Σάββατον, 9 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

«Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλῆς ἀνῆλθε χθές εἰς τά Ἀνάκτορα καί ἐγένετο δεκτός εἰς συνεργασίαν ὑπό τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως, τόν ὁποῖον ἐνημέρωσεν ἐπί τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Χάγην, Λουξεμβοῦργον καί Παρισίους». Προφανῶς, ἡ «ἐνημέρωσις» αὐτή ἠμπορεῖ νά συνοψισθῇ εἰς τρεῖς λέξεις: «Τίποτε δέν ἐκάναμε!…». Θά συνίστατο δέ εἰς τεσσάρας λέξεις, ἐάν δέν ἀπηγορεύετο τό «ρέ» εἰς τάς βασιλικάς ἀκροάσεις!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΚΑΠΝΑΓΟΡΑΣ

Ὁ βουλευτής τῆς Ε.Κ.Κ. Δημόπουλος διεκτραγωδεῖ τήν θέσιν τῶν καπνοπαραγωγῶν ἐκ τῆς συνεχιζομένης ἀπραξίας εἰς τήν καπναγοράν, τήν ὁποίαν ἐπιδεινώνει ἡ κακοκαιρία, ζητῶν τήν ἄμεσον ρυθμιστικήν παρέμβασιν τοῦ κράτους διά τήν ταχεῖαν καί εἰς ἱκανοποιητικάς τιμάς ἀπορρόφησιν τῶν καπνῶν, «διότι ἄλλως ὁ ἀναβρασμός θά ἐκσπάσῃ μέ θλιβερά ἐπακόλουθα ἀσυγκρίτως χειρότερα τῶν περυσινῶν».

* Ἐπειδή ἡ 10η Μαρτίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 9ης Μαρτίου 1963.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ