Σάββατον, 9 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ἐνῷ ὁ εἷς ἀδελφός τοῦ Προέδρου Κέννεδυ, πού ἔχει διορισθῇ Ὑπ. τῆς Δικαιοσύνης, περιοδεύει, ἕτερος ἀδελφός τοῦ Προέδρου, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰσαγγελεύς εἰς τό Τέννεση, ἐπισκέπτεται «ἀνεπισήμως» τάς Ἀθήνας. Ὁμολογοῦμεν, ὅτι δέν ἐννοοῦμεν αὐτήν τήν διπλωματίαν τῶν ἀδελφῶν, πού ἐφαρμόζει ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος· ἀλλά δεδομένου ὅτι καί ὁ Κροῦστεφ χρησιμοποιεῖ ἐντατικῶς τόν γαμβρόν του Ἀτζουμπέϊ εἰς ἀνάλογα καθήκοντα, πρέπει νά τό πάρωμεν ἀπόφασιν, ὅτι ἔτσι θά διεκπεραιοῦνται εἰς τό μέλλον τά διεθνῆ ζητήματα. Καί νά εἴμεθα εὐχαριστημένοι πού δέν μᾶς ἔστειλεν τήν… πενταετῆ κόρην του Καρολίναν, νά συστήσῃ τήν ἵδρυσιν βιομηχανίας παιγνιδιῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΑ ΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ;

Τήν μεσημβρίαν συνῆλθε τό Δημοτικόν Συμβούλιον καί συνεζήτησε πρότασιν περί ἀπονομῆς τοῦ μεταλλίου τιμῆς τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, εἰς τόν ἀφικνούμενον, τήν Δευτέραν, πρῶτον Ρῶσσον Ἀστροναύτην κ. Γ. Γκαγκάριν, ὡς καί τήν ὀργάνωσιν δεξιώσεως, πρός τιμήν του εἰς τό Δημαρχεῖον. Ἡ συνεδρίασις τοῦ Δ. Συμβουλίου συνεχίζετο καί πέραν τῆς μεσημβρίας.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!