Στά ἄδυτα τῆς συντηρητικῆς παράταξης

ΔΕΝ ΗΤΑΝ κεραυνός ἐν αἰθρία ἡ νέα διαφοροποίηση Σαμαρᾶ ἀπό τήν στρατηγική Μητσοτάκη στά ἑλληνοτουρκικά

Πρίν καλέσει τόν Πρωθυπουργό νά μήν κάνει διάλογο μέ «πειρατές», ὁ κύριος Σαμαρᾶς εἶχε χαρακτηρίσει «συνθηκολόγηση» μία ἄλλη κεντρική ἐπιλογή Μητσοτάκη, τήν τυχόν παραπομπή τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν στήν Χάγη. Στήν ἴδια ἐφημερίδα τοῦ κυρίου Μαρινάκη. Στήν πραγματικότητα –ἐδῶ βρίσκεται ἡ ποιοτική διαφορά τῆς νέας παρέμβασης ἀπό τήν προηγούμενη– ὁ πρώην Πρωθυπουργός κλιμακώνει. Καί ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ὁ ἀνασχηματισμός γιά τόν ὁποῖο ἔθεσε βέτο εἶναι ἕνα σημαντικό πλήν ἐσωτερικό μέτωπο χωρίς διεθνῆ σημασία, δέν μποροῦμε νά ποῦμε τό ἴδιο γιά τά ἑλληνοτουρκικά. Αὐτά ἐνδιαφέρουν τίς HΠΑ. Τίς «καῖνε».

Δέν μποροῦμε νά ποῦμε ἐπίσης τό ἴδιο καί γιά τήν Νοvartis –ὁρόσημο γιά τόν κύριο Σαμαρᾶ– ἡ ὁποία εἶναι ἐξίσου σημαντικό μέτωπο γιά τήν Ἀμερική ἄν κρίνουμε ἀπό τήν πρωτοφανῆ ἀπόφασή της νά παράσχει πολιτικό ἄσυλο στούς ἐν Ἑλλάδι προστατευόμενους μάρτυρες. Οἱ ἐξελίξεις θά εἶναι ραγδαῖες. Καί ὅμως! Καί ἐδῶ ὁ κύριος Σαμαρᾶς ἐμφανίζεται νά ἐπιθυμεῖ νά τό πάει μέχρι τέλους. Ἐπιθυμεῖ, μαθαίνω, τήν παραπομπή, καταδίκη καί… φυλάκιση τῶν Παπαγγελόπουλου-Τουλουπάκη-ἐπίκουρων εἰσαγγελέων. Ἐπιθυμεῖ τήν παραπομπή Τσίπρα. Θά καταθέσει, μαθαίνω, ἀγωγές ἀποζημίωσης δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ κατά ὅλων αὐτῶν, ἐπειδή ἔπληξαν τήν προσωπικότητά του. Ἑτοιμάζει, μαθαίνω, μία πολύ σκληρή ὁμιλία μανιφέστο γιά τή Novartis (πού θά δυσκολέψει τόν Πρωθυπουργό) τήν ὁποία σχεδιάζει νά ἐκφωνήσει στήν Βουλή τήν ἡμέρα πού θά συζητεῖται ἡ παραπομπή Παπαγγελόπουλου. Κι ὅλα αὐτά ἐν γνώσει τῶν συνεπειῶν τοῦ νόμου.

Ὁ ἔμπειρος πρώην Πρωθυπουργός ξέρει πώς δέν ὁρίστηκε κοινοτικός ἐπίτροπος ἤ Διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος λόγω τοῦ βέτο πού ἔθεσαν γιά τό πρόσωπό του οἱ κυρίες Μέρκελ – Λαγκάρντ. Ξέρει πώς πλήρωσε τά ὄχι στό ὑπερ-Ταμείο, τό Σκοπιανό, τό ΦΠΑ στά νησιά, τίς μονομερεῖς ἀποφάσεις ἔναντι τρόικα κ.λπ. Ὡστόσο αὐτή ἡ σύγκρουση Σαμαρᾶ μέ τήν πολιτική Μητσοτάκη σέ πρώτη ἀνάγνωση, ἀλλά κατά βάθος μέ τούς συμμάχους σέ μιά δεύτερη (ἐπιλογές τους πολεμᾶ) δέν ἀφορᾶ σέ μιά καρέκλα αὐτή τή φορά. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἐμφανίζεται νά πολεμᾶ μία συνολική διευθέτηση. Διευθέτηση μέ διακύβευμα τήν νέα ἀρχιτεκτονική στήν περιοχή τῆς Μεσογείου. Διευθέτηση ἐπίσης μέ ἀντικείμενο τήν καταδίκη τῶν διεφθαρμένων πρακτικῶν εὐρωπαϊκῶν πολυεθνικῶν ὅπως ἡ Novartis ἀπό τό ἀμερικανικό δημόσιο. Δέν εἶναι παῖξε γέλασε τά θέματα αὐτά. Κάνουν «τζίζ». Καί ὅποιος μπαίνει ἐμπόδιο σέ τέτοια σχέδια, συνήθως τό πληρώνει ἀκριβά ὅπως ἔχουμε δεῖ στό παρελθόν. Εἰδικῶς ἄν δίνει τήν ἐντύπωση πώς θέλει νά «ἐπιστρέψει» χρεώνοντας ἐθνική μειοδοσία στήν κυβέρνησή του. Ἐν προκειμένω, τί συμβαίνει; Οἱ ΗΠΑ καί ἡ Γερμανία ἐπιχειροῦν νά συμφιλιώσουν Ἑλλάδα – Κύπρο καί Τουρκία – Κύπρο προετοιμάζοντας ἕναν πράγματι ἐπώδυνο συμβιβασμό μέσω τοῦ διαλόγου. Στόχος ἡ ἑνότης τῆς Δύσεως καί ἡ ἔγερση ἐμποδίων στήν προέλαση Πούτιν σέ Μεσόγειο – Μέση Ἀνατολή. Βασικοί πρωταγωνιστές αὐτοῦ τοῦ συμβιβασμοῦ, ὁ ὁποῖος θά λανσαριστεῖ ὡς «Σύμφωνο μή ἐπίθεσης», εἶναι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ συμπράττων φιλο-δυτικός (Πρέσπες) Ἀλέξης Τσίπρας. Δέν ἀποκλείεται μάλιστα νά ἐμφανιστεῖ ὁ Πρωθυπουργός ὡς ἄλλος Ἐλευθέριος Βενιζέλος πού δικαιοῦται Νόμπελ ἄν ὑπογράψει τήν «Συμφωνία Εἰρήνης» μέ τήν Τουρκία ἡ ὁποία στήν πραγματικότητα ἐκτός ἀπό συμβιβασμός θά εἶναι καί κατά βάση ἀντι-ρωσσική συνθήκη!

Ἔ, λοιπόν, αὐτούς τούς δύο πρωταγωνιστές πού ἔχουν τήν εὐλογία τῶν ΗΠΑ «πετροβολᾶ» σήμερα ὁ κύριος Σαμαρᾶς. Τόν Μητσοτάκη γιά τά ἐθνικά, τόν Τσίπρα γιά τήν Νοvartis. Στήν πραγματικότητα «πετροβολώντας» τίς ΗΠΑ. Καί χωρίς ὁ ἴδιος νά ἔχει σχέση μέ τόν Πούτιν! Στά ἐθνικά, ἄν εἶναι ἔτσι τά πράγματα, ἔχει βεβαίως δίκιο. Στήν Νοvartis φαίνεται ὅμως πώς κάνει λάθος ὑπολογισμό ἐπιτιθέμενος σέ Τσίπρα, μάρτυρες καί εἰσαγγελεῖς. Ἡ παροχή πολιτικοῦ ἀσύλου ἀπό τίς ΗΠΑ στούς προστατευόμενους μάρτυρες πού στήν Ἑλλάδα ὁ κ. Σαμαρᾶς ἔχει μηνύσει, δείχνει ὅτι πρῶτον στήν Ἀθήνα ἡ ὑπόθεση αὐτή ἔχει μέλλον, δέν ἔχει κλείσει, καί ὅτι οἱ μάρτυρες καί οἱ εἰσαγγελεῖς ἔχουν διεθνῆ κάλυψη! 300 ἑκατομμύρια δολλάρια εἰσέπραξε γιά τά ἀνομήματα τῆς Νοvartis στήν Ἑλλάδα τό ἀμερικανικό δημόσιο. Γνωρίζουμε ἄλλωστε πώς οἱ ΗΠΑ ἔδειξαν ἐνδιαφέρον γιά νά μήν ἱκανοποιηθεῖ τό αἴτημα Σαμαρᾶ καί ἀποκαλυφθεῖ ἡ ταυτότητα τῶν μαρτύρων. Παρενέβησαν! Γνωρίζουμε ὅτι πολιτικοί κυρίως Ὑπουργοί πού εὐνόησαν γερμανικά συμφέροντα στήν Ἑλλάδα εἰς βάρος ἀμερικανικῶν καταδικάστηκαν ἤ φυλακίστηκαν ἤ διώχθηκαν (Ἄκης, Γιάννος, Μαντέλης καί τώρα ὁ πρώην Ὑπουργός Ὑγείας τοῦ ΠΑΣΟΚ πού ἔχει γραμμένο στά κατάστιχά του τό FBI.) Ἐρώτημα μετά ταῦτα: δέν φοβᾶται ὁ κύριος Σαμαρᾶς πώς τό «πάλης ξεκίνημα νέοι ἀγῶνες» κατά Κυριάκου, Τσίπρα, Παπαγγελόπουλου, Τουλουπάκη, ἐξελιχθεῖ ἴσως σέ μία δυσάρεστη προσωπική του συνάντηση μέ τίς ΗΠΑ; Ὅτι στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά μία τελική συνάντηση μέ τόν τοῖχο πού ἴσως κρύβει δυσάρεστες ἐκπλήξεις γιά πρώην ὑπουργούς του, μέ ἐκκρεμότητες; Ἤδη τό δικαστήριο τοῦ Νιού Τζέρσεϋ καταδίκασε πολιτικά τίς διεφθαρμένες πρακτικές τοῦ 2012-2015 στόν τομέα τῆς Ὑγείας. Μήνυμα! Πρίν λάβει τόν λόγο στή Βουλή καί πρίν ἀρχίσει νά καταθέτει ἀγωγές κατά παντός ὑπευθύνου, μέ τό θάρρος τῆς παλαιᾶς γνωριμίας τῶν πέτρινων χρόνων, τοῦ προτείνω νά τό σκεφθεῖ. Δέν τά βάζει μέ τόν Παπαγγελόπουλο ἀλλά μέ τό παγόβουνο. Στήν οὐσία τά βάζει μέ τόν Μητσοτάκη καί τούς συμμάχους μας. Οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀγριεμένοι γι’ αὐτή τήν πρωτοφανῆ περίοδο διαφθορᾶς καί ἀσχολοῦνται ἐπισταμένως. Ταῦτα λέγω –μπορεῖ νά κάνω καί λάθος– καί ἁμαρτίαν οὐκ ἔχω! Ἐνημερώνω πάντως: τά ἄδυτα τῆς συντηρητικῆς παράταξης ἔχουν πάντα ἐνδιαφέρον γιά τίς ΗΠΑ! Αὐτή τήν ἐποχή, δέ, φοβερό!

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924