Συρμός ἐκτροχιασθείς

ΠΡΩΤΑ τά πολιτικά καί ἔπειτα τά συνταγματικά: Δέν πρέπει κατ’ ἀρχάς νά τσιγκουνευόμαστε τίς λέξεις.

Αὐτό πού ζοῦμε δέν εἶναι ἁπλῶς κυβερνητική κρίση σέ ἐξέλιξη ἀλλά μείζων κρίση κορυφῆς μέ στοιχεῖα ἐπιθεώρησης. Ἀπό ποῦ νά ἀρχίσουμε: Ὁ Πρωθυπουργός βλέπει μυστικά βουλευτές καί ὑπουργούς τοῦ κυβερνητικοῦ του ἑταίρου –πίσω ἀπό τήν πλάτη του (ὄχι τώρα, ἀπό τόν περασμένο Ὀκτώβριο!), προκειμένου νά τούς ρυμουλκήσει στίς τάξεις τῆς δικῆς του Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας.

Ὁ κυβερνητικός ἑταῖρος ἀναχωρεῖ γιά ταξίδι στό ἐξωτικό Ντουμπάι εἰς ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιά τήν «εἰσπήδηση» τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό κόμμα του καί δέν τοῦ βγαίνει στά τηλέφωνα. Ὁ Πρωθυπουργός ἔντρομος προγραμματίζει τηλεοπτική συνέντευξη γιά νά ἐξηγήσει στόν ἑλληνικό λαό τί θά πράξει ἄν τοῦ φύγει ὁ ἑταῖρος. Τήν ἀναβάλλει ὅμως γιά τήν ἑπομένη, ἐπειδή ὁ ἑταῖρος του προγραμματίζει αἴφνης συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδας καί κινδυνεύει νά μιλήσει χωρίς δεδομένα. Πληροφορηθείς ὁ ἑταῖρος ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θά δώσει συνέντευξη τήν ἑβδόμη ἀπογευματινή τῆς χθεσινῆς μέρας, προγραμματίζει καί ἐκεῖνος συνέντευξη μέ τήν λήξη τῆς συνέντευξης τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ ἄλλο κανάλι, τήν ἴδια μέρα!

Ἐνοχληθείς ὁ Πρωθυπουργός γιά τήν ἀπόπειρα «καπελώματος» ἀπό τόν ἑταῖρο του καί ὑπουργό Ἄμυνας μεταθέτει τήν ἡμέρα συνάντησής τους γιά τήν Παρασκευή καί τόν παρακαλεῖ μέσω τρίτου νά μιλήσει στήν τηλεόραση μετά τήν ἀναχώρηση τῆς Μέρκελ ἀπό τήν Ἀθήνα καί βεβαίως μετά τήν κατά μόνας συνάντησή τους. Ἐπειδή ὅμως εἶναι Ἀρτινός καί τά κρατάει αὐτά, τοῦ ἀνταποδίδει τό καψόνι: ἡ χθεσινή συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τῶν ΑΝΕΛ διελύθη πρίν κἄν συγκληθεῖ ἀπό κάποιο ἀόρατο χέρι. Μία ὑπουργός ἦταν στόν Καναδᾶ, ἄλλος ἔπινε καφέ στό Κολωνάκι –ἐνῶ ὑποτίθεται ἦταν στήν Πάτρα, τρίτος δέν πῆγε κ.ο.κ.

Ἐν τέλει, ὁ ἑταῖρος ἀπέτυχε νά συγκαλέσει τήν δική του Κοινοβουλευτική Ὁμάδα! Κοινῶς, τά παιδία παίζει, ὅπως στήν προεκλογική διαφήμιση τῶν ΑΝΕΛ μέ τά τραινάκια. Μόνο πού αὐτήν τήν φορά ὁ συρμός ἔχει ἐκτροχιαστεῖ.

Ἄν αὐτό δέν εἶναι εἰκόνα ἐπιθεώρησης μέ πείσματα, ἀπιστίες, «μοῦτρα», ζαβολιές ἀλλά σχέση Πρωθυπουργοῦ – ὑπουργοῦ Ἄμυνας, συγχωρέστε μας, ἀλλά κάτι μᾶς διαφεύγει. Ἤ διαφεύγει ἐκείνων. Λυποῦμαι γιά τήν λέξη, ἀλλά δέν βρίσκω ἄλλη γιά νά διατυπώσω τήν προτροπή μου: Λιγότερη …κατινιά κατά τό διαζύγιο, παρακαλοῦμε. Δέν εἴμαστε μόνοι. Μᾶς βλέπουν!

Πέραν ὅμως αὐτῶν τῶν ἱλαρῶν ὑπάρχουν καί τά συνταγματικά. Τά ὁποῖα ἄν καί ἐπίσης σοβαρά ἀντιμετωπίζονται ἐλαφρά ἀπό διάφορους παράγοντες τοῦ δημοσίου βίου. Τινές ἀπό τήν συμπολίτευση ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ δεδηλωμένη ἐπιβεβαιώνεται μία φορά στίς προγραμματικές δηλώσεις μετά ἀπό ἐκλογές καί ποτέ ἄλλοτε. Ἄρα καί νά τήν χάσει κανείς μένει! Μπορεῖ νά κυβερνᾶ ἀνενόχλητος. Ἀλλά ἄν εἶναι ἔτσι, τότε γιατί κατά τό συνταγματικό ἔθιμο ἡ ψηφοφορία τοῦ προϋπολογισμοῦ κάθε χρόνο προσλαμβάνει χαρακτῆρα ψήφου ἐμπιστοσύνης; Κυβέρνηση τῆς ὁποίας ὁ Προϋπολογισμός καταψηφίζεται (ἤ μιά σημαντική Διεθνής Συνθήκη ὅπως τῶν Πρεσπῶν;) μπορεῖ νά σταθεῖ; Δέν μπορεῖ! Ποῦ τά βρίσκουν αὐτά ὁρισμένοι, ἀπορῶ. Τινές ἀπό τήν ἀντιπολίτευση, ἐπίσης, ἐπιχειροῦν παρά τῶ Συντάγματι νά ἐμπλέξουν γιά λόγους πού γίνονται ἀντιληπτοί τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας στήν λειτουργία τῆς Βουλῆς, στόν τρόπο διαπίστωσης τῆς δεδηλωμένης καί στίς σχέσεις κυβέρνησης – ἀντιπολίτευσης. Μόνο πού τό Σύνταγμα εἶναι σαφές! Ὁ Πρόεδρος παρεμβαίνει γιά νά διαπιστώσει ὅτι ὑπάρχει δεδηλωμένη καί ἐλλείψει αὐτῆς νά ἀρχίσει τήν διαδικασία τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν σέ τρεῖς περιπτώσεις:

1. Μετά ἀπό ἐκλογές πρίν ἀπό τήν παροχή ἐντολῆς σχηματισμοῦ κυβέρνησης.

2. Μετά ἀπό καταψήφιση κυβέρνησης σέ ψηφοφορία παροχῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης

3. Μετά ἀπό ὑπερψήφιση πρότασης μομφῆς πού κατέθεσε ἡ ἀντιπολίτευση.

Τότε ναί. Δικαιοῦται. Ἀλλά μεταξύ τῆς ἀποχώρησης ἑταίρου ἀπό κυβερνητική πλειοψηφία καί ψηφοφορίας γιά τήν παροχή ψήφου ἐμπιστοσύνης ἀπό νέα πλειοψηφία, ὁ Πρόεδρος ἀπαγορεύεται νά παρέμβει. Εἶναι θέση τῶν κορυφαίων συνταγματολόγων Κασιμάτη, Ἀλιβιζάτου, Σωτηρέλη. Συνεπῶς, ἀνοησίες πού ἀκούγονται ἀπό ἄσχετους προκειμένου νά ἱκανοποιηθεῖ ὁ ψυχισμός τρίτων εἶναι γιά τά σκουπίδια. Καταλήγω: Πρέπει νά τό συνειδητοποιήσουμε ὅλοι. Ὁ πῆχυς εἶναι πολύ ψηλά γιά ὅλους, στίς πρῶτες μεταμνημονιακές ἐκλογές. Εὐθύνη, ἀξιοπρέπεια, σοβαρότητα, μέτρο πρέπει νά εἶναι οἱ ἀρχές πού καλούμαστε νά τηρήσουμε ὅλοι. Ἄς μήν τό ξεχνᾶμε ποτέ! Γιά νά γλιστρήσουμε στήν κρίση ξανά δέν θέλουμε καί πολύ.

Απόψεις

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΙ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 20 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΚΛΟΜΠΣ

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.