ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 9 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ἐνῷ ὁ εἷς ἀδελφός τοῦ Προέδρου Κέννεδυ, πού ἔχει διορισθῇ Ὑπ. τῆς Δικαιοσύνης, περιοδεύει, ἕτερος ἀδελφός τοῦ Προέδρου, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰσαγγελεύς εἰς τό Τέννεση, ἐπισκέπτεται «ἀνεπισήμως» τάς Ἀθήνας. Ὁμολογοῦμεν, ὅτι δέν ἐννοοῦμεν αὐτήν τήν διπλωματίαν τῶν ἀδελφῶν, πού ἐφαρμόζει ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος· ἀλλά δεδομένου ὅτι καί ὁ Κροῦστεφ χρησιμοποιεῖ ἐντατικῶς τόν γαμβρόν του Ἀτζουμπέϊ εἰς ἀνάλογα καθήκοντα, πρέπει νά τό πάρωμεν ἀπόφασιν, ὅτι ἔτσι θά διεκπεραιοῦνται εἰς τό μέλλον τά διεθνῆ ζητήματα. Καί νά εἴμεθα εὐχαριστημένοι πού δέν μᾶς ἔστειλεν τήν… πενταετῆ κόρην του Καρολίναν, νά συστήσῃ τήν ἵδρυσιν βιομηχανίας παιγνιδιῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΑ ΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ;

Τήν μεσημβρίαν συνῆλθε τό Δημοτικόν Συμβούλιον καί συνεζήτησε πρότασιν περί ἀπονομῆς τοῦ μεταλλίου τιμῆς τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, εἰς τόν ἀφικνούμενον, τήν Δευτέραν, πρῶτον Ρῶσσον Ἀστροναύτην κ. Γ. Γκαγκάριν, ὡς καί τήν ὀργάνωσιν δεξιώσεως, πρός τιμήν του εἰς τό Δημαρχεῖον. Ἡ συνεδρίασις τοῦ Δ. Συμβουλίου συνεχίζετο καί πέραν τῆς μεσημβρίας.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ