ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Χαρακτηρίστηκε αἴφνης ἱστορική ἐξέλιξη ἡ ὑποβολή αἴτησης ἔνταξης τῆς Σουηδίας καί τῆς Φινλανδίας στό ΝΑΤΟ καί χαιρετίστηκε ἀπό τόν Γενικό του Γραμματέα ὡς ἐγκατάλειψη τῆς οὐδετερότητας. Θά θέλαμε πολύ νά εἶναι ἔτσι, ἀλλά τά σκανδιναβικά κράτη ἔχουν ὑπογείως ἐγκαταλείψει τήν οὐδετερότητά τους ἐδῶ καί πάρα πολλά χρόνια πρίν –στό παρασκήνιο συνεργάζονται ἁρμονικά καί ἀπροκάλυπτα μέ τόν ἀγγλοσαξονικό ἄξονα, ΗΠΑ καί Μεγάλη Βρεταννία. Ἡ συνεργασία τους μέ τήν ἀτλαντική συμμαχία εἰς βάρος τῶν συμφερόντων ἀκόμη καί αὐτῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης εἶναι διαρκής καί σταθερή. Τό μόνο πού ἀλλάζει τώρα κάπως τά πράγματα εἶναι ἡ ἀσφάλεια. Ἡ νέα παράμετρος στήν ζωή τους. Τόσα χρόνια ἡ ἀθέατη συμπόρευσή τους μέ τήν Δύση δέν ἤγειρε σοβαρούς προβληματισμούς, καθώς οὐδέποτε προκάλεσε ζητήματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας στήν μεθοριακή περίμετρό τους.

Τώρα ὅμως πού ἡ Ἀμερική πολεμᾶ τήν Ρωσσία στήν Οὐκρανία δι’ ἀντιπροσώπου, προέκυψε καί αὐτό: Ἡ ἀνάγκη νά ἐγκαταλειφθεῖ ἐπισήμως ἡ οὐδετερότητα καί νά ὑποβληθεῖ ἐπισήμως αἴτημα ἔνταξης στό ΝΑΤΟ. Πρακτικά ὅμως αὐτό ἔχει ἀλλάξει πολλά πολλά χρόνια. Σκανδιναβική οὐδετερότης δέν ὑπάρχει. Δείτε ποιᾶς ἐθνικότητας εἶναι οἱ διαπραγματευτές τοῦ ΟΗΕ στό Κυπριακό, ἀκόμη καί οἱ Γενικοί Γραμματεῖς τοῦ ΝΑΤΟ: Σκανδιναβοί ἐμπιστοσύνης. Νορβηγοί, Σουηδοί, Δανοί, Φινλανδοί. Ἀκόμη θυμᾶμαι τόν Νῖκο Κοτζιᾶ νά καταγγέλλει τόν Νορβηγό εἰδικό μεσολαβητή τοῦ Κυπριακοῦ Ἄιντε γιά μεροληψία εἰς βάρος μας –μόλις προσγειωνόταν στήν Ἀθήνα ἔτρεχε πρῶτα στήν τουρκική πρεσβεία καί μετά πήγαινε στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν! Δεῖτε ἀπό ποιές ἐθνικότητες συγκροτοῦνται συνήθως οἱ οὐδέτεροι κυανόκρανοι τοῦ ΟΗΕ σέ ἐμπόλεμες περιοχές (Κόσοβο, Ἰράκ, Ἀφγανιστάν) καί τῶν εὐρωπαϊκῶν ὑπηρεσιῶν κατά τῆς παράνομης μετανάστευσης, ὅπως ἡ Frontex. Σκανδιναβοί ἐμπιστοσύνης ἐπίσης. Δείτε ποιᾶς ἐθνικότητας εἶναι ἡ Ἐπίτροπος τῆς ΕΕ πού κυνηγᾶ τήν Ἑλλάδα ἐπειδή δέν δέχεται ὅλους τούς παράνομους μετανάστες τοῦ κόσμου. Δεῖτε τί συμβαίνει μέ τά δίκτυα τηλεπικοινωνιῶν καί τίς παράνομες ὑποκλοπές τῆς ἀμερικανικῆς NSA εἰς βάρος Εὐρωπαίων ἐκλεγμένων ἡγετῶν. Προσφάτως ἀπεπέμφθη ἀπό τήν θέση του ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν τῆς Δανίας, ἐπειδή συνελήφθη νά συνεργάζεται ἐπί μακρόν μέ τούς Ἀμερικανούς καί νά ἐποπτεύει τήν παρακολούθηση τοῦ προσωπικοῦ κινητοῦ τῆς Καγκελλαρίου Μέρκελ!

Στό μακρινό 2005 ἡ ἐξεταστική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων πού διερευνοῦσε τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν εἰς βάρος τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Κώστα Καραμανλῆ ἀντελήφθη ὅτι ὁ ὑπερκοριός μέ τίς 6.000 γραμμές κώδικα πού παρακολουθοῦσε τά τηλέφωνα τῆς πολιτικῆς μας ἡγεσίας, κατασκευάστηκε σέ σκανδιναβικό ἔδαφος –στίς ἐγκαταστάσεις διάσημης πολυεθνικῆς. Ἄν διαβάσετε μέ προσοχή ἀπό ἀπόσταση τά πρακτικά τῆς ἐξεταστικῆς μέ τήν κατάθεση τοῦ διευθύνοντος συμβούλου της, συνδυαστικά, μέ τήν κατάθεση μάνατζερ πολυεθνικῆς κινητῆς τηλεφωνίας, θά ἐξαγάγετε ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα γιά τήν συνεργασία τους, καθώς ἡ σκανδιναβική πολυεθνική εἶχε ἐνσωματωμένο στό πακέτο τῶν συσκευῶν πού πωλοῦσε στήν ἑταιρεία κινητῆς, καί σύστημα «ἀκρόασης». Δεῖτε τέλος πόσο διαλυτικά λειτούργησαν μέσα στούς κόλπους τῆς Ἕνωσης οἱ φίλοι μας οἱ Φινλανδοί στήν ἐποχή τῶν μνημονίων, τότε πού πέσαμε στήν ἀνάγκη τους. Ζήτησαν ἀρχικῶς ὡς ἐνέχυρο χρυσό καί ἄλλες ἐμπράγματες ἐγγυήσεις πού δέν ζητοῦσε οὐδείς ἄλλος Εὐρωπαῖος ἑταῖρος (ἐξευτελίζοντάς μας) καί, στό τέλος, «συμβιβάστηκαν» μέ μιά εἰδική συμφωνία ad hoc μέ τήν κυβέρνηση γιά τόν δανεισμό τῆς Ἑλλάδος εἰκοσιπενταετοῦς διάρκειας ἔναντι ἁδρῶν ἀνταλλαγμάτων (γιά νά ἔρχεται σήμερα, πού αὐτοί πέφτουν στήν ἀνάγκη μας, ὁ κύριος Μητσοτάκης, καί νά μαλώνει οἱονδήποτε «σπάει» τούς κανόνες καί ἀπειλεῖ μέ βέτο τό Ἑλσίνκι –πόσο γρήγορα ξεχνᾶμε, πόσο «large» μεγαλόψυχοι εἴμαστε!)

Αὐτή εἶναι λοιπόν –μέ τίς φωτεινές ἐξαιρέσεις της βεβαίως– ἡ σκανδιναβική «οὐδετερότητα» ἐδῶ καί χρόνια: Στόν ΟΗΕ, στό Eurogroup, στήν ἐνέργεια, στίς διασυνοριακές ὑπηρεσίες, στίς τηλεπικοινωνίες. Εὐρωατλαντισμός σταθερός. Καί βεβαίως ἀπό τήν πλευρά τους αὐτό δέν εἶναι πρός ψόγον. Τό ἐθνικό τους συμφέρον κοιτᾶνε, τούς λαούς προστατεύουν, γοῦστο τους καί καπέλλο τους. Μπράβο τους, κατά συνέπεια, γιά τήν συνεργασία πού ἔχουν στό παρασκήνιο μέ Ἀμερικανούς, Ἄγγλους καί λοιπούς καμπαλλέρος. Ὄχι ὅμως νά μᾶς πουλᾶνε ὀψίμως τό τέλος τῆς οὐδετερότητάς τους ἐπειδή ἄρχισαν νά χάνουν τόν ὕπνο τους καί νά βλέπουν τόν ἐφιάλτη τῆς προσγείωσης μιᾶς ρωσσικῆς πυρηνικῆς κεφαλῆς πάνω ἀπό τά κεφάλια τους. Δυστυχῶς σέ αὐτήν τήν ζωή τίποτε δέν εἶναι χωρίς κόστος. Ὅποιος νομίζει ὅτι μπορεῖ νά μετέχει σέ παιχνίδια εἰς βάρος ἄλλων λαῶν μέ τήν ἰδέα, ὅτι οἱ ἐντάσεις δέν θά φθάσουν ποτέ ἔξω ἀπό τήν αὐλή του, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Νά, πού φθάνουν! Σέ σημεῖο νά τόν ἀναγκάζουν νά ἀποβάλει τό ὕφος τῆς ἀθώας περιστερᾶς καί νά ζητᾶ προστασία καί προστάτες. Ἔτσι εἶναι ἡ ζωή. Λυπᾶμαι πού δέν μπορῶ νά τό μεταφράσω στά σκανδιναβικά, ἀλλά νταβαντζηλίκι χωρίς νταβαντζῆδες στήν πλάτη σου, προστασία χωρίς προστάτες, δέν γίνεται. Εἶναι μοιραῖο.

Υ.Γ: Ἐννοεῖται ὅτι τό παρόν σημείωμα ἀσκεῖ κριτική στήν «οὐδετερότητα» ὁρισμένων σκανδιναβικῶν ἡγεσιῶν. Ὄχι στούς λαούς τῶν χωρῶν αὐτῶν πού καί μᾶς ἀγαπᾶνε καί τούς ἀγαπᾶμε, καί καμμία «οὐδετερότητα» δέν σκιάζει τίς μεταξύ σχέσεις μας. Ἀντιθέτως!

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!