ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Συρμός ἐκτροχιασθείς

ΠΡΩΤΑ τά πολιτικά καί ἔπειτα τά συνταγματικά: Δέν πρέπει κατ’ ἀρχάς νά τσιγκουνευόμαστε τίς λέξεις.

Αὐτό πού ζοῦμε δέν εἶναι ἁπλῶς κυβερνητική κρίση σέ ἐξέλιξη ἀλλά μείζων κρίση κορυφῆς μέ στοιχεῖα ἐπιθεώρησης. Ἀπό ποῦ νά ἀρχίσουμε: Ὁ Πρωθυπουργός βλέπει μυστικά βουλευτές καί ὑπουργούς τοῦ κυβερνητικοῦ του ἑταίρου –πίσω ἀπό τήν πλάτη του (ὄχι τώρα, ἀπό τόν περασμένο Ὀκτώβριο!), προκειμένου νά τούς ρυμουλκήσει στίς τάξεις τῆς δικῆς του Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας.

Ὁ κυβερνητικός ἑταῖρος ἀναχωρεῖ γιά ταξίδι στό ἐξωτικό Ντουμπάι εἰς ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιά τήν «εἰσπήδηση» τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό κόμμα του καί δέν τοῦ βγαίνει στά τηλέφωνα. Ὁ Πρωθυπουργός ἔντρομος προγραμματίζει τηλεοπτική συνέντευξη γιά νά ἐξηγήσει στόν ἑλληνικό λαό τί θά πράξει ἄν τοῦ φύγει ὁ ἑταῖρος. Τήν ἀναβάλλει ὅμως γιά τήν ἑπομένη, ἐπειδή ὁ ἑταῖρος του προγραμματίζει αἴφνης συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδας καί κινδυνεύει νά μιλήσει χωρίς δεδομένα. Πληροφορηθείς ὁ ἑταῖρος ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θά δώσει συνέντευξη τήν ἑβδόμη ἀπογευματινή τῆς χθεσινῆς μέρας, προγραμματίζει καί ἐκεῖνος συνέντευξη μέ τήν λήξη τῆς συνέντευξης τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ ἄλλο κανάλι, τήν ἴδια μέρα!

Ἐνοχληθείς ὁ Πρωθυπουργός γιά τήν ἀπόπειρα «καπελώματος» ἀπό τόν ἑταῖρο του καί ὑπουργό Ἄμυνας μεταθέτει τήν ἡμέρα συνάντησής τους γιά τήν Παρασκευή καί τόν παρακαλεῖ μέσω τρίτου νά μιλήσει στήν τηλεόραση μετά τήν ἀναχώρηση τῆς Μέρκελ ἀπό τήν Ἀθήνα καί βεβαίως μετά τήν κατά μόνας συνάντησή τους. Ἐπειδή ὅμως εἶναι Ἀρτινός καί τά κρατάει αὐτά, τοῦ ἀνταποδίδει τό καψόνι: ἡ χθεσινή συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τῶν ΑΝΕΛ διελύθη πρίν κἄν συγκληθεῖ ἀπό κάποιο ἀόρατο χέρι. Μία ὑπουργός ἦταν στόν Καναδᾶ, ἄλλος ἔπινε καφέ στό Κολωνάκι –ἐνῶ ὑποτίθεται ἦταν στήν Πάτρα, τρίτος δέν πῆγε κ.ο.κ.

Ἐν τέλει, ὁ ἑταῖρος ἀπέτυχε νά συγκαλέσει τήν δική του Κοινοβουλευτική Ὁμάδα! Κοινῶς, τά παιδία παίζει, ὅπως στήν προεκλογική διαφήμιση τῶν ΑΝΕΛ μέ τά τραινάκια. Μόνο πού αὐτήν τήν φορά ὁ συρμός ἔχει ἐκτροχιαστεῖ.

Ἄν αὐτό δέν εἶναι εἰκόνα ἐπιθεώρησης μέ πείσματα, ἀπιστίες, «μοῦτρα», ζαβολιές ἀλλά σχέση Πρωθυπουργοῦ – ὑπουργοῦ Ἄμυνας, συγχωρέστε μας, ἀλλά κάτι μᾶς διαφεύγει. Ἤ διαφεύγει ἐκείνων. Λυποῦμαι γιά τήν λέξη, ἀλλά δέν βρίσκω ἄλλη γιά νά διατυπώσω τήν προτροπή μου: Λιγότερη …κατινιά κατά τό διαζύγιο, παρακαλοῦμε. Δέν εἴμαστε μόνοι. Μᾶς βλέπουν!

Πέραν ὅμως αὐτῶν τῶν ἱλαρῶν ὑπάρχουν καί τά συνταγματικά. Τά ὁποῖα ἄν καί ἐπίσης σοβαρά ἀντιμετωπίζονται ἐλαφρά ἀπό διάφορους παράγοντες τοῦ δημοσίου βίου. Τινές ἀπό τήν συμπολίτευση ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ δεδηλωμένη ἐπιβεβαιώνεται μία φορά στίς προγραμματικές δηλώσεις μετά ἀπό ἐκλογές καί ποτέ ἄλλοτε. Ἄρα καί νά τήν χάσει κανείς μένει! Μπορεῖ νά κυβερνᾶ ἀνενόχλητος. Ἀλλά ἄν εἶναι ἔτσι, τότε γιατί κατά τό συνταγματικό ἔθιμο ἡ ψηφοφορία τοῦ προϋπολογισμοῦ κάθε χρόνο προσλαμβάνει χαρακτῆρα ψήφου ἐμπιστοσύνης; Κυβέρνηση τῆς ὁποίας ὁ Προϋπολογισμός καταψηφίζεται (ἤ μιά σημαντική Διεθνής Συνθήκη ὅπως τῶν Πρεσπῶν;) μπορεῖ νά σταθεῖ; Δέν μπορεῖ! Ποῦ τά βρίσκουν αὐτά ὁρισμένοι, ἀπορῶ. Τινές ἀπό τήν ἀντιπολίτευση, ἐπίσης, ἐπιχειροῦν παρά τῶ Συντάγματι νά ἐμπλέξουν γιά λόγους πού γίνονται ἀντιληπτοί τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας στήν λειτουργία τῆς Βουλῆς, στόν τρόπο διαπίστωσης τῆς δεδηλωμένης καί στίς σχέσεις κυβέρνησης – ἀντιπολίτευσης. Μόνο πού τό Σύνταγμα εἶναι σαφές! Ὁ Πρόεδρος παρεμβαίνει γιά νά διαπιστώσει ὅτι ὑπάρχει δεδηλωμένη καί ἐλλείψει αὐτῆς νά ἀρχίσει τήν διαδικασία τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν σέ τρεῖς περιπτώσεις:

1. Μετά ἀπό ἐκλογές πρίν ἀπό τήν παροχή ἐντολῆς σχηματισμοῦ κυβέρνησης.

2. Μετά ἀπό καταψήφιση κυβέρνησης σέ ψηφοφορία παροχῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης

3. Μετά ἀπό ὑπερψήφιση πρότασης μομφῆς πού κατέθεσε ἡ ἀντιπολίτευση.

Τότε ναί. Δικαιοῦται. Ἀλλά μεταξύ τῆς ἀποχώρησης ἑταίρου ἀπό κυβερνητική πλειοψηφία καί ψηφοφορίας γιά τήν παροχή ψήφου ἐμπιστοσύνης ἀπό νέα πλειοψηφία, ὁ Πρόεδρος ἀπαγορεύεται νά παρέμβει. Εἶναι θέση τῶν κορυφαίων συνταγματολόγων Κασιμάτη, Ἀλιβιζάτου, Σωτηρέλη. Συνεπῶς, ἀνοησίες πού ἀκούγονται ἀπό ἄσχετους προκειμένου νά ἱκανοποιηθεῖ ὁ ψυχισμός τρίτων εἶναι γιά τά σκουπίδια. Καταλήγω: Πρέπει νά τό συνειδητοποιήσουμε ὅλοι. Ὁ πῆχυς εἶναι πολύ ψηλά γιά ὅλους, στίς πρῶτες μεταμνημονιακές ἐκλογές. Εὐθύνη, ἀξιοπρέπεια, σοβαρότητα, μέτρο πρέπει νά εἶναι οἱ ἀρχές πού καλούμαστε νά τηρήσουμε ὅλοι. Ἄς μήν τό ξεχνᾶμε ποτέ! Γιά νά γλιστρήσουμε στήν κρίση ξανά δέν θέλουμε καί πολύ.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ