Σάββατον, 9 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

«Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλῆς ἀνῆλθε χθές εἰς τά Ἀνάκτορα καί ἐγένετο δεκτός εἰς συνεργασίαν ὑπό τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως, τόν ὁποῖον ἐνημέρωσεν ἐπί τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Χάγην, Λουξεμβοῦργον καί Παρισίους». Προφανῶς, ἡ «ἐνημέρωσις» αὐτή ἠμπορεῖ νά συνοψισθῇ εἰς τρεῖς λέξεις: «Τίποτε δέν ἐκάναμε!…». Θά συνίστατο δέ εἰς τεσσάρας λέξεις, ἐάν δέν ἀπηγορεύετο τό «ρέ» εἰς τάς βασιλικάς ἀκροάσεις!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΚΑΠΝΑΓΟΡΑΣ

Ὁ βουλευτής τῆς Ε.Κ.Κ. Δημόπουλος διεκτραγωδεῖ τήν θέσιν τῶν καπνοπαραγωγῶν ἐκ τῆς συνεχιζομένης ἀπραξίας εἰς τήν καπναγοράν, τήν ὁποίαν ἐπιδεινώνει ἡ κακοκαιρία, ζητῶν τήν ἄμεσον ρυθμιστικήν παρέμβασιν τοῦ κράτους διά τήν ταχεῖαν καί εἰς ἱκανοποιητικάς τιμάς ἀπορρόφησιν τῶν καπνῶν, «διότι ἄλλως ὁ ἀναβρασμός θά ἐκσπάσῃ μέ θλιβερά ἐπακόλουθα ἀσυγκρίτως χειρότερα τῶν περυσινῶν».

* Ἐπειδή ἡ 10η Μαρτίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 9ης Μαρτίου 1963.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ