Στό ἔλεος τῶν Κορλεόνε

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ πολιτικό σύστημα συγκλονίζεται ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα ἀπό…

… ἠχογραφημένες συνομιλίες κορυφαίων ἀξιωματούχων του, νῦν καί τέως: Ὑπουργῶν Ἐπικρατείας, Δικαιοσύνης, Ἀμύνης, Ἀστυνομικῶν Διευθυντῶν, Διευθυντῶν Ἀσφαλείας κ.λπ. Οἱ ἠχογραφημένες συνομιλίες πού ἦρθαν στό φῶς τῆς δημοσιότητος εἶναι τριῶν εἰδῶν: συνομιλίες ἐπικοινωνιῶν πού ἠχογραφήθηκαν στό πλαίσιο τῶν παρακολουθήσεων πού κάνει ἡ συντεταγμένη Πολιτεία μέ ἄδεια εἰσαγγελέα. Πρόκειται γιά τίς λεγόμενες «νόμιμες ἐπισυνδέσεις» τῆς ΕΥΠ. Συνομιλίες ἐπικοινωνιῶν πού ἠχογραφήθηκαν χωρίς τήν ἄδεια τοῦ συνομιλητοῦ ἀπό ἰδιωτικές συσκευές παρακολούθησης. Καί τέλος ὑποκλοπές χώρου. Δηλαδή ὁ ἕνας συνομιλητής ἠχογραφοῦσε τόν ἄλλο στό πλαίσιο ἰδιωτικῆς συνάντησής τους.

Σέ ἀντίθεση μέ τό δικαιικό σύστημα κάποιων ἄλλων χωρῶν, ὅπως ἡ ἀδελφή Κύπρος, ὅπου ἡ ἠχογράφηση ἄνευ συγκατάθεσης θεωρεῖται κακούργημα (ἐδῶ ἁπλό πλημέλλημα), ἡ παράνομη καταγραφή ἰδιωτικῶν συνομιλιῶν νομιμοποιήθηκε μέ πρόσφατο νόμο τοῦ 2019 ὁ ὁποῖος περιορίζει ὅμως τήν χρησιμότητά τους μόνο γιά ὑποθέσεις διαφθορᾶς! Γιά κανένα ἄλλο ἀδίκημα. Τυχόν παρανόμως κτηθεῖσα συνομιλία πού ὁδηγεῖ στήν ἐξάρθρωση τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης, ποινικοῦ ἐγκλήματος, παράνομης διακίνησης ναρκωτικῶν, παιδικῆς πορνογραφίας –τυχαῖα τά παραδείγματα– δέν ἔχει καμμία ἀξία γιά τό νομικό μας σύστημα. Ἀπορρίπτεται! Αὐτό ἀποφάσισε τό Κοινοβούλιο. Μόνο ὑποθέσεις διαφθορᾶς τό ἐνδιαφέρουν. Κορυφαῖοι δικαστές ἐκφράζουν ὅμως ὑπό τό φῶς τῶν τελευταίων ἐξελίξεων ἰσχυρότατους προβληματισμούς γιά τό ποῦ ὁδηγεῖ ἐν τέλει ἡ τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία τοῦ Κοινοβουλίου. Καί τοῦτο, διότι ἀποκτοῦν ἰσχύ ρυθμιστοῦ τοῦ δημοσίου βίου κορυφαῖοι ἐπιχειρηματίες ἤ ὅποιοι ἄλλοι διαθέτουν ἄνευ ἀδείας τά περίφημα «βαλιτσάκια»: τίς συσκευές ἰδιωτικῆς παρακολούθησης ἐπικοινωνιῶν πολιτῶν . «Δέν ξέρω ἄν τό ἔχετε καταλάβει κύριε» σχολίασε κορυφαῖος Ἕλλην δικαστής σέ πρόσφατη συνομιλία του στό περιθώριο κοινωνικῆς ἐκδήλωσης στήν Βόρειο Ἑλλάδα, «ἀλλά μέ τόν τελευταῖο νόμο ἡ Πολιτεία ἔδωσε θεσμική ὑπεροπλία στούς ἐκβιαστές!». Καί προσέθεσε: «Νά σᾶς ἐξηγήσω γιατί! Ὁ κοριός τῆς ΕΥΠ πού παρακολουθεῖ πολῖτες στό πλαίσιο νόμιμων ἐπισυνδέσεων καταγράφει τό σύνολο μιᾶς συνομιλίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀντικείμενο μελέτης τοῦ προανακριτικοῦ ὑλικοῦ. Τό ἠχητικό ὑλικό δέν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ἐπεξεργασίας. Παραδίδεται στό σύνολό του στήν δικαιοσύνη, ἡ ὁποία προχωρεῖ στήν ποινική ἀξιολόγησή του. Ἐκείνη μπορεῖ νά ἐντοπίσει δέκα ἀπαλλακτικά εὑρήματα γιά τόν παρακολουθούμενο καί ἕνα ἐνοχοποιητικό. Μέ τόν τελευταῖο νόμο ὅμως ἡ Πολιτεία βρίσκεται στό ἔλεος τῶν ἐκβιαστῶν. Ὄχι μόνο τούς δίδεται ἡ ἄδεια νά καταγράφουν ἰδιωτικές συνομιλίες ἄνευ ἀδείας τῆς δικαιοσύνης, ἀλλά συμβαίνει κάτι πολύ χειρότερο: δίδεται στόν ἰδιωτικό κοριό ἡ ἐξουσία νά παραδίδει στήν πολιτεία ὅποτε θέλει καί ὅ,τι θέλει ἀναλόγως τῶν συμφερόντων! Νά ἐπιλέγει αὐτός ἕνα οἱοδήποτε τμῆμα παρανόμως ἠχογραφηθείσης συνομιλίας καί ὄχι τό σύνολό της! Τόν καθιστᾶ δικαστή».

Πράγματι. Ἄν συγκρίνουμε τίς πρόσφατες περιπτώσεις συνομιλιῶν πού ἀπασχολοῦν τόν δημόσιο βίο τί διαπιστώνουμε: Οἱ ἠχογραφημένες συνομιλίες πού ἔγιναν μέ τήν νόμιμη ἐπισύνδεση τῆς ΕΥΠ (κύκλωμα ἀστυνομίας) ἀκολούθησαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή τήν θεσμική ὁδό: Διαβιβάστηκαν στήν Δικαιοσύνη. Στίς ἄλλες δύο περιπτώσεις ὅμως, τῆς συνομιλίας Μιωνή – Παππᾶ καί Παπαγγελόπουλου – ἰδιώτη τό παρανόμως κτηθέν ὑλικό κατατέθηκε σέ δημόσια ἀρχή (προκαρκτική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς) ἤ δημοσιοποιήθηκε ἀπό ΜΜΕ τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια μετά τήν πραγματοποίησή τους! Δέν διαβιβάστηκε ἀμέσως. Οἱ κοριοί τίς κράτησαν στό ἀρχεῖο τους. Δέν τίς ἀπέστειλαν στίς ἀρχές οὔτε κἄν μετά τήν νομιμοποίησή τους ἀπό ἑλληνικό νόμο σχεδόν ἕνα χρόνο πρίν. Καί βεβαίως ἀπέστειλαν στίς ἀρχές ἐπιλεκτικῶς ἐπεξεργασμένο τό ὑλικό. Ὄχι ὅλο. Στήν συνομιλία Μιωνή – Παππᾶ λέγεται ἀπό ἔγκυρες πηγές ὅτι θίγονται καί ζητήματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἰσραήλ.

Τέλος, πρέπει νά ἐπισημανθεῖ καί τοῦτο: στόχος τῆς νομιμοποίησης αὐτῶν τῶν συνομιλιῶν εἶναι ἡ διαλεύκανση τυχόν ποινικῶν ἀδικημάτων. Ὄχι ἡ δημοσίευσή τους πρός δημιουργία πολιτικῶν ἐντυπώσεων. Ὁ ἀντίστοιχος κυπριακός νόμος εἶναι σαφής στό σημεῖο αὐτό, καί καλό εἶναι νά τόν μελετήσουμε. Ἡ ἔρευνα γίνεται γιά λόγους δημοσίου συμφέροντος ὑπό τό πέπλο τῆς μυστικότητας. Δέν δικάζουν σέ κοινή θέα τά πάνελ στά ὁποῖα διανέμεται ὡς φέιγ βολάν μιά κασέττα. Οἱ δικαστές δικάζουν! Ποιός λοιπόν δίνει τήν ἐξουσία στούς πάσης φύσεως Κορλεόνε τοῦ τόπου μας νά ἀποτελοῦν τούς ρυθμιστές τοῦ δημοσίου βίου ; Καί γιατί; Ὅσοι βιάζονται σήμερα νά πανηγυρίσουν γιά τήν ἀποστροφή Παππᾶ ὅτι «κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά», ἡ ὁποία πολιτικά καταρρακώνει πράγματι τό κῦρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (ἀλλά ἔχει ἀμφίβολη νομική ἀξία), ἄς ἀναλογιστοῦν ποιά θά εἶναι ἡ στάση τους ἄν οἱ ἴδιοι πρωταγωνιστές ἤ ἄλλοι ἀξιοποιώντας αὐτόν τόν νόμο ἠχογραφήσουν στό μέλλον παρανόμως Ὑπουργό τοῦ Μητσοτάκη. Μέ ποιό ἠθικό κῦρος θά ξιφουλκήσουμε ἐναντίον ἰδιώτη πού ἠχογράφησε ἄν δέν ἔχει ἤδη ἠχογραφήσει Ὑπουργούς γιά νά τούς ἐκβιάζει ὅτι θά καταθέσει τό νόμιμο ἠχογραφημένο ὑλικό στίς ἀρχές; Δέν ξέρω ἄν τό καταλαβαίνουμε, ἀλλά μέ αὐτόν τόν νόμο ἡ Πολιτεία ἀναγνώρισε ὡς ἐπίσημο θεσμικό συνομιλητή της τήν Μαφία. Τῆς ἀνοίγει τίς θύρες καί τῆς λέει «ἰδού οἱ Θεσμοί σας!». Τῆς λέει ὅτι αὐτός πού παραβιάζει τόν νόμο καί καταχρᾶται τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ συνομιλητῆ του ἠχογραφώντας τον –θεμελιώδης ἀρχή στερέωσης μιᾶς κοινωνίας, ἡ ἐμπιστοσύνη– μπορεῖ νά εἶναι ἰσότιμος συνομιλητής ἑνός δικαστῆ ἤ ἑνός Ὑπουργοῦ, ἀκόμη καί ἑνός πρωθυπουργοῦ. Εὔχομαι νά μήν ἔρθει ποτέ ἡ μέρα πού θά βρεῖ μπροστά της ἡ ΝΔ τέτοιο ὑλικό, ἔτσι ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ ὁ δημόσιος βίος στήν πατρίδα μας, ὅμως δέν τό ἀποκλείω καθόλου. Τό σκοτάδι δρᾶ πλέον στό φῶς τῆς ἡμέρας μέ τήν ἄδεια τοῦ Κοινοβουλίου. Τό ἔγκλημα «ξεπλένεται» θεσμικά καί γίνεται νόμος. Τίποτε καλό δέν μπορεῖ νά βγεῖ ἀπό αὐτό! Σᾶς βεβαιῶ.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924