ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Τά ἀντίποινα τοῦ «Ρουβίκωνα»

ΛΙΓΕΣ ὧρες μετά τήν σύλληψη ἡγετικοῦ στελέχους τοῦ «Ρουβίκωνα», γιά τήν πρόσφατη ἐπίθεση στό Βρεταννικό Συμβούλιο…

… ἕνα ἄλλο μέλος αὐτῆς τῆς «φιλοπρόοδης» συλλογικότητας, ἔχοντας πληροφορηθεῖ πώς καί ὁ ἴδιος ταυτοποιήθηκε γιά τήν ἐπίθεση στή Γαλλική Πρεσβεία, φρόντισε νά μᾶς γνωστοποιήσει, μέσα ἀπό τόν λογαριασμό του στό… Facebook (!), τά ἑξῆς ἐκπληκτικά:

«Παρασκευή βράδυ συνελήφθη σύντροφος τῆς ὁμάδας γιά τήν παρέμβαση στό βρεταννικό συμβούλιο ὕστερα ἀπό μήνυση τοῦ προέδρου τοῦ συμβουλίου. Πῆγαν καί τόν πῆραν ἀσφαλίτες ἀπό τόν χῶρο τῆς ἐργασίας του. Σήμερα ἐνημερώθηκα ὅτι μέ “ταυτοποίησαν’’ γιά τήν ἐπίθεση στήν Γαλλική Πρεσβεία. Οἱ προκλήσεις θά ἀπαντηθοῦν ἄμεσα καί δυναμικά. Γιά κάθε σύλληψη ἤ δίωξη μελῶν τῆς ὁμάδας, δέκα δράσεις κανονίζονται».

Ἐπί τοῦ παρόντος δέν ὑπάρχει καμμία πληροφορία γιά τήν ἄσκηση ποινικῆς δίωξης σέ βάρος αὐτοῦ τοῦ ἐκλεκτοῦ λαϊκοῦ «ἀγωνιστῆ» γιά μία σειρά ποινικῶν ἀδικημάτων πού διαπράττει μέ τήν ἐν λόγω ἀνακοίνωσή του, ὅπως διέγερση σέ ἀπείθεια κατά τῶν νόμων (ἄρθρο 183 ΠΚ), πρόκληση γιά ἐκτέλεση κακουργήματος ἤ πλημμελήματος (ἄρθρο 186 ΠΚ), διατάραξη τῆς εἰρήνης τῶν πολιτῶν (ἄρθρο 190 ΠΚ), διασπορά φημῶν ἱκανῶν νά προκαλέσουν ἀνησυχίες ἤ φόβο στούς πολῖτες (ἄρθρο 191 ΠΚ) κ.λπ. Ἄλλωστε, ἡ ὑψηλή προστασία τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς, πού ἔχει ἐκδηλωθεῖ μέ τήν εὐγενική μεταφορά τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν νέων μέ τά περιπολικά τῆς ΕΛ.ΑΣ. καί ἡ συμπάθεια τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβέρνησης («εἶναι δικά μας παιδιά») συνιστοῦν ἀσφαλεῖς ἐγγυήσεις γιά τήν ἄνετη καί ἀπρόσκοπτη ἐξακολούθηση τῶν «παρεμβάσεών» τους, ὅπως οἱ ἴδιοι ἀποκαλοῦν τίς ἀναρχοαλητοειδεῖς ἐκδηλώσεις τοῦ ἀρρωστημένου ἀκτιβισμοῦ τους.

Ὅμως ἡ ἐξαγγελία δέκα δράσεων, ἄμεσων καί δυναμικῶν, γιά τίς ὁποῖες μᾶς προετοιμάζει αὐτό τό ἀγαπημένο στόν ΣΥΡΙΖΑ «παλληκάρι», ὡς ἀπάντηση «γιά κάθε σύλληψη ἤ δίωξη μελῶν τῆς ὁμάδας» θυμίζει, ἀνατριχιαστικά, κάποια ἄλλα «ἀντίποινα»: αὐτά πού οἱ ναζί ἐφάρμοζαν γιά νά ἐκδικηθοῦν, μέ ἑκατόμβες ἀθώων θυμάτων, τήν ἀπώλεια κάποιων στρατιωτῶν τους πού ἔπεφταν στίς ἐνέδρες τοῦ ΕΛ.ΑΣ…

Θά παρατηρήσει κανείς ὅτι οἱ «Ρουβίκωνες», μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον, δέν ἔχουν ἐπιδείξει ἐγκληματικές διαθέσεις κατά τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί συνεπῶς διαφέρουν ἀπό τούς ναζί. Ὅμως ἡ ἰδέα τῶν ἀντιποίνων στό πολλαπλάσιο, ἔστω καί ἄν περιορίζεται πρός τό παρόν σέ ἥσσονος σημασίας ἀδικήματα, πού πάντως δέν στεροῦνται ποινικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀποτελεῖ ἔκφραση ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας καί ἐγκλωβισμένης σέ ἀντιδημοκρατικές ἰδεοληψίες σκέψης. Ἡ δράση τοῦ Ρουβίκωνα ἐπιδιώκει τόν χλευασμό, τήν καταφρόνηση καί τήν διαπόμπευση θεσμῶν καί φορέων, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στό φιλελεύθερο σύστημα τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας καί ἀποβλέπει στήν ἀποδυνάμωσή τους καί στήν ἀπαξίωση τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν πού αὐτοί ὑπηρετοῦν. Ὁ ἀνατρεπτικός ριζοσπαστισμός αὐτοῦ τοῦ ἀριστεροῦ «γκρουπούσκουλου» δέν δυσκολεύεται νά υἱοθετήσει μιᾶς ναζιστικῆς ἔμπνευσης τακτική, ἀκριβῶς διότι τό ἀντιδημοκρατικό καί ἀντικοινοβουλευτικό μένος, πού καθοδηγεῖ τίς σκέψεις τῶν ἄκρων, εἶναι κοινό. Τό ὅτι κάποτε οἱ «γενναῖοι» τοῦ ΕΛΑΣ δέν δίσταζαν νά «δράσουν» καί μετά ἄφηναν τούς ἀμάχους ἀβοήθητους στήν προδιαγεγραμμένη τύχη τους, δέν ἐμποδίζει τούς «Ρουβίκωνες» νά «τάζουν» τά δικά τους ἀντίποινα…

*Δικηγόρος

Απόψεις

Ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας μηνύει τόν Ὅμιλο «Ἑστία»

Εφημερίς Εστία
Ὁ Σουλτάνος προσέφυγε κατά τῶν διευθυντῶν τῆς «Ἑστίας» καί τῆς «Δημοκρατίας» Μανώλη Κοττάκη, Δημήτρη Ριζούλη καί τῶν διευθυντῶν συντάξεως τῆς «Δημοκρατίας» Ἀνδρέα Καψαμπέλη, Γιώργου Πατρουδάκη

Ρωγμές στό ἐθνικό μέτωπο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ τελευταία του συνέντευξη στήν ΔΕΘ ὁ Πρωθυπουργός ἐξέφρασε τήν ἄποψη…

Ἡ Κύπρος ὄρθωσε τό ἀνάστημά της στήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Μπλόκο στίς κυρώσεις στήν Λευκορωσσία λόγω τῆς Ἄγκυρας

Περί συνωμοσιῶν καί ἡλικιῶν ὁ λόγος…

Δημήτρης Καπράνος
Μακρυά ἀπό ἐμᾶς κάθε προσπάθεια –ἔστω καί ψῆγμα– συνωμοσιολογίας περί τῆς ὑπάρξεως τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 1960

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ