Σάββατον, 9 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

Κατά τάς ἐκ Παρισίων πληροφορίας, ἡ Γαλλική Κυβέρνησις ἀπεφάσισε ν’ ἀποστείλῃ εἰς Τόκιο, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 1964, τήν Ἀφροδίτην τῆς Μήλου, ὡς ἔκαμε καί πέρυσι μέ τήν ἀποστολήν τῆς Τζοκόντα εἰς Οὐάσιγκτων. Ἔχει, ὅμως, τό δικαίωμα ἡ Γαλλία, ἁρπάσασα τό ἀρχαῖον Ἑλληνικόν ἀριστούργημα, νά τό στέλλῃ δεξιά καί ἀριστερά; Εἰς τό κάτω-κάτω, ὁ Λεονάρδος ντά Βίντσι μᾶς ἐκληροδότησε καί ἄλλα ἀριστουργήματα, ἡ Ἀφροδίτη τῆς Μήλου, ὅμως, τοῦ ἀγνώστου Ἕλληνος καλλιτέχνου τῆς ἀρχαιότητος, εἶναι μοναδική καί δυνατόν νά κινδυνεύσῃ ἐκ χιλίων ἀπροόπτων περιστατικῶν!.. Ἐφ’ ὅσον, ἡ Γαλλία δέν εἶναι ἡ νόμιμος κληρονόμος τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀριστουργήματος, οὐδέν δικαίωμα ἔχει νά τό ἐκθέτῃ εἰς τοιούτους κινδύνους.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Σάββατον.– Ἐγένοντο τά ἐγκαίνια μνημείου, τό ὁποῖον ἀνηγέρθη εἰς τόν χῶρον τῆς Ἰουδαϊκῆς συναγωγῆς, ἡ ὁποία ἐπυρπολήθη πρό 25ετίας εἰς τό Δυτικόν Βερολῖνον, κατά τήν διάρκειαν τῆς «κρυσταλλίνης νυκτός». Ἡ συναγωγή εἶναι μία ἐκ τῶν 400 αἱ ὁποῖαι ἐνεπρήσθησαν εἰς τήν Γερμανίαν ταυτοχρόνως μέ χιλιάδας Ἑβραϊκῶν καταστημάτων, τῷ 1938, ὑπό τῶν ναζί, κατόπιν τῆς δολοφονίας Γερμανοῦ διπλωμάτου εἰς Παρισίους. Κατά τήν «κρυσταλλίνην νύκτα», ὡς ὠνομάσθη ἡ νύξ ἐκείνη τῆς συντριβῆς ἀπειραρίθμων προθηκῶν Ἰουδαϊκῶν καταστημάτων ἐδόθη τό σύνθημα τῆς ἐξοντώσεως τῶν Ἑβραίων τῆς Γερμανίας.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις