Σάββατον, 9 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΦΙΛΑΡΕΣΚΟΝ
ΧΑΝΟΥΜΑΚΙ

«Ὁ λιμενάρχης ἐπέβαλε χθές μικρόν χρηματικόν πρόστιμον εἰς τήν Τουρκάλαν καλλιτέχνιδα Ὀγκάν Τεκτζῆελ, ἐτῶν 22, διότι ἀδιαφοροῦσα διά τήν ἀπαγορευτικήν διάταξιν ἐκολύμβησε μέ “μπικίνι” ἐνῷ πλήθη περιέργων ἔσπευδον εἰς τήν προκυμαίαν διά νά… ἀπολαύσουν τό θέαμα». Ἡ φιλαρέσκειά της ν’ ἀψηφήσῃ τό ψῦχος καί νά ἐπιδείξῃ τά κάλλη της μέ μπικίνι εἰς τό ἐπαρχιακόν κοινόν, ἔπρεπε νά πληρωθῇ μᾶλλον παρά νά προστιμαρισθῇ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΠΛΗΓΕΙΣΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ

Ὁ κ. ὑπ. Προνοίας συνειργάσθη μέ τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τῶν ὑπουργείων Συντονισμοῦ καί Οἰκονομικῶν. Ὡς ἐγνώσθη, τό ὑπουργεῖον Προνοίας θά χορηγήσῃ εἰς τάς πληγείσας οἰκογενείας οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν πρός ἀνοικοδόμησιν τῶν οἰκιῶν τῶν πλησίον τῶν παλαιῶν χωρίων των, ὥστε νά μή ἀποξενωθοῦν ἀπό τήν κτηματικήν των περιουσίαν. Ὡς ὑπολογίζεται, αἱ πληγεῖσαι οἰκογένειαι ἀνέρχονται εἰς 1.600.

* Ἐπειδή ἡ 10η Μαρτίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 9ης Μαρτίου 1963.

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ