Στό ἔλεος τῶν Κορλεόνε

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ πολιτικό σύστημα συγκλονίζεται ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα ἀπό…

… ἠχογραφημένες συνομιλίες κορυφαίων ἀξιωματούχων του, νῦν καί τέως: Ὑπουργῶν Ἐπικρατείας, Δικαιοσύνης, Ἀμύνης, Ἀστυνομικῶν Διευθυντῶν, Διευθυντῶν Ἀσφαλείας κ.λπ. Οἱ ἠχογραφημένες συνομιλίες πού ἦρθαν στό φῶς τῆς δημοσιότητος εἶναι τριῶν εἰδῶν: συνομιλίες ἐπικοινωνιῶν πού ἠχογραφήθηκαν στό πλαίσιο τῶν παρακολουθήσεων πού κάνει ἡ συντεταγμένη Πολιτεία μέ ἄδεια εἰσαγγελέα. Πρόκειται γιά τίς λεγόμενες «νόμιμες ἐπισυνδέσεις» τῆς ΕΥΠ. Συνομιλίες ἐπικοινωνιῶν πού ἠχογραφήθηκαν χωρίς τήν ἄδεια τοῦ συνομιλητοῦ ἀπό ἰδιωτικές συσκευές παρακολούθησης. Καί τέλος ὑποκλοπές χώρου. Δηλαδή ὁ ἕνας συνομιλητής ἠχογραφοῦσε τόν ἄλλο στό πλαίσιο ἰδιωτικῆς συνάντησής τους.

Σέ ἀντίθεση μέ τό δικαιικό σύστημα κάποιων ἄλλων χωρῶν, ὅπως ἡ ἀδελφή Κύπρος, ὅπου ἡ ἠχογράφηση ἄνευ συγκατάθεσης θεωρεῖται κακούργημα (ἐδῶ ἁπλό πλημέλλημα), ἡ παράνομη καταγραφή ἰδιωτικῶν συνομιλιῶν νομιμοποιήθηκε μέ πρόσφατο νόμο τοῦ 2019 ὁ ὁποῖος περιορίζει ὅμως τήν χρησιμότητά τους μόνο γιά ὑποθέσεις διαφθορᾶς! Γιά κανένα ἄλλο ἀδίκημα. Τυχόν παρανόμως κτηθεῖσα συνομιλία πού ὁδηγεῖ στήν ἐξάρθρωση τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης, ποινικοῦ ἐγκλήματος, παράνομης διακίνησης ναρκωτικῶν, παιδικῆς πορνογραφίας –τυχαῖα τά παραδείγματα– δέν ἔχει καμμία ἀξία γιά τό νομικό μας σύστημα. Ἀπορρίπτεται! Αὐτό ἀποφάσισε τό Κοινοβούλιο. Μόνο ὑποθέσεις διαφθορᾶς τό ἐνδιαφέρουν. Κορυφαῖοι δικαστές ἐκφράζουν ὅμως ὑπό τό φῶς τῶν τελευταίων ἐξελίξεων ἰσχυρότατους προβληματισμούς γιά τό ποῦ ὁδηγεῖ ἐν τέλει ἡ τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία τοῦ Κοινοβουλίου. Καί τοῦτο, διότι ἀποκτοῦν ἰσχύ ρυθμιστοῦ τοῦ δημοσίου βίου κορυφαῖοι ἐπιχειρηματίες ἤ ὅποιοι ἄλλοι διαθέτουν ἄνευ ἀδείας τά περίφημα «βαλιτσάκια»: τίς συσκευές ἰδιωτικῆς παρακολούθησης ἐπικοινωνιῶν πολιτῶν . «Δέν ξέρω ἄν τό ἔχετε καταλάβει κύριε» σχολίασε κορυφαῖος Ἕλλην δικαστής σέ πρόσφατη συνομιλία του στό περιθώριο κοινωνικῆς ἐκδήλωσης στήν Βόρειο Ἑλλάδα, «ἀλλά μέ τόν τελευταῖο νόμο ἡ Πολιτεία ἔδωσε θεσμική ὑπεροπλία στούς ἐκβιαστές!». Καί προσέθεσε: «Νά σᾶς ἐξηγήσω γιατί! Ὁ κοριός τῆς ΕΥΠ πού παρακολουθεῖ πολῖτες στό πλαίσιο νόμιμων ἐπισυνδέσεων καταγράφει τό σύνολο μιᾶς συνομιλίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀντικείμενο μελέτης τοῦ προανακριτικοῦ ὑλικοῦ. Τό ἠχητικό ὑλικό δέν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ἐπεξεργασίας. Παραδίδεται στό σύνολό του στήν δικαιοσύνη, ἡ ὁποία προχωρεῖ στήν ποινική ἀξιολόγησή του. Ἐκείνη μπορεῖ νά ἐντοπίσει δέκα ἀπαλλακτικά εὑρήματα γιά τόν παρακολουθούμενο καί ἕνα ἐνοχοποιητικό. Μέ τόν τελευταῖο νόμο ὅμως ἡ Πολιτεία βρίσκεται στό ἔλεος τῶν ἐκβιαστῶν. Ὄχι μόνο τούς δίδεται ἡ ἄδεια νά καταγράφουν ἰδιωτικές συνομιλίες ἄνευ ἀδείας τῆς δικαιοσύνης, ἀλλά συμβαίνει κάτι πολύ χειρότερο: δίδεται στόν ἰδιωτικό κοριό ἡ ἐξουσία νά παραδίδει στήν πολιτεία ὅποτε θέλει καί ὅ,τι θέλει ἀναλόγως τῶν συμφερόντων! Νά ἐπιλέγει αὐτός ἕνα οἱοδήποτε τμῆμα παρανόμως ἠχογραφηθείσης συνομιλίας καί ὄχι τό σύνολό της! Τόν καθιστᾶ δικαστή».

Πράγματι. Ἄν συγκρίνουμε τίς πρόσφατες περιπτώσεις συνομιλιῶν πού ἀπασχολοῦν τόν δημόσιο βίο τί διαπιστώνουμε: Οἱ ἠχογραφημένες συνομιλίες πού ἔγιναν μέ τήν νόμιμη ἐπισύνδεση τῆς ΕΥΠ (κύκλωμα ἀστυνομίας) ἀκολούθησαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή τήν θεσμική ὁδό: Διαβιβάστηκαν στήν Δικαιοσύνη. Στίς ἄλλες δύο περιπτώσεις ὅμως, τῆς συνομιλίας Μιωνή – Παππᾶ καί Παπαγγελόπουλου – ἰδιώτη τό παρανόμως κτηθέν ὑλικό κατατέθηκε σέ δημόσια ἀρχή (προκαρκτική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς) ἤ δημοσιοποιήθηκε ἀπό ΜΜΕ τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια μετά τήν πραγματοποίησή τους! Δέν διαβιβάστηκε ἀμέσως. Οἱ κοριοί τίς κράτησαν στό ἀρχεῖο τους. Δέν τίς ἀπέστειλαν στίς ἀρχές οὔτε κἄν μετά τήν νομιμοποίησή τους ἀπό ἑλληνικό νόμο σχεδόν ἕνα χρόνο πρίν. Καί βεβαίως ἀπέστειλαν στίς ἀρχές ἐπιλεκτικῶς ἐπεξεργασμένο τό ὑλικό. Ὄχι ὅλο. Στήν συνομιλία Μιωνή – Παππᾶ λέγεται ἀπό ἔγκυρες πηγές ὅτι θίγονται καί ζητήματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἰσραήλ.

Τέλος, πρέπει νά ἐπισημανθεῖ καί τοῦτο: στόχος τῆς νομιμοποίησης αὐτῶν τῶν συνομιλιῶν εἶναι ἡ διαλεύκανση τυχόν ποινικῶν ἀδικημάτων. Ὄχι ἡ δημοσίευσή τους πρός δημιουργία πολιτικῶν ἐντυπώσεων. Ὁ ἀντίστοιχος κυπριακός νόμος εἶναι σαφής στό σημεῖο αὐτό, καί καλό εἶναι νά τόν μελετήσουμε. Ἡ ἔρευνα γίνεται γιά λόγους δημοσίου συμφέροντος ὑπό τό πέπλο τῆς μυστικότητας. Δέν δικάζουν σέ κοινή θέα τά πάνελ στά ὁποῖα διανέμεται ὡς φέιγ βολάν μιά κασέττα. Οἱ δικαστές δικάζουν! Ποιός λοιπόν δίνει τήν ἐξουσία στούς πάσης φύσεως Κορλεόνε τοῦ τόπου μας νά ἀποτελοῦν τούς ρυθμιστές τοῦ δημοσίου βίου ; Καί γιατί; Ὅσοι βιάζονται σήμερα νά πανηγυρίσουν γιά τήν ἀποστροφή Παππᾶ ὅτι «κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά», ἡ ὁποία πολιτικά καταρρακώνει πράγματι τό κῦρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (ἀλλά ἔχει ἀμφίβολη νομική ἀξία), ἄς ἀναλογιστοῦν ποιά θά εἶναι ἡ στάση τους ἄν οἱ ἴδιοι πρωταγωνιστές ἤ ἄλλοι ἀξιοποιώντας αὐτόν τόν νόμο ἠχογραφήσουν στό μέλλον παρανόμως Ὑπουργό τοῦ Μητσοτάκη. Μέ ποιό ἠθικό κῦρος θά ξιφουλκήσουμε ἐναντίον ἰδιώτη πού ἠχογράφησε ἄν δέν ἔχει ἤδη ἠχογραφήσει Ὑπουργούς γιά νά τούς ἐκβιάζει ὅτι θά καταθέσει τό νόμιμο ἠχογραφημένο ὑλικό στίς ἀρχές; Δέν ξέρω ἄν τό καταλαβαίνουμε, ἀλλά μέ αὐτόν τόν νόμο ἡ Πολιτεία ἀναγνώρισε ὡς ἐπίσημο θεσμικό συνομιλητή της τήν Μαφία. Τῆς ἀνοίγει τίς θύρες καί τῆς λέει «ἰδού οἱ Θεσμοί σας!». Τῆς λέει ὅτι αὐτός πού παραβιάζει τόν νόμο καί καταχρᾶται τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ συνομιλητῆ του ἠχογραφώντας τον –θεμελιώδης ἀρχή στερέωσης μιᾶς κοινωνίας, ἡ ἐμπιστοσύνη– μπορεῖ νά εἶναι ἰσότιμος συνομιλητής ἑνός δικαστῆ ἤ ἑνός Ὑπουργοῦ, ἀκόμη καί ἑνός πρωθυπουργοῦ. Εὔχομαι νά μήν ἔρθει ποτέ ἡ μέρα πού θά βρεῖ μπροστά της ἡ ΝΔ τέτοιο ὑλικό, ἔτσι ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ ὁ δημόσιος βίος στήν πατρίδα μας, ὅμως δέν τό ἀποκλείω καθόλου. Τό σκοτάδι δρᾶ πλέον στό φῶς τῆς ἡμέρας μέ τήν ἄδεια τοῦ Κοινοβουλίου. Τό ἔγκλημα «ξεπλένεται» θεσμικά καί γίνεται νόμος. Τίποτε καλό δέν μπορεῖ νά βγεῖ ἀπό αὐτό! Σᾶς βεβαιῶ.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ