ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 9 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

«Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλῆς ἀνῆλθε χθές εἰς τά Ἀνάκτορα καί ἐγένετο δεκτός εἰς συνεργασίαν ὑπό τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως, τόν ὁποῖον ἐνημέρωσεν ἐπί τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Χάγην, Λουξεμβοῦργον καί Παρισίους». Προφανῶς, ἡ «ἐνημέρωσις» αὐτή ἠμπορεῖ νά συνοψισθῇ εἰς τρεῖς λέξεις: «Τίποτε δέν ἐκάναμε!…». Θά συνίστατο δέ εἰς τεσσάρας λέξεις, ἐάν δέν ἀπηγορεύετο τό «ρέ» εἰς τάς βασιλικάς ἀκροάσεις!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΚΑΠΝΑΓΟΡΑΣ

Ὁ βουλευτής τῆς Ε.Κ.Κ. Δημόπουλος διεκτραγωδεῖ τήν θέσιν τῶν καπνοπαραγωγῶν ἐκ τῆς συνεχιζομένης ἀπραξίας εἰς τήν καπναγοράν, τήν ὁποίαν ἐπιδεινώνει ἡ κακοκαιρία, ζητῶν τήν ἄμεσον ρυθμιστικήν παρέμβασιν τοῦ κράτους διά τήν ταχεῖαν καί εἰς ἱκανοποιητικάς τιμάς ἀπορρόφησιν τῶν καπνῶν, «διότι ἄλλως ὁ ἀναβρασμός θά ἐκσπάσῃ μέ θλιβερά ἐπακόλουθα ἀσυγκρίτως χειρότερα τῶν περυσινῶν».

* Ἐπειδή ἡ 10η Μαρτίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 9ης Μαρτίου 1963.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»