Σάββατον, 9 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

Κατά τάς ἐκ Παρισίων πληροφορίας, ἡ Γαλλική Κυβέρνησις ἀπεφάσισε ν’ ἀποστείλῃ εἰς Τόκιο, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 1964, τήν Ἀφροδίτην τῆς Μήλου, ὡς ἔκαμε καί πέρυσι μέ τήν ἀποστολήν τῆς Τζοκόντα εἰς Οὐάσιγκτων. Ἔχει, ὅμως, τό δικαίωμα ἡ Γαλλία, ἁρπάσασα τό ἀρχαῖον Ἑλληνικόν ἀριστούργημα, νά τό στέλλῃ δεξιά καί ἀριστερά; Εἰς τό κάτω-κάτω, ὁ Λεονάρδος ντά Βίντσι μᾶς ἐκληροδότησε καί ἄλλα ἀριστουργήματα, ἡ Ἀφροδίτη τῆς Μήλου, ὅμως, τοῦ ἀγνώστου Ἕλληνος καλλιτέχνου τῆς ἀρχαιότητος, εἶναι μοναδική καί δυνατόν νά κινδυνεύσῃ ἐκ χιλίων ἀπροόπτων περιστατικῶν!.. Ἐφ’ ὅσον, ἡ Γαλλία δέν εἶναι ἡ νόμιμος κληρονόμος τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀριστουργήματος, οὐδέν δικαίωμα ἔχει νά τό ἐκθέτῃ εἰς τοιούτους κινδύνους.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Σάββατον.– Ἐγένοντο τά ἐγκαίνια μνημείου, τό ὁποῖον ἀνηγέρθη εἰς τόν χῶρον τῆς Ἰουδαϊκῆς συναγωγῆς, ἡ ὁποία ἐπυρπολήθη πρό 25ετίας εἰς τό Δυτικόν Βερολῖνον, κατά τήν διάρκειαν τῆς «κρυσταλλίνης νυκτός». Ἡ συναγωγή εἶναι μία ἐκ τῶν 400 αἱ ὁποῖαι ἐνεπρήσθησαν εἰς τήν Γερμανίαν ταυτοχρόνως μέ χιλιάδας Ἑβραϊκῶν καταστημάτων, τῷ 1938, ὑπό τῶν ναζί, κατόπιν τῆς δολοφονίας Γερμανοῦ διπλωμάτου εἰς Παρισίους. Κατά τήν «κρυσταλλίνην νύκτα», ὡς ὠνομάσθη ἡ νύξ ἐκείνη τῆς συντριβῆς ἀπειραρίθμων προθηκῶν Ἰουδαϊκῶν καταστημάτων ἐδόθη τό σύνθημα τῆς ἐξοντώσεως τῶν Ἑβραίων τῆς Γερμανίας.

Απόψεις

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ