ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Σύνθετη ἀνοησία παντοῦ «Μακεδονία»!

ΚΟΠΙΑΣΕ ὁ ἐπικοινωνιακός μηχανισμός τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά νά βρεῖ μία ἔστω δημόσια ἀναφορά τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Κώστα Καραμανλῆ…

… πού νά δεσμεύει τήν χώρα νά συμφωνήσει μέ τά Σκόπια σύνθετη ὀνομασία μέ τό ὄνομα «Μακεδονία». Ὄχι μόνο δέν κατάφερε νά βρεῖ τίποτε σχετικό ὥστε νά τό ἐντάξει στό προπαγανδιστικό non paper πού διένειμε, ἀλλά ἀπέτυχε νά ἐντοπίσει τήν παραμικρή δημόσια δήλωσή του ὑπέρ τῆς σύνθετης ὀνομασίας. Στίς προγραμματικές δηλώσεις πού ἀνέγνωσε ὁ Καραμανλῆς στό Κοινοβούλιο, ἀμέσως μετά τίς νικηφόρες ἐκλογές τοῦ 2007, ἐπέλεξε –ἐσκεμμένα– νά μιλήσει γιά «κοινά ἀποδεκτή λύση erga omnes», χωρίς περιττές ἐπεξηγήσεις.

Ἡ λέξη «Μακεδονία» οὐδέποτε μπῆκε στό στόμα του γιά ἕναν ἁπλό λόγο: Ὅταν ἀρχίζεις διαπραγματεύσεις γιά ἕνα τόσο εὐαίσθητο ἐθνικό θέμα δέν χαρίζεις μέ τό ξεκίνημα τήν Βασίλισσά σου. Γενικῶς, δέν τήν χαρίζεις ποτέ. Πρῶτα ἐξασφαλίζεις αὐτά πού ζητᾶς ἐσύ καί, στό τέλος, μόνον ἄν ὁ συνομιλητής σου κάνει παραχωρήσεις, συζητᾶς τά ἄν καί τά διότι. Ἄν τά συζητᾶς καί αὐτά. Ἄν ὁ Καραμανλῆς εἶχε ἀναφέρει ὡς ἰδέα καί μόνον ὅτι μελετᾶ συμβιβασμό γιά τό ὄνομα «Μακεδονία», δέν θά εἶχε καταφέρει νά βάλει τό βέτο στό Βουκουρέστι. Θά μᾶς εἶχαν πάρει φαλάγγι.

Ἀλλά καί ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ντόρα Μπακογιάννη πού ἀνέλαβε τόν ρόλο νά ἐξειδικεύσει τήν ἑλληνική θέση στίς προγραμματικές δηλώσεις ἐκείνης τῆς Βουλῆς, ἐπίσης μίλησε γιά «ἐξεύρεση ἀμοιβαῖα ἀποδεκτῆς λύσης στήν βάση μιᾶς σύνθετης ὀνομασίας.» Ποιά μποροῦσε νά εἶναι ἡ σύνθετη ὀνομασία οὐδείς γνώριζε. Θά μποροῦσε νά εἶναι καί Vardarska Republika.

Γιατί αὐτή ἡ ἀναδρομή θά μοῦ πεῖτε; Μά γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά ἔπρεπε νά κρύβεται μέ ὅσα ἔχει διαπράξει, ὄχι νά ζητᾶ καί τά ρέστα μέ non paper τοῦ ΥΠΕΞ, ὅτι τάχα μου ἀντιγράφει τήν πολιτική προηγούμενων κυβερνήσεων καί προηγούμενων πρωθυπουργῶν. Ἐδῶ ἀκόμη καί τήν σύνθετη ὀνομασία τήν ὁποία συμφώνησε νά ὑπογράψει δέν κατάφερε νά τήν ἐπιβάλλει σέ ὅλο τό κείμενο τῆς συμφωνίας. Τί «σόι» σύνθετη ὀνομασία εἶναι αὐτή, ὅταν οἱ πολῖτες τοῦ νέου κράτους ὀνομάζονται σκέτο «Μακεδόνες» καί ὄχι «Βορειομακεδόνες»; Τί σύνθετη ὀνομασία εἶναι αὐτή, ὅταν ἡ συμφωνία ρητῶς προβλέπει ὅτι οἱ διεθνεῖς κωδικοί τῆς πΓΔΜ θά ἐξακολουθήσουν νά εἶναι ΜΚ ἤ ΜΚD; Θά κτυπᾶ τό κινητό σου; «Μακεδονία» θά ἐμφανίζεται. Θά λαμβάνεις mail; Πάλι «Μακεδονία»! Θά βλέπεις τό σκόρ σέ ποδοσφαιρικό ἤ ἄλλο ἀγῶνα; «Μακεδονία» plus. Θά ἐμφανίζεται Σκοπιανός τραγουδιστής στήν Εurovision; Macedonia εἰς τήν νιοστή. Θά ἔρχονται πολιτιστικοί σύλλογοι νά χορέψουν στό φεστιβάλ τῆς Πιερίας τό καλοκαίρι; Μακεδονικοί θά ὀνομάζονται, καί μάλιστα μέ τήν βούλα τῆς συμφωνίας. Γιά τά διαβατήρια καί τίς ὀνομασίες τῶν ἐμπορικῶν προϊόντων δέν ἀναφέρω τίποτε.

Ξέρουμε ποῦ θά πᾶνε οἱ μεταβατικές περίοδοι συμμόρφωσης τῶν Σκοπίων μόλις μποῦν στό ΝΑΤΟ! Περίπατο θά πᾶνε! Μόνο στίς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων θά ἀναγράφεται ἡ σύνθετη ὀνομασία ΝΜΚ, καί αὐτό γιά νά μήν ἔχουμε συρράξεις τό καλοκαίρι στήν Χαλκιδική. Ποιά σύνθετη ὀνομασία λοιπόν; Σύνθετη ἀνοησία! Περί αὐτῆς πρόκειται. Σύνθετη ὀνομασία πού ὁδηγεῖ στό σκέτο καί παντοῦ «Μακεδονία».

Καί γιά νά μήν καταλείπεται καμμία ἀμφιβολία πώς στήν καθομιλουμένη τό κράτος αὐτό θά ὀνομάζεται «Μακεδονία» –σκέτο καί οἱ κάτοικοί του «Μακεδόνες», παραπέμπω στά σχετικά ἄρθρα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Στό ἄρθρο 3 παρ. ε ὁρίζεται ὅτι «οἱ κωδικοί τῆς χώρας γιά τίς πινακίδες αὐτοκινήτων θά εἶναι NMK. Γιά ὅλους τούς ἄλλους σκοπούς κωδικοί χώρας παραμένουν οἱ ΜΚ καί ΜΚD ὅπως ἐπισήμως ἀποδόθηκαν ἀπό τόν διεθνῆ ὀργανισμό πιστοποίησης.» Ὅσο γιά τήν ὑποχρέωση νά χρησιμοποιοῦν τό σύνθετο ὄνομα ἰδιωτικοί φορεῖς (πολιτιστικοί σύλλογοι κ.λπ.) οἱ Πρέσπες τό ἀφήνουν στή διακριτική τους εὐχέρεια. «Οἱ ἰδιωτικές ὀντότητες δύνανται νά εὐθυγραμμίζονται μέ τό ἄρθρο 7 παράγραφοι 3 καί 4.»

Ἄρα, μποροῦν νά διεκδικοῦν καί τήν ἱστορία μας! Μέ τίς «ὑγεῖες» σας, κ. Τσίπρα, πού ὁ μισός ἕλκετε τήν καταγωγή σας ἀπό τήν Καβάλα. Σκεφτεῖτε καί νά μήν εἵλκατε, τί ἄλλο μπορεῖ νά μᾶς εὕρισκε.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!