Σύνθετη ἀνοησία παντοῦ «Μακεδονία»!

ΚΟΠΙΑΣΕ ὁ ἐπικοινωνιακός μηχανισμός τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά νά βρεῖ μία ἔστω δημόσια ἀναφορά τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Κώστα Καραμανλῆ…

… πού νά δεσμεύει τήν χώρα νά συμφωνήσει μέ τά Σκόπια σύνθετη ὀνομασία μέ τό ὄνομα «Μακεδονία». Ὄχι μόνο δέν κατάφερε νά βρεῖ τίποτε σχετικό ὥστε νά τό ἐντάξει στό προπαγανδιστικό non paper πού διένειμε, ἀλλά ἀπέτυχε νά ἐντοπίσει τήν παραμικρή δημόσια δήλωσή του ὑπέρ τῆς σύνθετης ὀνομασίας. Στίς προγραμματικές δηλώσεις πού ἀνέγνωσε ὁ Καραμανλῆς στό Κοινοβούλιο, ἀμέσως μετά τίς νικηφόρες ἐκλογές τοῦ 2007, ἐπέλεξε –ἐσκεμμένα– νά μιλήσει γιά «κοινά ἀποδεκτή λύση erga omnes», χωρίς περιττές ἐπεξηγήσεις.

Ἡ λέξη «Μακεδονία» οὐδέποτε μπῆκε στό στόμα του γιά ἕναν ἁπλό λόγο: Ὅταν ἀρχίζεις διαπραγματεύσεις γιά ἕνα τόσο εὐαίσθητο ἐθνικό θέμα δέν χαρίζεις μέ τό ξεκίνημα τήν Βασίλισσά σου. Γενικῶς, δέν τήν χαρίζεις ποτέ. Πρῶτα ἐξασφαλίζεις αὐτά πού ζητᾶς ἐσύ καί, στό τέλος, μόνον ἄν ὁ συνομιλητής σου κάνει παραχωρήσεις, συζητᾶς τά ἄν καί τά διότι. Ἄν τά συζητᾶς καί αὐτά. Ἄν ὁ Καραμανλῆς εἶχε ἀναφέρει ὡς ἰδέα καί μόνον ὅτι μελετᾶ συμβιβασμό γιά τό ὄνομα «Μακεδονία», δέν θά εἶχε καταφέρει νά βάλει τό βέτο στό Βουκουρέστι. Θά μᾶς εἶχαν πάρει φαλάγγι.

Ἀλλά καί ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ντόρα Μπακογιάννη πού ἀνέλαβε τόν ρόλο νά ἐξειδικεύσει τήν ἑλληνική θέση στίς προγραμματικές δηλώσεις ἐκείνης τῆς Βουλῆς, ἐπίσης μίλησε γιά «ἐξεύρεση ἀμοιβαῖα ἀποδεκτῆς λύσης στήν βάση μιᾶς σύνθετης ὀνομασίας.» Ποιά μποροῦσε νά εἶναι ἡ σύνθετη ὀνομασία οὐδείς γνώριζε. Θά μποροῦσε νά εἶναι καί Vardarska Republika.

Γιατί αὐτή ἡ ἀναδρομή θά μοῦ πεῖτε; Μά γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά ἔπρεπε νά κρύβεται μέ ὅσα ἔχει διαπράξει, ὄχι νά ζητᾶ καί τά ρέστα μέ non paper τοῦ ΥΠΕΞ, ὅτι τάχα μου ἀντιγράφει τήν πολιτική προηγούμενων κυβερνήσεων καί προηγούμενων πρωθυπουργῶν. Ἐδῶ ἀκόμη καί τήν σύνθετη ὀνομασία τήν ὁποία συμφώνησε νά ὑπογράψει δέν κατάφερε νά τήν ἐπιβάλλει σέ ὅλο τό κείμενο τῆς συμφωνίας. Τί «σόι» σύνθετη ὀνομασία εἶναι αὐτή, ὅταν οἱ πολῖτες τοῦ νέου κράτους ὀνομάζονται σκέτο «Μακεδόνες» καί ὄχι «Βορειομακεδόνες»; Τί σύνθετη ὀνομασία εἶναι αὐτή, ὅταν ἡ συμφωνία ρητῶς προβλέπει ὅτι οἱ διεθνεῖς κωδικοί τῆς πΓΔΜ θά ἐξακολουθήσουν νά εἶναι ΜΚ ἤ ΜΚD; Θά κτυπᾶ τό κινητό σου; «Μακεδονία» θά ἐμφανίζεται. Θά λαμβάνεις mail; Πάλι «Μακεδονία»! Θά βλέπεις τό σκόρ σέ ποδοσφαιρικό ἤ ἄλλο ἀγῶνα; «Μακεδονία» plus. Θά ἐμφανίζεται Σκοπιανός τραγουδιστής στήν Εurovision; Macedonia εἰς τήν νιοστή. Θά ἔρχονται πολιτιστικοί σύλλογοι νά χορέψουν στό φεστιβάλ τῆς Πιερίας τό καλοκαίρι; Μακεδονικοί θά ὀνομάζονται, καί μάλιστα μέ τήν βούλα τῆς συμφωνίας. Γιά τά διαβατήρια καί τίς ὀνομασίες τῶν ἐμπορικῶν προϊόντων δέν ἀναφέρω τίποτε.

Ξέρουμε ποῦ θά πᾶνε οἱ μεταβατικές περίοδοι συμμόρφωσης τῶν Σκοπίων μόλις μποῦν στό ΝΑΤΟ! Περίπατο θά πᾶνε! Μόνο στίς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων θά ἀναγράφεται ἡ σύνθετη ὀνομασία ΝΜΚ, καί αὐτό γιά νά μήν ἔχουμε συρράξεις τό καλοκαίρι στήν Χαλκιδική. Ποιά σύνθετη ὀνομασία λοιπόν; Σύνθετη ἀνοησία! Περί αὐτῆς πρόκειται. Σύνθετη ὀνομασία πού ὁδηγεῖ στό σκέτο καί παντοῦ «Μακεδονία».

Καί γιά νά μήν καταλείπεται καμμία ἀμφιβολία πώς στήν καθομιλουμένη τό κράτος αὐτό θά ὀνομάζεται «Μακεδονία» –σκέτο καί οἱ κάτοικοί του «Μακεδόνες», παραπέμπω στά σχετικά ἄρθρα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Στό ἄρθρο 3 παρ. ε ὁρίζεται ὅτι «οἱ κωδικοί τῆς χώρας γιά τίς πινακίδες αὐτοκινήτων θά εἶναι NMK. Γιά ὅλους τούς ἄλλους σκοπούς κωδικοί χώρας παραμένουν οἱ ΜΚ καί ΜΚD ὅπως ἐπισήμως ἀποδόθηκαν ἀπό τόν διεθνῆ ὀργανισμό πιστοποίησης.» Ὅσο γιά τήν ὑποχρέωση νά χρησιμοποιοῦν τό σύνθετο ὄνομα ἰδιωτικοί φορεῖς (πολιτιστικοί σύλλογοι κ.λπ.) οἱ Πρέσπες τό ἀφήνουν στή διακριτική τους εὐχέρεια. «Οἱ ἰδιωτικές ὀντότητες δύνανται νά εὐθυγραμμίζονται μέ τό ἄρθρο 7 παράγραφοι 3 καί 4.»

Ἄρα, μποροῦν νά διεκδικοῦν καί τήν ἱστορία μας! Μέ τίς «ὑγεῖες» σας, κ. Τσίπρα, πού ὁ μισός ἕλκετε τήν καταγωγή σας ἀπό τήν Καβάλα. Σκεφτεῖτε καί νά μήν εἵλκατε, τί ἄλλο μπορεῖ νά μᾶς εὕρισκε.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…