μοιάζουν ἰδανικά.

Μέ αὐτή τήν ὀπτική, πράγματι, δέν πρέπει νά ἀποκλείεται τό σενάριο τῆς ἐξάντλησης τῆς τετραετίας. Ὡστόσο ἐπειδή στήν πολιτική ἐπίσης τά πάντα ῥεῖ, τό ἰσχυρότερο σενάριο αὐτή τήν στιγμή εἶναι νά προκηρυχθοῦν πρόωρες ἐκλογές στήν πατρίδα μας τόν Σεπτέμβριο. Ἦταν ἤδη ἀποφασισμένες γιά τίς 22 Μαΐου, καί τίς χάλασε ὁ πόλεμος. Οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι ὁ χρόνος δέν εἶναι σύμμαχος γιά ἕναν πρωθυπουργό ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει τό ὑψηλότερο δυνατό ποσοστό προκειμένου νά μπορεῖ νά διαπραγματευτεῖ ἀποτελεσματικά τόν ἑαυτό του καί τήν πρωθυπουργία του στίς ἐπίπονες διερευνητικές ἐντολές. Οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὀλισθηρό πολιτικό ὁδόστρωμα (παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση εἶναι ἀνύπαρκτη) ἐνῶ ὁ πολιτικός χρόνος εἶναι γεμᾶτος ἀβεβαιότητες καί ἀπρόοπτα. Τό παρακολουθοῦμε. Καί θά ἐπανέλθουμε. Οἱ Βουλευτές πάντως κάνουν κανονική ἐκστρατεία ἀπό τώρα. Τά μαζικά μηνύματα πού ἐστάλησαν σέ ψηφοφόρους γιά τό Ἅγιο Πάσχα ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.

Απόψεις

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».