Τά ἐπιφωνήματα τοῦ κυρίου Σημίτη

ΔΥΟ ΚΑΛΟΙ φίλοι ἀπό τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, γνώριμοι γιά μία δεκαετία τουλάχιστον, εἶχαν τήν καλωσύνη νά μέ προσκαλέσουν πρό 15νθημέρου σέ δεῖπνο στό κλασσικό πλέον γαλλικό ρεστωράν (τό 1960 τό ἄνοιξε ὁ κύριος Σωτήρης) «Blue Pine» στήν Κηφισιά.

Τήν ὥρα πού λάμβανα τήν θέση μου στήν ροτόντα καθήμενος, σέ μιά ἀπό τίς καρέκλες στύλ φέρ-φορζέ πού «ἔζησαν» μεγάλες δόξες στόν γάμο τῆς Ἄννας Μαρίας καί τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου στό Τατόι (παραχωρήθηκαν εὐγενῶς στόν ἰδιοκτήτη τοῦ καταστήματος), τό μάτι μου ἔπεσε στό γειτονικό τραπέζι. Δύο ἐπίσης κορυφαῖοι τῆς ναυτιλίας μας –τοῦ ἑνός ἡ χάρη καί μπράβο του, ἔχει φθάσει μέχρι τήν Ἀλάσκα– δειπνοῦσαν μαζί μέ τόν πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη.

– Δέν θά τόν χαιρετίσεις; ρώτησαν οἱ συνδαιτυμόνες μου.

– Μέ τόσα πού τοῦ ἔχω γράψει γιά τήν πολιτική του, ὄχι ἐπί προσωπικοῦ, δέν ξέρω ἄν θά ἐνθουσιαστεῖ στήν θέα μου. Αὐτή τήν στιγμή ἄλλωστε τόν βλέπω ἀπασχολημένο καί εὔχαρι, ἄς μήν τοῦ τό… χαλάσουμε! Στό τέλος, ἀπό μπροστά του περνᾶμε ἄλλωστε, ἄν ταιριάξει, γιατί ὄχι; ἀπάντησα.

Ἡ βραδυά κύλησε ὄμορφα καί κάποια στιγμή ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ἀναχώρησης. Ἔπρεπε νά περάσουμε ὑποχρεωτικά μπροστά ἀπό τό τραπέζι τῶν ἐφοπλιστῶν μας καί τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ. Εἶδα ἀπό μακρυά τήν κ. Δάφνη Σημίτη νά μέ ἀγριοκοιτᾶ –μοῦ ἀρέσουν οἱ γυναῖκες πού ὑπερασπίζονται τούς συζύγους τους ὡς λέαινες, δέν παρεξηγῶ– δέν πτοήθηκα ὅμως! Πλησίασα τόν πρώην Πρωθυπουργό.

– Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας! εἶπα. Ὁ κ. Σημίτης γύρισε, μέ κοίταξε δῆθεν ἔκπληκτος πώς ἐκείνη τήν στιγμή ἀντιλαμβανόταν τήν παρουσία μου (ἐνῶ ὅλη τήν βραδυά ἤμουν σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπό τόν ἴδιο) καί ἀπάντησε:

– Ἄ! Ἐσύ εἶσαι;

Οὔτε καλησπέρες, οὔτε γειά, οὔτε …πῶς τολμᾶς καί μοῦ ἀπευθύνεσαι, βρέ παιδί μου, τέλος πάντων! Εὐγενική ψυχρότης. Ἀνασυντάχθηκα ἀμέσως μετά τήν ἔκπληξη καί ἀπευθύνθηκα στήν ὁμήγυρι:

– Ξέρετε, κάθε φορά πού μέ βλέπει ὁ Πρόεδρος, αὐτό τό ἐπιφώνημα κάνει. «Ἄ!». Καληνύχτα σας, εἶπα καί ἔκανα νά φύγω. Ἔνιωσα ἔξαφνα ἕνα χέρι νά μέ χτυπᾶ κάπως ἄγαρμπα στόν ἀγκῶνα:

– Μά …δέν μέ φροντίζετε! σχολίασε μέ χιοῦμορ ὁ χαμογελαστός τώρα κ. Σημίτης.

– Θά τό… προσπαθήσουμε, ἀπάντησα μέ χιοῦμορ καί ἐγώ, κατευθυνόμενος πρός τήν ἔξοδο. Ἀναφέρω αὐτό τό περιστατικό μέ τούς χαριεντισμούς γιά ἕναν ἁπλό λόγο: συνέβη τέσσερεις μέρες πρίν ἐκδικαστεῖ –ἔλαβε ἀναβολή– ἡ ἀγωγή πού ἔχει καταθέσει ὁ πρώην Πρωθυπουργός κατά δημοσιογράφου τοῦ Ὁμίλου μας πού ἐκδίδει καί τήν «Ἑστία», ἐπειδή ἐκεῖνος καταφέρθηκε ἐναντίον του μέ σκληρές φράσεις. Ἀναζήτησα τήν ἀγωγή ὅταν ὑπεβλήθη καί αὐτό πού διαπίστωσα μέ ἔκπληξη εἶναι πώς ὁ πρώην Πρωθυπουργός ζητεῖ ἀποζημίωση γιά χαρακτηρισμούς πού περιλαμβάνονται στό ἐπίμαχο ἄρθρο, ἀλλά δέν ζητεῖ ἀποζημίωση γιά τίς κρίσεις πού ἐκφέρονται γιά τήν σιωπή του περί τόν Γιάννο Παπαντωνίου, τόν Ἄκη Τσοχατζόπουλο, τόν Τάσο Μαντέλη, τόν Θόδωρο Τσουκᾶτο, τήν Siemens κ.λπ. Γιά τήν κριτική πού τοῦ ἀσκοῦμε γι’ αὐτά τά πρόσωπα, ὁ κ. Σημίτης ἐνοχλεῖται καί ἀπαντᾶ μέ τό ἐπιφώνημα «Ἄ!», κάθε φορά πού τόν συναντοῦμε στήν «Βιβλιοθήκη», στό «Blue Pine», στό Πάρκο Ἐλευθερίας· ἡ Ἀθήνα ἄλλωστε εἶναι μία μικρή πόλη, μικρότερη καί ἀπό τήν Θεσσαλονίκη. Ὁ ἕνας πέφτει διαρκῶς πάνω στόν ἄλλο. Σέ ἄλλους συναδέλφους ὁ κ. Πρωθυπουργός δέν ἀπαντᾶ κἄν «Ἄ!». Ἀπαντᾶ «ὄχι».

Κορυφαῖος συνάδελφος πού τοῦ ζήτησε τηλεοπτική συνέντευξη πρό ὀκτώ μηνῶν σχεδόν ἔθεσε ὡς προϋπόθεση γιά τήν πραγματοποίησή της νά τόν ρωτήσει γιά τά ἐπίμαχα πρόσωπα καί τίς ἐπίμαχες ὑποθέσεις διαφθορᾶς πού ἀπασχολοῦν τήν Δικαιοσύνη. Ἔθεσε ὡς προϋπόθεση νά τόν ρωτήσει ἀκόμη καί γιά οἰκεῖα του πρόσωπα πού τυχόν ἐμπλέκονται σέ δικαστικές ἔρευνες. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός ὅμως ἀρνήθηκε, γι’ αὐτό καί ἐπελέγη ἄλλος συνάδελφος, πιό ἀνεκτικός. Τό μόνο πού ἐνδιέφερε αὐτόν τόν ἐκ πεποιθήσεως «θεσμικό» παίκτη τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος πού παγίως ἐκφράζεται ὑπέρ τῆς σταθερότητας καί τῆς ἐξάντλησης τῶν τετραετιῶν, ἦταν νά ζητήσει τήν διεξαγωγή πρόωρων ἐκλογῶν! Σήμερα ἔχουμε ἀρχίσει νά ἀντιλαμβανόμαστε γιατί. Ὄχι μόνο γιατί ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἀρνεῖται νά ἀπαντήσει γιά τό θερμοκήπιο τῆς διαφθορᾶς πού ἄνθισε στήν αὐλή του, ἐξ οὗ καί οἱ βασικοί ὑπουργοί του (Ἄμυνας, Οἰκονομίας, Μεταφορῶν) καταδικάστηκαν ἀπό τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη, ἀλλά γιατί ἐπιμένει νά ζητεῖ ἐκλογές.

Σήμερα ἐπίσης γνωρίζουμε γιατί ἄλλοι βασικοί ὑπουργοί τοῦ κ. Σημίτη προσπαθοῦν νά βροῦν στέγη στήν ἐπερχόμενη κυβέρνηση τῆς ΝΔ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη: γιά νά καλυφθοῦν. Γιά νά προστατευθοῦν. Τό θέμα ὅμως δέν εἶναι τί ἐπιδιώκουν αὐτοί. Τό θέμα εἶναι ἄν θά τούς φορτωθεῖ ἡ ΝΔ. Αὐτό εἶναι τό θέμα!

Απόψεις

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ