Στά 30.000 πόδια μέ τήν Ὡραιοζήλη

ΠΤΗΣΗ Α116 τῆς Aegean Airlines ἀπό Ἀθήνα γιά Θεσσαλονίκη.

Δευτέρα 27 Μαΐου 1:05 μετά τό μεσημέρι. Θέση 20C. Δίπλα μου κάθεται ἕνας σοβαρός ἀστός καθηγητής, ὁ ὁποῖος ὅπως ἀπεδείχθη ἀπό μία πρόχειρη ἔρευνά μου στό διαδίκτυο ἦταν ὁ ὑποψήφιος εὐρωβουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ καταγωγή ἀπό τήν Θεσσαλονίκη Γρηγόρης Ζαρωτιάδης. Δέν εἶχε πολλή διάθεση γιά κουβέντα. Φαινόταν κουρασμένος ἀπό τό πρωινό ξύπνημα γιά νά δώσει τό «παρών» στήν ἐκπομπή τοῦ open TV «Ὥρα Ἑλλάδος», ὅπως σιγοψιθύριζε στό κινητό του στούς οἰκείους του στήν συμπρωτεύουσα. Ὁ ἄνθρωπος εἶχε τόν νοῦ του στήν συγκέντρωση πού τοῦ ἑτοιμάζουν οἱ πολιτικοί του φίλοι στήν Θεσσαλονίκη καί στίς Σέρρες, καί ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τίς συνεννοήσεις του, παραδόθηκε γιά τό ὑπόλοιπο τοῦ ταξιδιοῦ στίς ἀγκάλες τοῦ Μορφέα.

Στίς θέσεις 19 ABC κάθονται Ἕλληνες ἀθλητές μέ τό ἐθνόσημο, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν στό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στό Κόμπε τῆς Ἰαπωνίας. Δέν τούς γνώριζα καί δέν ἤθελα νά μπῶ ἀπρόσκλητος στήν κουβέντα. Τό γεγονός ὅτι χθές ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο μίλησε στήν ἐκπομπή τοῦ φίλου μου τοῦ Ἀτζεμιδάκη στό ENA CHANNEL τῆς Καβάλας μέ βοήθησε νά μάθω ὅτι ἦταν πρωταθλητής μας ἀπό τό Παγγαῖο, πού κατετάγη ἕβδομος στό παγκόσμιο. Ὁ Γαβριήλ. Δέν γνώριζα ἐκ πρώτης ὄψεως καί τήν νεαρά χαμογελαστή κυρία πού καθόταν στήν θέση 18C. Nτυμένη στά γαλάζια, χαριτωμένη καί ὄμορφη, ἄν δέν τήν ἤξερες θά μποροῦσες ἄνετα νά τήν περάσεις γιά μία ἀπό τίς ἀεροσυνοδούς, οἱ ὁποῖες ταξιδεύουν μέ τά ἀεροπλάνα τῆς γραμμῆς γιά νά πᾶνε νά συναντήσουν τό ἀεροπλάνο στό ὁποῖο θά ἐκτελέσουν τήν ὑπηρεσία τους. Ἔλα ὅμως πού δέν ἦταν ἀεροσυνοδός. Σύντομα τό μάτι μου ἔπεσε σέ τρία φυλλάδια πού περιεργάζονταν οἱ μπροστινοί μου ἀθλητές μέ τήν φωτογραφία της καί μέ κεφαλαῖα γράμματα τό ἐπώνυμό της: Κουτσουπιά. Ἦταν ἡ νεαρά δικηγόρος Βρυξελλῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἐπίσης ὑποψήφια εὐρωβουλευτής μέ τήν Νέα Δημοκρατία. Ἀλλά εἶναι περισσότερο γνωστή μέ τό ποντιακό της ὄνομα «Ὡραιοζήλη», μέ τό ὁποῖο συστήθηκε, ἄν θυμᾶμαι καλά, στό κοινό στήν παρουσίαση τοῦ εὐρωψηφοδελτίου στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν.

Οἱ ἀθλητές καί ἡ ὑποψήφια ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετά εἶχαν μία πολύ ὡραία, ζεστή συζήτηση στόν ἑνικό. Τά παιδιά ἦταν εἰλικρινῆ μαζί της. Δέν ἦταν κατά τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀλλά, ὅπως τῆς διευκρίνιζαν, μετά τά Τέμπη, ἡ ἀνάγνωση ἔχει ἀλλάξει γι’ αὐτά. Τῆς μίλησαν πάρα πολύ γιά τήν Μαρία Καρυστιανοῦ, γιά τήν ὁποία ἔδειξαν ἀπεριόριστο σεβασμό. Τῆς ἐξέφρασαν τόν θυμό τους γιά τούς ὑπουργούς πού πολιτεύτηκαν μετά τά Τέμπη. Τῆς μίλησαν πάρα πολύ γιά τούς ὑποψήφιους εὐρωβουλευτές πού θέλουν τήν ἕδρα γιά νά φυλάξουν τά …ὀπίσθιά τους –καί γιά κανέναν ἄλλο λόγο. Τήν ρώτησαν μέ ἔνταση καί κάποιας μορφῆς ἀμφισβήτηση ποιά ἐπίδραση μπορεῖ νά ἔχει στήν ζωή τους τό εὐρωκοινοβούλιο. Τῆς ἐξήγησαν τά προβλήματά τους, ὑπογραμμίζοντας τό αἴτημα γιά προσλήψεις στό Δημόσιο γιά τούς ἀθλητές πού ἀνά πᾶσα στιγμή διακινδυνεύουν γιά τήν πατρίδα τήν σωματική τους ἀκεραιότητα. Τήν ρώτησαν τήν γνώμη της γιά ἄλλους ὑποψήφιους εὐρωβουλευτές ἄλλων κομμάτων, ὅπως τόν Ἀναδιώτη. Δέν δίστασαν νά μιλήσουν ἀνοιχτά γιά τόν πρώην ὑπουργό ἀθλητισμοῦ Λευτέρη Αὐγενάκη καί τά παράπονα πού εἶχαν ἐναντίον του. Τῆς μίλησαν γιά τό αἴσθημα τῆς κοροϊδίας πού αἰσθάνονται γιά τούς πολιτικούς, ἐπειδή αὐτοί δέν νοιάζονται καθόλου γιά τά προβλήματά τους. Τῆς ἔκαναν νύξη ἀκόμα καί γιά τήν Εὔα Καϊλῆ.

Μοῦ ἔκανε ἐξαιρετική ἐντύπωση πώς κανένα ἀπό τά θέματα πού ἔθιγαν οἱ ἀθλητές στήν ὑποψήφια εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας δέν εἶναι πρῶτα θέματα στίς τηλεοράσεις καί στά ραδιόφωνα πού ἐπιδιώκουν νά τά θάβουν. Ἡ ἴδια τούς μίλησε πολύ φιλικά καί μέ τίς ἐρωτήσεις πού τούς ἔκανε γιά τά προβλήματά τους ἔδειχνε νά καταλαβαίνει τί τούς ἀπασχολεῖ, γεγονός πού ἀναγνώρισαν ἀκόμα καί οἱ ἴδιοι. Ὡστόσο, τά παιδιά εὐγενικά οὐσιαστικά τῆς ἐξήγησαν ὅτι εἶναι μακριά ἀπό αὐτό πού εἶναι ἡ σημερινή Νέα Δημοκρατία.

Ἡ ἴδια ἔξυπνα δέν προσπάθησε νά τούς ἀλλάξει γνώμη καί ἀπέφυγε τήν προπαγάνδα. «Μιλᾶνε τά μάτια σας, δέ χρειάζεται νά μοῦ πεῖτε πολλά», σχολίασε ἁπλῶς!

Δέν ξέρω ἄν ἀπό τούς πέντε κέρδισε μία ψῆφο, ἴσως, δύσκολο τό ψηστήρι στά 30.000 πόδια, ἀλλά στό τέλος μία ἀπό τήν παρέα τῆς εἶπε ὅτι «σέ συμπαθῶ γιατί δείχνεις ἀπό αὐτά πού ρωτᾶς ὅτι καταλαβαίνεις τά προβλήματά μας, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη στεναχωριέμαι γιατί ξέρω ὅτι δέν μπορεῖ νά κάνεις καί πολλά πράγματα γιά ἐμᾶς.» Ὅλοι προεξόφλησαν ὅτι εἶναι μᾶλλον δύσκολη ἡ ἐκλογή της σ’ αὐτήν τήν κάλπη καί τήν προέτρεψαν ἀφοῦ ἀγαπάει τόσο πολύ αὐτό πού κάνει νά δοκιμάζει, νά δοκιμάζει, καί νά ξαναδοκιμάζει. «Νά ἀκολουθεῖς τήν στρατηγική τῶν ἀθλητῶν: ἐμεῖς γιά νά φτάσουμε σέ μία ἐπιτυχία ἔχουμε προηγουμένως δέκα ἀποτυχίες!» Ἐκείνη ἁπλά τούς χαμογέλασε.

Τό ἀεροπλάνο προσγειώθηκε στήν ὥρα του στήν Θεσσαλονίκη, καί ἐγώ ἐξαφανίστηκα στό βανάκι μέ τόν πατέρα Λουκᾶ καί τόν πατέρα Νικόδημο πού μέ μετέφεραν στό Πεντάλοφο Κιλκίς στήν Ἱερά Μονή Νικοδήμου. Ἐκεῖ πού προσκεκλημένος τοῦ Ἡγουμένου Χρυσοστόμου μίλησα χθές τό μεσημέρι γιά τό ἱστορικό γεγονός τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Δέν ξέρω πόσοι ὑποψήφιοι εὐρωβουλευτές θά φτάσουν ἕως ἐδῶ, σ’ αὐτήν τήν Ἑλλάδα, ἀλλά θά ἄξιζε τόν κόπο. Γιά τήν ὥρα, ἄς ὑπογραμμίσω τήν θετική ἐντύπωσή μου ἀπό τήν ὑποψήφια τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Ἄν ἔχει τήν ὑπομονή, ἡ …Κουτσουπιᾶ μπορεῖ κάποτε νά …ἀνθίσει.

Απόψεις

21ο Διεθνές Συνέδριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ISBI 2024)

Εφημερίς Εστία
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται υπεύθυνα και ανθρωποκεντρικά στη φροντίδα υγείας, με επίκεντρο τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές και νευροψυχιατρικές ασθένειες

Ἡ ΝΔ «προστάτης» τοῦ κ. Τσίπρα: Ἀπαγορεύει συγκέντρωση κατά τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Ἡ «φιλελεύθερη» Kυβέρνησις δέν ἐπιτρέπει μέ ἀπόφαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. διαδήλωση κατά τῆς Συμφωνίας στήν ὁδό Ρηγίλλης καί γλυτώνει ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων τήν συνδιάσκεψη τοῦ τέως Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν Ζάεφ στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν – Τί ἀπέγινε ἡ ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι;

Ἀρνητής ἀποτελέσματος – Δέν ἀκούει τήν βοή τῆς σιωπῆς!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στό ὑπουργικό συμβούλιο τοῦ Σαββάτου ὑποκρισία τήν «δεξιά στροφή» πού τοῦ προτάθηκε ὡς ἀντίδοτο, μετά τό ποσοστό πού ἔλαβε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές τῆς 9ης Ἰουνίου, καί προσέφυγε σέ μία παλαιά ἀδημοσίευτη συνέντευξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ στόν Βάσο Βασιλείου (καί ὄχι Βασίλη Βασιλικό, ὅπως λανθασμένα τόν ἐνημέρωσαν νά πεῖ οἱ ἄσχετοι μέ τήν παράταξη ἐκσυγχρονιστές συνεργάτες του) γιά νά ἀπαξιώσει τίς ἔννοιες δεξιός-ἀριστερός κ.λπ.

Στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας οἱ ἐπαγγελματίες γιά τό φορολογικό

Εφημερίς Εστία
ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ γιά τήν ἀκύρωση τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν παίρνουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πληττομένων κλάδων, καθώς σήμερα κατατίθεται προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῷ θά πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωσις ἔξω ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο.

Τριάντα χρόνια χωρίς τόν Μᾶνο Χατζιδάκι

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Μᾶνος Χατζιδάκις πέταξε, γιά νά ἀνταμώσει τήν ἀπίθανη ἐκείνη παρέα τῆς ἀνεπανάληπτης γενιᾶς τοῦ «τριάντα».