ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 9 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
BIOMHXANIKON ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ

Ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἔχει ὀργανωθῇ Παγκόσμιον Συνέδριον εἰς Πράγαν ἀπό 11ης μέχρι 17ης τρεχ. Ἐν συνεχείᾳ τήν 25-26 τοῦ αὐτοῦ μηνός εἰς Γενεύην (Μέγαρον Κοινωνίας Ἐθνῶν). Εἰς τό Συνέδριον τοῦτο θά συζητηθοῦν θέματα ἀφορῶντα τήν ἀνάπτυξιν Βιομηχανιῶν Χυτοσιδήρου καί Χάλυβος (ὑψικάμινοι καί χαλυβουργίαι) εἰς τά ἐν ἀναπτύξει κράτη. Εἰς τό Συνέδριον θά ἐκπροσωπηθῶσι 40 κράτη. Τήν Ἑλλάδα θά ἐκπροσωπήσῃ ὁ πολιτικός μηχανικός καί ἱδρυτής τῆς «Χαλυβουργικῆς» κ. Γ. Νικολακόπουλος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Κατά πληροφορίας ἐξ Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἡ Ἀμερικανική Ἐγκληματολογική Ἑταιρεία, ἀναγνωρίζουσα τήν συμβολήν τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Γεωργίου Θ. Σακελλαρίου εἰς τόν τομέα τῆς Ἐγκληματολογίας καί τό ἐνδιαφέρον αὐτοῦ ὑπέρ τῆς ἀγωγῆς τῶν φυλακισμένων, ἀπένειμεν εἰς αὐτόν τό ἀξίωμα τοῦ Ἐπιτίμου Διεθνοῦς Ἀντιπροέδρου τῆς Ἑταιρείας καί Ἰσοβίου Ἐπιτίμου Μέλους τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἀνεγνωρισμένων Ἐγκληματολόγων.

* Ἐπειδή ἡ 10η Νοεμβρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 9ης Νοεμβρίου 1963.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923