Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Φοβᾶμαι πώς αὐτό δέν ἰσχύει πιά. Ἄν ἴσχυσε ποτέ στήν πατρίδα μας. Ὁδεύουμε πρός ἐκλογές χουλιγκανικοῦ τύπου. Τίς ἐκλογές τῶν πεπεισμένων. Μόνον αὐτοί ἐκπροσωποῦνται στούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μόνον αὐτοί ἔχουν θέση στόν δημόσιο διάλογο. Ὅσοι ἔχουν περιέργεια, ἀμφιβολία, προβληματισμό γιά τά πράγματα καί περιμένουν νά ἀκούσουν ἐπιχειρήματα, ἀπόψεις, σκέψεις γιά τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, δύσκολα θά ἀνακαλύψουν τόν ἑαυτό τους στά τηλεοπτικά πάνελ. Ἀγνοοῦνται. Καί ἄς ἀποτελοῦν τό 30% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος αὐτοί πού βρίσκονται σέ ἀπόσταση ἀπό τό τρέχον πολιτικό σύστημα καί ψηφίζουν τόν «κανένα», σύμφωνα μέ τίς τελευταῖες δημοσκοπήσεις. Ἡ τρίτη ἄποψη ἀπαγορεύεται-ἀπορρίπτεται, ἀκόμη καί ἄν αὐτή ἔρχεται ἀπό τούς πλέον εἰδικούς. Τούς συνταγματολόγους.

Ἡ ἀμφιβολία, θεμελιῶδες συστατικό τοῦ δημοκρατικοῦ διαλόγου, διώκεται. Τό σύστημα ἐπιτρέπει μόνο βεβαιότητες. Τό δικαίωμα νά συμμετέχεις σέ ἐκδηλώσεις μέ πολῖτες πού ἔχουν διαφορετική ἄποψη ἀπό ἐσένα, καταγγέλλεται. Ἀκόμη καί ἄν εἶσαι ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος. Ἤ εἶσαι ἀπό ἐδῶ ἤ εἶσαι ἀπό ἐκεῖ. Ρωτᾶς ἄν ἡ Ἑλλάδα εἶναι δημοκρατία καί κράτος δικαίου; Ρωτᾶς ἄν ἡ Ἑλλάδα εἶναι Εὐρώπη; Πῶς τολμᾶς; Μᾶς ζήτησες τήν ἄδεια, γιά νά ρωτᾶς; Μέ ποιό δικαίωμα ρωτᾶς;

Ὅποιος «προοδευτικός» ἀμφιβάλλει γιά τήν στάση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σέ κάποιο θέμα, θά καταγγέλλεται ὡς «πέμπτη φάλαγγα», καί ὅποιος συντηρητικός διαφωνεῖ μέ τόν ἐκφυλισμό τῆς παράταξής του, μέ τίς ὑποκλοπές, θά καταγγέλλεται ὡς συριζαῖος. Στήν πυρά ἡ καλοπροαίρετος διαφωνία. Καί ὅποιος τρίτος ἐλπίζει σέ ἕναν διάλογο τῆς προκοπῆς, θά λοιδορεῖται.

Ποιά ἀλήθεια, ποιός διάλογος, ποιές ἰδέες, ποιός Παπανοῦτσος! Μακάρθυ καί ξερό ψωμί, ἀγαπητοί. Θά ζήσουμε τίς ἐκλογές τῶν ὕβρεων, τοῦ ἀντιπερισπασμοῦ καί τῆς ἐτικέτας. Σημασία στό ἐπιχείρημα, καμμία.

Αὐτό τακτικά καί στρατηγικά ἐκδηλώνεται ἤδη ὡς ἑξῆς: Τακτικά μέ ἀριστερό σταλινισμό καί μέ (νεο)φιλελεύθερο φασισμό. Στρατηγικά μέ τόν συναγωνισμό τοῦ χειρότερου. Ἤδη τά ζοῦμε. Στρατηγικά, ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νά υἱοθετήσει τό δόγμα «ἀποθανέτω ἡ ψυχή μου μετά τῶν ἀλλοφύλων». Φιλοδοξία της, μετά τό πόρισμα γιά παρακολουθήσεις στελεχῶν της, εἶναι νά πείσει ὅτι οἱ «ἄλλοι» εἶναι χειρότεροι ἀπό τήν ἴδια. Κοριοί ἐσεῖς; Καλογρίτσα καί μαῦρο χρῆμα ἐμεῖς! Ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις καί σκάνδαλα ἐσεῖς; «Προστατευόμενοι μάρτυρες», Εἰδικά Δικαστήρια καί Novartis ἐμεῖς! Τακτικά, τά πράγματα γίνονται ἀκόμη πιό ἀποκρουστικά. Ὁ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος ἀποκάλεσε «ἀλήτη» τόν βουλευτή τῆς ΝΔ Γιῶργο Κουμουτσάκο, ὅταν ἐκεῖνος τόλμησε νά τόν ρωτήσει, ὄχι προσωπικά, γιά τίς φερόμενες βαλίτσες τοῦ Καλογρίτσα στόν ΣΥΡΙΖΑ.

Τακτικά, ὁ γνωστός Ἄδωνις, τό κόμμα τοῦ ὁποίου ψήφισε τήν ἐκλογή τοῦ Χρήστου Ράμμου στήν προεδρία τῆς ΑΔΑΕ τόν Ἰούνιο τοῦ 2019, ταύτισε χθές τόν ἐπί 38 χρόνια δικαστή τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας καί ἐπικεφαλῆς τῆς ἀνεξάρτητης ἀρχῆς μέ τόν… ΣΥΡΙΖΑ. Μέ στόχο νά ἀπαξιώσει τίς καυτές ἀποκαλύψεις πού περιέχονται στό πόρισμά του, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες πρώτη φορά κόμμα ἀξιοποιεῖ τόν σκληρό πυρῆνα τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, γιά νά παρακολουθεῖ τούς ὑπουργούς του καί ἀνώτατους στρατιωτικούς ἀξιωματούχους. Μέχρι τώρα ξέραμε ὅτι ὑποκλοπές ἔκαναν ἀξιωματοῦχοι τοῦ ΟΤΕ (Τόμπρας), ἀπόστρατοι (Γρυλλάκης), ἰδιῶτες (Μαυρίκης). Ποτέ κανείς δέν διανοήθηκε νά ξοδέψει πόρους τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, πού ἔχουν ἀποστολή νά παρακολουθοῦν τούς ἐχθρούς τοῦ ἔθνους, γιά νά παρακολουθήσει τίς ἐπικοινωνίες δικῶν του ἀνθρώπων.

Ἔτσι θά πορευτοῦμε, λοιπόν. Διά τῶν καταγγελιῶν καί διά τῶν ἀκροτήτων. Ἔτσι θά προσπαθήσει νά βγεῖ ἀπό τήν δύσκολη θέση ἡ Κυβέρνηση. Διά τῶν συμψηφισμῶν. Τό πολιτικό μας σύστημα βαδίζει πάνω σέ κινούμενη ἄμμο. Καί δέν καταλαβαίνει ὅτι ἀπάντηση στήν στρατηγική τῶν συμφηφισμῶν ἴσως εἶναι ἡ… καταψήφισις καί ἀποδοκιμασία του. Μέ μέγα θῦμα τήν σταθερότητα καί τήν δημοκρατία.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ