Σημάδια ἐκφυλισμοῦ τῶν μυστηρίων

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ἔναυσμα γιά τό σημερινό σημείωμα μοῦ δόθηκε τό περασμένο καλοκαίρι…

… ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος βάπτισε σέ ναό τῆς Γλυφάδας, παρά τό ὀρθόδοξο τυπικό, τά τέκνα δύο ὁμοφυλόφιλων ἀνδρῶν. Ἦταν ἡ ἀφορμή. Καί τό πρῶτο μεγάλο καί γερό χτύπημα στά μυστήρια τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Χτύπημα πού ἀπομάκρυνε πολλούς ὀρθόδοξους ὁμογενεῖς στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀπό τό ποίμνιο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τούς ἀνάγκασε νά ἐκκλησιάζονται σέ ρωσσικές ἐκκλησίες. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δικαιολόγησε τήν πράξη του μέ τήν φράση «ἐγώ παιδιά κλήθηκα νά βαφτίσω», χωρίς βεβαίως νά διευκρινίσει ἄν θά βάφτιζε παιδιά φτωχῶν ὁμοφυλοφίλων. Διότι τά παιδιά πού βάφτισε ἦταν παιδιά πλουσίων ὁμοφυλοφίλων. Μάθαμε μάλιστα ἐξωδίκως ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι ὁ Ἐλπιδοφόρος εἶχε προγραμματίσει ἐκτός ἀπό τά βαφτίσια στή Γλυφάδα νά κάνει καί γάμο ὁμοφυλόφιλων ἀνδρῶν στήν Μύκονο, μολονότι αὐτό τό εἶδος τοῦ γάμου ἀκόμα δέν ἀναγνωρίζεται στήν Ἑλλάδα. Γράφω ἀκόμα, γιατί ὁ Πρωθυπουργός ἐρωτηθείς στήν Θεσσαλονίκη ἀπάντησε, κάθε πρᾶγμα στόν καιρό του.

Ὁ θόρυβος πού ξέσπασε ὅμως ἀπό τά βαφτίσια χάλασε τά σχέδια καί ἀνέβαλε τόν γάμο. Ὡστόσο τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, ὅπως πραγματοποιήθηκε στή Γλυφάδα καί ἀπετέλεσε μείζονα ἀφορμή γιά σοβαρό ἐκκλησιαστικό διάλογο γιά τό τί εἶναι τελικά ἡ βάπτιση, κοσμικό γεγονός ἤ μυστηριακό, ἐπί τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ τήν ἐποπτεία, ὅπως ἔδειξε ἡ συνέχεια, δέν ἦταν ἕνα μεμονωμένο γεγονός. Ξενόφερτο.

Μέ λύπη μας παρατηροῦμε σημάδια ἐκφυλισμοῦ τῶν μυστηρίων καί σ’ ἄλλες περιπτώσεις. Ἐσωτερικές. Ἡ βάπτιση τέκνου ἐπώνυμου ἠθοποιοῦ πού ἔκανε παλαιοημερολογίτης ἱερέας σέ πισίνα ὁμολογοῦμε ὅτι μᾶς σκανδάλισε. Γιατί καί ἐδῶ ξεφύγαμε ἀπό τό μυστήριο καί ἀσχοληθήκαμε μέ τά κοσμικά. Στόχος τῶν γονέων ἦταν ἐνδεχομένως νά κάνουν ἐντύπωση, καί ἔκαναν ἐντύπωση. Ἀλλά ἄν πράγματι θέλει κανείς νά λαμβάνει τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μας, νά βαφτίζεται στό λάδι της καί νά ἀκολουθεῖ τήν ὁμολογία Πίστεώς της, καλό εἶναι τά φαινόμενα αὐτά νά ἐξαλειφθοῦν. Εἶναι πιό τίμιο νά θελήσει κάποιος νά πάει στόν τοπικό Δῆμο καί νά προχωρήσει σέ ὀνοματοδοσία τοῦ τέκνου του χωρίς τήν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας, παρά νά καλεῖ τήν Ἐκκλησία νά συμπράξει στόν ἐκφυλισμό τῶν μυστηρίων της.

Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τούς γάμους. Φίλοι καλοί μοῦ ἐξομολογήθηκαν πόσο ἄβολα αἰσθάνθηκαν ὅταν παρακολούθησαν σέ νησιά τοῦ Αἰγαίου γάμο στήν παραλία κατά τά τυπικά ἄλλων ἐκκλησιῶν καί δογμάτων, μέ ὀρθόδοξο ἱερέα χωρίς ἐκκλησία. Μέ πλάτη τήν θάλασσα. Καί φόντο λουόμενους. Ἦταν τόσο σκανδαλιστικό. Οἱ Κινέζοι πού ἔρχονται ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Πλανήτη μπορεῖ καί νά ἐπιλέγουν αὐτήν τήν μορφή μυστηρίου. Τήν φαντεζί. Ἀλλά γάμος χωρίς ἐκκλησία γιά ἐμᾶς δέν νοεῖται. Ἀλλά καί στήν ἐκκλησία πολλές φορές συμβαίνουν ἀπογοητεύσεις. Ὅπως αὐτή πού μοῦ ἐξομολογήθηκαν φίλοι πού παρακολούθησαν μυστήριο γάμο σέ ἐκκλησία στό Λαύριο, ὅπου ὁ μέν ἱερέας ἦταν ἐξαιρετικός, παιδευτικός καί ἀπηύθυνε στό νέο ζευγάρι τίς νουθεσίες πού ἀπαιτοῦντο, ὡστόσο ὅταν τό ζεῦγος βγῆκε στό προαύλιο τῆς ἐκκλησίας γιά νά φωτογραφηθεῖ ἀμέσως πίσω του ἔκλεισαν ἆρον ἆρον οἱ θύρες τῆς ἐκκλησίας καί ἔσβησαν τά φῶτα! Λαμπρότης οὐδεμία. Νά μή σχολιάσω, τέλος, αὐτήν τήν νέα μόδα νά ἀπαγορεύεται νά ρίξει κανείς ρύζι στούς νυμφευόμενους τήν ὥρα τοῦ χοροῦ τοῦ Ἠσαΐα μέσα στήν ἐκκλησία.

Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι στούς καιρούς μας καμμιά φορά ἡ Ἐκκλησία χρειάζεται καί γιά λόγους οἰκονομικούς νά κάνει παραχωρήσεις. Οἱ πολιτικοί γάμοι θεωροῦνται πλέον πιό φτηνοί ἀπό τούς ὀρθόδοξους πού θεωροῦνται ἀκριβοί, καί γι’ αὐτό οἱ Μητροπολῖτες μας προσανατολίζονται στίς ἀνάγκες –ἄς χρησιμοποιήσω τήν βλάσφημη λέξη, τῆς «ἀγορᾶς». Ὡστόσο δέν εἶναι αὐτός λόγος γιά νά ἀλλοιώνονται τά μυστήρια. Ἡ λέξη παράδοση προέρχεται ἀπό τό ρῆμα παραδίδω. Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει ἕνα συγκλονιστικό αὐστηρό τυπικό, τό ὁποῖο δέν ἐπιδέχεται ἀλλοίωση. Ἔτσι μᾶς τό παρέδωσαν, ἔτσι πρέπει νά τό παραδώσουμε. Καί ὄχι νά ἀποκαρδιωνόμαστε παρακολουθῶντας τά… μυστήρια τῶν μυστηρίων…

Απόψεις

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ