«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ χθές ὁ Διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Στουρνάρας, παραπονούμενος. «Δέν εἶπα ποτέ νά μεταναστεύσουν οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, εἶπα νά μεταναστεύσω μέ αὐτά πού ἀκούω, ὅτι ἀδικήθηκαν! Φαντάζομαι πώς ἀπέδωσες τήν συγκεκριμένη ἀποστροφή τῆς συνομιλίας μου μέ τόν Ἀλέξη Παπαχελᾶ ἐκ παραδρομῆς.» Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δέν ἔγινε ἐκ παραδρομῆς. Παρακολουθοῦσα τό δελτίο εἰδήσεων τοῦ «Σκάι» τό βράδυ τῆς περασμένης Παρασκευῆς, ἡ ἀκοή μου εἶναι γενικῶς καλή καί ἡ φράση τοῦ Διοικητῆ, μετά ἀπό μία προηγούμενη πού τά «ἔψελνε» στούς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες πού θεωροῦν ὅτι ἀδικήθηκαν, ἀκούστηκε ὡς «μεταναστεύσουν».

Τό ρῆμα ἀκολουθοῦσε τό ὑποκείμενο. Ἀπό τό ἠχητικό πού μοῦ ἔστειλε ὁ κύριος Διοικητής φαίνεται νά χρησιμοποιεῖ τελικῶς τό ρῆμα σέ πρῶτο ἑνικό, καί γιά τήν οἰκονομία τῆς συζήτησης τό ἀποδέχομαι. Ἀλλά, ὅπως ἐξήγησα στόν κύριο Στουρνάρα, τόσο ἡ δική του παρέμβαση ὅσο καί τοῦ οἰκονομικοῦ συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Πατέλη στό συγκεκριμένο συνέδριο διαπνέονταν ἀπό μιά ὁλοκληρωμένη ἐπιθετική λογική ἐναντίον συγκεκριμένων κοινωνικῶν ὁμάδων –κατά τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν ὁ Διοικητής, κατά τῶν ἐργαζομένων στόν τουρισμό πού εἰσπράττουν ἕνα ἐποχικό ἐπίδομα ἀνεργίας ὁ κύριος Πατέλης, ἡ ὁποία ξεπερνᾶ κατά πολύ τό στιγμιαῖο λάθος τοῦ «μεταναστεύω» ἤ «μεταναστεύουν».

Ρώτησα τόν κύριο Διοικητή ἄν εἶπε τήν φράση «σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες!», πού ἐπίσης ἄκουσα στό βίντεο τοῦ «Σκάι». Δέν μοῦ ἀπάντησε ἀρχικῶς. Στό ἠχητικό πού μοῦ ἔστειλε εἶχε ἀφαιρεθεῖ τό συγκεκριμένο ἀπόσπασμα μέ τήν φράση «Σιγά τόν φόρο!». Βεβαίως εἶναι εὔκολο στόν κύριο Διοικητή νά μιλᾶ ἔτσι γιά ἀνθρώπους τοῦ μόχθου, καθώς ὁ ἴδιος κατά τήν πολυετῆ καρριέρα του δέν χρειάστηκε ποτέ νά κόψει ἐπιταγή ἤ νά ἀποδώσει ΦΠΑ καί νά πληρώσει μισθοδοσία, τό ὕψος τῆς ὁποίας ἀποφασίζει τό κράτος γιά λογαριασμό του.

Οὔτε ἀπαιτήθηκε ποτέ νά πληρώσει προκαταβολή φόρου. Καθηγητής στό Πανεπιστήμιο, Διοικητής στήν κρατική Ἐμπορική πρίν ἀπό τήν πώλησή της στούς Γάλλους, Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ ΣΕΒ ΙΟΒΕ, Ὑπουργός Οἰκονομικῶν τοῦ Παπαδήμου καί τοῦ Σαμαρᾶ, διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, διακεκριμένος ἀκαδημαϊκός μέν, καμμία σχέση μέ τήν ἀγορά δέ. Ἄν δέν ἔχουμε ζήσει οὔτε μία φορά στήν ζωή μας τίς ἀγωνίες ἑνός ἐλευθέρου ἐπαγγελματία ἐπιχειρηματία, τό «σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν» τό ἔχουμε εὔκολο στά χείλη μας.

Μέ τά πολλά, ὁ κύριος Διοικητής μοῦ διευκρίνισε ὅτι «δέν παίρνω πίσω τίποτε ἀπό ὅσα εἶπα, γιατί στόχος εἶναι ἡ καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς.» Κανείς δέν διαφωνεῖ μέ αὐτό. Ἀλλά ὄχι ὁ πέλεκυς νά πέφτει ἰσοπεδωτικά ἐπί δικαίων καί ἀδίκων. Κλέφτης καί φοροφυγᾶς αὐτός πού τά εἰσπράττει μαῦρα, ἐκτός τραπέζης καί χωρίς ἀπόδειξη καί κλέφτης καί φοροφυγᾶς καί αὐτός πού τά δηλώνει κανονικά καί τό κράτος τόν θεωρεῖ συλλήβδην κλέφτη. Δέν εἶναι ἴσα καί ὅμοια!!

Ἐξήγησα ἐπίσης στόν κύριο Διοικητή ὅτι δέν εἶχε καμμία δουλειά, προκύπτει καί ἐξ τοῦ καταστατικοῦ τῆς Τραπέζης αὐτό, νά ἀναμειγνύεται τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν στήν κομματική ἀντιδικία ἀναλύοντας τά αἴτια τῆς ἐκλογικῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν. Ἐξανιστάμενος ἀπό τό γεγονός πώς θεωροῦν ὅτι ἀδικήθηκαν. Τό ἄν λοιπόν εἶπε «μεταναστεύω» ἤ «μεταναστεύουν» ἔχει μικρή σημασία, ὅταν μεταναστεύει ἡ κοινή λογική ἀπό τά λόγια τῶν ἀξιωματούχων μας…

Πρός ἄρση πάσης πιθανῆς παρεξήγησης διευκρινίζω: Τά θέματα στήν πολιτική δέν εἶναι ποτέ προσωπικά. Δέν στοχοποιοῦμε ποτέ πρόσωπα. Μέ τίς ἀπόψεις ἔχουμε θέμα. Καί ὅταν στήν ὁλοκληρωμένη συλλογιστική τοῦ κυρίου Διοικητοῦ καί τοῦ οἰκονομικοῦ συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ βασιλεύει ὁ κυνισμός, πού εἶναι σῆμα κατατεθέν τοῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ ρεύματος, ἐμεῖς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά τό ἀναδεικνύουμε.

Πολύ δέ περισσότερο ὅταν ὁ κύριος Διοικητής ἔχει «ποινικό μητρῶο». Τό 2012 ἄρχισε τίς μεταρρυθμίσεις ὡς Ὑπουργός ἀπό τίς γυναῖκες πού καθάριζαν τίς σκάλες τοῦ γραφείου του. Ἡ πρώτη του δουλειά ἦταν νά ἀπολύσει τίς καθαρίστριες τοῦ Ὑπουργείου. Ἔ, δέν γίνεται τόσα χρόνια μετά νά εὐλογεῖ τό κυβερνητικό μένος κατά τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ὅταν “oμολογημένος στόχος τοῦ Μαξίμου εἶναι τό λουκέτο καί ἡ συγχώνευση τῶν μικρῶν ἐπιχειρήσεων μέ μεγάλες πολυεθνικές. Ἤτοι τά σημερινά ἀφεντικά νά γίνουν ὑπάλληλοι στίς ἐπιχειρήσεις τους!

Ἡ ἴδια ἀκριβῶς λογική διέπει τούς κυρίους Πατέλη καί Σκέρτσο, μέ τούς ὁποίους ἐπίσης δέν ἔχω τίποτε τό προσωπικό, εἶμαι βέβαιος ὅτι θά κάναμε συναρπαστική συζήτηση, ὅπου ἀλλοῦ θά συμφωνούσαμε καί ἀλλοῦ θά διαφωνούσαμε, ἄν ποτέ συναντιόμασταν. Ἀλλά ἐρωτῶ: Ἔχεις χάσει 13 μονάδες ἀπό τήν ἐκλογική σου δύναμη, εἶσαι δεύτερο κόμμα μέ πρῶτο τόν… Βελόπουλο σέ Δήμους τῆς Θεσσαλονίκης, ἔχεις χάσει χιλιάδες ψήφους στήν Β΄ Πειραιᾶ, στήν Δυτική Ἀττική, στήν Ἀνατολική Ἀττική, σέ ὅλες τίς λαϊκές περιοχές, καί ἡ πρώτη σου κίνηση τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν εἶναι νά πηγαίνεις σέ ἕνα συνέδριο, κύριε Πατέλη μου, καί νά λές ὅτι θά καταργήσετε τό ἐποχικό ἐπίδομα ἀνεργίας τοῦ σερβιτόρου, τῆς καμαριέρας, τοῦ μπάρμαν, τοῦ ρεσεψιονίστ καί τῶν παιδιῶν πού προσφέρουν ὑπηρεσίες στούς τουρίστες στίς παραλίες μέσα στό λιοπύρι; Αὐτό καταλάβατε ὅτι ἦταν τό μήνυμα τῶν ἐκλογῶν; Τήν ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου ψηφοφόρων ἀπό τίς τάξεις τῆς ΝΔ δέν τήν εἴδατε;

Καί γιά νά συγκεφαλαιώσουμε. Τόν κύριο Στουρνάρα τόν τίμησαν μέ τήν ἐμπιστοσύνη τους ὑποδεικνύοντάς τον γιά τήν θέση δύο Πρωθυπουργοί τῆς ΝΔ. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καί ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἀλλά εἶναι βέβαιον ὅτι μετά τήν ἀφυπηρετήσή του ἀπό τό ἀξίωμα δέν θά θέλει νά ἔχει τήν παραμικρή σχέση μέ τήν ΝΔ, ἄν εἶχε ποτέ, πέρα ἀπό ἐπιλεκτικές φιλίες μέ τούς Ὑπουργούς της. Ὁ κύριος Πατέλης καί ὁ κύριος Σκέρτσος οὔτε ἀπό τό ἀπέναντι πεζοδρόμιο τῆς ΝΔ δέν θά περνᾶνε, ὅταν κάποτε θά ἀποχωρήσει ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ κόμματος, μέ τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ὁ κόσμος πού ψηφίζει μιά ζωή αὐτό τό κόμμα καί τό κρατᾶ ὄρθιο στίς φουρτοῦνες καί τίς καταιγίδες, δέν θά ἀλλάξει ὅμως πεζοδρόμιο! Ἐκεῖ θά εἶναι. Στήν εὐρεῖα παράταξη. Γι’ αὐτό ἀξίζει μεγαλύτερου σεβασμοῦ. Ὡραῖο νά σχεδιάζει κανείς νά φορτώσει τόν μουτζούρη στόν εὔκολο στόχο, στήν «πλέμπα», ὅταν κρύβεται στά σκοτεινά δωμάτια τῆς ἐξουσίας, ἀλλά τό δύσκολο εἶναι νά τά βάζει καί νά ξεβολεύει τούς «συνδαιτυμόνες» τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Μέ αὐτούς πού ἀκκίζεται σέ κήπους, σαλόνια καί δώματα. Αὐτή εἶναι ὅλη ἡ «διαφορά» μας.

Ἀλλά γιά νά μήν «ἀδικῶ» τούς κυρίους Πατέλη, Σκέρτσο καί Στουρνάρα, ἀπό ὅ,τι φαίνεται ἡ λογική τοῦ κυνισμοῦ υἱοθετεῖται καί ἀπό τά ἐνδότερα τοῦ Μαξίμου. Ὅταν ἀκοῦς τόν Νικήτα Κακλαμάνη νά θυμίζει στό Open πώς σύμφωνα μέ τήν ἰδεολογική διακήρυξη τῆς ΝΔ «ἡ ἰδιωτική πρωτοβουλία δέ ἠμπορεῖ νά βρεῖ τήν δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή τῶν εὐρύτερων λαϊκῶν τάξεων στήν κατανομή τοῦ ἐθνικοῦ προϊόντος» καί μετά ἀκοῦς τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο νά λέει ὅτι οἱ ἀπόψεις αὐτές «μᾶς πᾶνε πίσω», ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι ὁ Σκέρτσος, ὁ Πατέλης –καί ἐν τῇ εὐρείᾳ ἐννοίᾳ ὁ Γιάννης Στουρνάρας, δέν εἶναι τό πρόβλημα. Εἶναι τό σύμπτωμα.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924