Σάββατον, 9 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΦΙΛΑΡΕΣΚΟΝ
ΧΑΝΟΥΜΑΚΙ

«Ὁ λιμενάρχης ἐπέβαλε χθές μικρόν χρηματικόν πρόστιμον εἰς τήν Τουρκάλαν καλλιτέχνιδα Ὀγκάν Τεκτζῆελ, ἐτῶν 22, διότι ἀδιαφοροῦσα διά τήν ἀπαγορευτικήν διάταξιν ἐκολύμβησε μέ “μπικίνι” ἐνῷ πλήθη περιέργων ἔσπευδον εἰς τήν προκυμαίαν διά νά… ἀπολαύσουν τό θέαμα». Ἡ φιλαρέσκειά της ν’ ἀψηφήσῃ τό ψῦχος καί νά ἐπιδείξῃ τά κάλλη της μέ μπικίνι εἰς τό ἐπαρχιακόν κοινόν, ἔπρεπε νά πληρωθῇ μᾶλλον παρά νά προστιμαρισθῇ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΠΛΗΓΕΙΣΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ

Ὁ κ. ὑπ. Προνοίας συνειργάσθη μέ τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τῶν ὑπουργείων Συντονισμοῦ καί Οἰκονομικῶν. Ὡς ἐγνώσθη, τό ὑπουργεῖον Προνοίας θά χορηγήσῃ εἰς τάς πληγείσας οἰκογενείας οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν πρός ἀνοικοδόμησιν τῶν οἰκιῶν τῶν πλησίον τῶν παλαιῶν χωρίων των, ὥστε νά μή ἀποξενωθοῦν ἀπό τήν κτηματικήν των περιουσίαν. Ὡς ὑπολογίζεται, αἱ πληγεῖσαι οἰκογένειαι ἀνέρχονται εἰς 1.600.

* Ἐπειδή ἡ 10η Μαρτίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 9ης Μαρτίου 1963.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ