Τά ἀνέκδοτα τοῦ κυρίου Στουρνάρα

ΔΙΑΒΑΣΑ σέ γνωστό ἱστότοπο ἀνάλυση ὁμιλίας τοῦ Διοικητῆ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Γιάννη Στουρνάρα…

… μέ τόν τίτλο «Καρφιά πρός τό ἐσωτερικό καί πρός τό ἐξωτερικό». Τό ρεπορτάζ ἐγκρίτου συναδέλφου ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει μετά βεβαιότητος ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θά ἀνανεώσει τήν θητεία στόν κεντρικό τραπεζίτη γιά ἕξη ἀκόμη ἔτη, καταγράφει τούς κατά Στουρνάρα λόγους τῆς μακρᾶς ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς περιπέτειας. Σύμφωνα μέ τόν κ. Διοικητή, μεταξύ ἄλλων, αὐτοί εἶναι:

• Ἡ δημοσιονομική προσαρμογή ἦταν πρωτοφανής σέ μέγεθος καί ταχύτητα. Δόθηκε κατά μέσο ὅρο μεγαλύτερη ἔμφαση στήν αὔξηση τῆς φορολογίας παρά στίς περικοπές δαπανῶν καί τίς ἰδιωτικοποιήσεις.

• Οἱ δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές ἀποδείχθηκαν ὑψηλότεροι ἀπό ὅ,τι ἀρχικά εἶχε ὑπολογιστεῖ στό πρόγραμμα προσαρμογῆς ἀπό τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς ἐπιδεινώνοντας τήν ὕφεση.

• Ἡ χρονική σειρά πού ὑλοποιήθηκαν οἱ διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά μειωθοῦν οἱ πραγματικές ἀποδοχές περισσότερο ἀπό ὅ,τι εἶχε σχεδιαστεῖ ἀρχικά, μέ συνέπεια νά ἐπιδεινωθεῖ ἡ ὕφεση. Ἡ μεταρρυθμιστική προσπάθεια ἐπικεντρώθηκε περισσότερο στήν ἀγορά ἐργασίας παρά στίς ἀγορές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Τά νοικοκυριά ὑπέστησαν κατακόρυφη μείωση τῆς ἀγοραστικῆς τους δύναμης.

• Μεταρρυθμίσεις καθυστέρησαν λόγω τῆς ἀντίστασης πού προέβαλαν κεκτημένα συμφέροντα.

• Ἡ ἀπόφαση πού ἔλαβε τό Eurogroup τόν Νοέμβριο τοῦ 2012 γιά περαιτέρω ἐλάφρυνση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἐφαρμόστηκε μέ μεγάλη καθυστέρηση τόν Ἰούνιο τοῦ 2018.

Ἄν ὁ κύριος Στουρνάρας ἦταν τουρίστας, περαστικός ἀπό τήν χώρα, περιηγητής, εἰς τήν καλύτερη περίπτωση μελετητής τῆς ἑλληνικῆς χρεοκοπίας, ἴσως καί νά νομιμοποιεῖτο νά ὁμιλεῖ ὡς ἀνεξάρτητος τρίτος. Ἀλλά, διάβολε, ὑπῆρξε διαχειριστής τῆς κρίσης. Ὡς ὑπουργός Ἀνάπτυξης στήν βραχύβια κυβέρνηση Παπαδήμου, ὡς ὑπουργός Οἰκονομικῶν κατά τήν τριετία 2012-2015 στήν κυβέρνηση Σαμαρᾶ καί βεβαίως ὡς Διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό 2015 ἕως σήμερα. Ἀποφύγαμε νά σχολιάσουμε τόν βίο καί τήν πολιτεία τοῦ κυρίου Διοικητῆ τό τελευταῖο διάστημα γιά νά μήν διαταράξουμε τήν πορεία πρός τήν βεβαία ἀνανέωση τῆς θητείας του –ἄν καί μέ τόν Κυριάκο ποτέ δέν ξέρεις. Καί νά θέλουμε νά ἁγιάσουμε ὅμως δέν μᾶς ἀφήνει ἐκεῖνος.

Ἐρωτοῦμε: Τώρα πληροφορήθηκε ὁ ἀγαπητός κύριος Διοικητής ὅτι ὑπῆρξε αὔξηση τῆς φορολογίας ἐπί τῶν μνημονίων; Ὅταν ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς ἀπέρριπτε ὡς ὑπουργός Οἰκονομικῶν τήν ἐκτίμηση, ὅτι ὑπάρχει ὑπερφολόγηση στήν Ἑλλάδα καί ἐπέβαλε τόν ΕΝΦΙΑ, δέν τό γνώριζε; Γιά τήν περίπτωση πού τό ἔχει ξεχάσει, τοῦ τό θυμίζουμε. Ὅπως εἶχε δηλώσει ὁ κύριος Στουρνάρας στήν Ἐπιτροπή Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς γιά τόν Προϋπολογισμό τοῦ 2014, «οἱ φόροι στήν Ἑλλάδα ἀνῆλθαν στό 22,8% τοῦ ΑΕΠ ὅταν στήν Εὐρωζώνη εἶναι 25,7%, ἑπομένως ἡ διαφορά τῶν τριῶν μονάδων δείχνει ὅτι δέν ὑπάρχει ὑπερφολόγηση» (27-11-2013). Γι’ αὐτή τήν δήλωσή του εἶχε μάλιστα ἐπικριθεῖ σφόδρα ἀπό τήν Ντόρα Μπακογιάννη, ἡ ὁποία εἶχε ὑπερασπισθεῖ τήν μεσαία τάξη. Τούς λάθος πολλαπλασιαστές τοῦ φίλου του, τοῦ Τόμσεν, καί τοῦ ΔΝΤ πού βύθισαν τήν χώρα στήν ὕφεση, τώρα τούς ἀνακάλυψε ὁ κύριος Στουρνάρας; Ὅταν ἔθιγε γιά πρώτη φορά τό θέμα σέ συνέντευξή του στό Ζάππειο τό 2010 ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς (μετά ἀπό εἰσήγηση τοῦ νῦν ὑποδιοικητῆ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τότε συμβούλου του, Γιάννη Μουρμούρα, ἀλλά καί τοῦ ἕτερου οἰκονομικοῦ συμβούλου του Θεόδωρου Βάρδα), ποῦ ἦταν τότε πού ἔκαιγε τό τόπι (στίς σχέσεις μέ τήν τρόικα) ὁ κύριος Στουρνάρας; Ἦταν μήπως κρυμμένος πίσω ἀπό τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο τοῦ ΓΑΠ πού ἀποκαλοῦσε εἰρωνικά τόν Σαμαρᾶ «Χάρρυ Πότερ»; Ἤ μήπως ἰσχύει αὐτό πού ἀποκαλύπτει ὁ Βαρουφάκης στό βιβλίο του, ὅτι στήριζε τότε μέ φανατισμό τήν πολιτική μέ τά «τεσσάρια» ὅπου τεσσάρια μεταξύ ἄλλων ἦταν καί «πλεόνασμα 4% μέ ρυθμό ἀνάπτυξης 4%»; Ἤ μήπως προβάριζε τό κοστούμι τοῦ ἀγαπητικοῦ τῆς τρόικα πού θά γινόταν ὑπουργός –ὁπότε τί νά τόν ἀπασχολήσουν οἱ πολλαπλασιαστές καί ἡ ὑπερφορολόγηση; Οἱ δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές –τό ξέρουμε σήμερα– ἦσαν ἐσκεμμένα λανθασμένοι, γιά νά πέσει ἔξω τό πρῶτο μνημόνιο καί νά πᾶμε στό δεύτερο, γιατί τό καταστατικό τοῦ ΔΝΤ ἀπαγόρευε ἐπί ποινῆ φυλάκισης τήν δανειοδότηση χώρας χωρίς κούρεμα χρέους (PSI).

Ἀλλά αὐτές τίς ἀλήθειες, ὅτι κάποιοι «ξέσκισαν» τόν ἑλληνικό λαό στούς φόρους γιά νά πληρώσουν στό τέλος τό «μάρμαρο» («κούρεμα») οἱ ἰδιῶτες ὁμολογιοῦχοι καί ὄχι οἱ τράπεζες, δέν τολμᾶ νά τίς πεῖ ὁ κύριος Διοικητής ὁ ὁποῖος ἐν ἔτει 2020 εἶδε τό φῶς τό ἀληθινόν. Σιωπᾶ. Ὅσον ἀφορᾶ τίς μεταρρυθμίσεις τώρα, τί νά πεῖ κανείς! Σήμερα θυμήθηκε τήν ἀγορά ἐργασίας ὁ κύριος Στουρνάρας; Ὅταν ὁ ἴδιος ἄρχιζε τίς μεταρρυθμίσεις ἀπό τίς ἀπολύσεις τῶν καθαριστριῶν πού σκούπιζαν κάθε πρωί τίς σκάλες τῶν γραφείων του γιά νά τίς ἀνεβαίνει ὑπερήφανος μέ τά καλογυαλισμένα σκαρπίνια του, τολμᾶ καί μιλᾶ γιά τήν ἀγορά ἐργασίας ὁ κύριος Διοικητής καί κάνει καί κριτική; Ἔλεος. Βεβαίως τό ὡραιότερο ἀνέκδοτο ἀπό ὅσα διαβάσαμε εἶναι ἡ κριτική τοῦ κυρίου Διοικητῆ γιά τήν καθυστέρηση τῶν μέτρων ἐλάφρυνσης χρέους. Οἱ ἀόριστες αἰχμές του πρός τήν Εὐρωζώνη καί τούς δανειστές. Ἀλλά ὁ ὑπεύθυνος γι’ αὐτή τήν καθυστέρηση ἔχει ὀνοματεπώνυμο: Σώυμπλε. Μήπως θυμᾶται ὁ κύριος Στουρνάρας τί τοῦ εἶπε ὁ Γερμανός ὑπουργός ὅταν ἐτέθη μέ ἔνταση τό ζήτημα τῆς ἐλάφρυνσης τοῦ χρέους ἀπό τήν Κριστίν Λαγκάρντ, τήν ὁποία ἡ Ἑλλάς εἶχε σέ ἐκείνη τήν στροφή σύμμαχό του; Νά τοῦ τό θυμίσουμε ξανά: «Forget it Υiannis»! Μήπως νά τοῦ θυμίσουμε ἄν ἀξιοποίησε τήν εὐκαιρία, καί τί τοῦ ἀπάντησε ἐκεῖνος; Τίποτε. Εἰλικρινῶς, δέν ντρέπεται;

Ἀλλά ἀφοῦ κατελήφθη ἀπό κρίση εἰλικρίνειας ὁ κύριος Διοικητής στάς δυσμάς τῆς θητείας του, νά τοῦ θέσουμε ἐμεῖς δύο-τρία ἐρωτήματα: Μίλησε γιά «κεκτημένα συμφέροντα» πού καθυστεροῦσαν τίς μεταρρυθμίσεις. Κανένα ὀνοματεπώνυμο κύριε Διοικητά γιά τά συμφέροντα θά πεῖτε, ἔτσι ἀορίστως «κεκτημένα»; Ἤ μήπως ὁμιλεῖτε γενικῶς, ἐπειδή ψηφίσατε καί κάτι νομοθετικές ρυθμισοῦλες γιά τά «κεκτημένα»; Μίλησε γιά ἰδιωτικοποιήσεις πού δέν ἔγιναν ὁ κύριος Διοικητής. Κάποια πού νά ὁλοκληρώθηκε ἐπί τῶν ἡμερῶν σας στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, μεταρρυθμιστή ὑπουργέ, ὑπάρχει; Ἀναφέρατε μία. Καί τέλος: Ἐκείνη ἡ δήλωσή σας ὡς Διευθυντῆ τοῦ ΙΟΒΕ τό 2010, ὅτι «ἡ τρόικα μετακινεῖ συνεχῶς τά γκολπόστ» ἀλλάζοντας διαρκῶς τήν ἐκτίμησή της γιά τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 τῆς διακυβέρνησης Καραμανλῆ, ἰσχύει ἀκόμη; Ἤ τήν πῆρε ὁ ἀέρας; Καλή νέα θητεία ἀπό ὅπου, δή, κύριε Διοικητά τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Περάσαμε καλά μέ τά ἀνέκδοτά σας. Γελάσαμε, «θυμώσαμε», θυμηθήκαμε. Εὐχόμεθα νά μᾶς χαρίσετε καί ἄλλες ὡραῖες τέτοιες στιγμές στή νέα σας θητεία. Ὁ τόπος ἔχει ἀνάγκη ἀπό λίγο γέλιο.

Απόψεις

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!