Σάββατον, 9 Μαΐου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

«Χίλια καί πλέον ἄτομα ἐδηλητηριάσθησαν χθές εἰς Τραβνίκ, ἀφοῦ ἔφαγον παγωμένην κρέμαν. Οὐδείς ἐκ τῶν δηλητηριασθέντων ἀπέθανεν, ὁ ζαχαροπλάστης ὅμως, ὀνόματι Ραμίζα Σαγκατίγια, ὁ ὁποῖος ἐπώλησε τήν παγωμένην κρέμαν, ἀποκαλεῖται πλέον ὑπό τῶν κατοίκων “Βοργίας τοῦ Τράβνικ”. Ἐχρειάσθη νά κινητοποιηθοῦν ὅλοι οἱ ἰατροί τῆς περιοχῆς διά νά περιθάλψουν τά θύματα πού ἔπιπτον τό ἕνα κατόπιν τοῦ ἄλλου ἐν μέσῃ ὁδῷ». Δέν εἶναι πολύ ἐπιτυχής ἡ μετονομασία τοῦ ζαχαροπλάστου αὐτοῦ τοῦ Τράβνικ εἰς Βοργίαν! Διότι οἱ Βοργίαι ἐδηλητήριαζαν δωρεάν τά θύματά των, ἐνῷ αὐτός ἐπληρώθη, διά τάς 1.000 κρέμας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατόπιν τῆς ἐπελθούσης συμφωνίας, διά τήν ἀναθεώρησιν τῆς συμβάσεως Τόμ Πάππας, εἰς τήν αὐριανήν τελετήν τῆς θεμελιώσεως τῶν ἔργων τοῦ Β΄ Διυλιστηρίου, θά παραστοῦν ὁ Βασιλεύς, ἡ Διάδοχος καί πιθανῶς ἡ μνηστή τοῦ Βασιλέως πριγκήπισσα Ἄννα-Μαρία. Εἰς τήν τελετήν θά παραστοῦν, ἐπίσης, ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Παπανδρέου καί πολλοί ἐκ τῶν κ.κ. Ὑπουργῶν. Ὁ Βασιλεύς θά ἀναχωρήσῃ διά Θεσσαλονίκην αὔριον τήν 9ην πρωινήν, θά τόν ὑποδεχθοῦν δέ ἐκεῖ, εἰς τό ἀεροδρόμιο τοῦ ΣΕΔΕΣ, ὁ κ. Πρωθυπουργός, ὁ κ. ὑπουργός Βορείου Ἑλλάδος, ὁ διοικητής τοῦ Γ΄ Σώματος Στρατοῦ κ.ἄ.

Απόψεις

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.