Σάββατον, 9 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ἐνῷ ὁ εἷς ἀδελφός τοῦ Προέδρου Κέννεδυ, πού ἔχει διορισθῇ Ὑπ. τῆς Δικαιοσύνης, περιοδεύει, ἕτερος ἀδελφός τοῦ Προέδρου, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰσαγγελεύς εἰς τό Τέννεση, ἐπισκέπτεται «ἀνεπισήμως» τάς Ἀθήνας. Ὁμολογοῦμεν, ὅτι δέν ἐννοοῦμεν αὐτήν τήν διπλωματίαν τῶν ἀδελφῶν, πού ἐφαρμόζει ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος· ἀλλά δεδομένου ὅτι καί ὁ Κροῦστεφ χρησιμοποιεῖ ἐντατικῶς τόν γαμβρόν του Ἀτζουμπέϊ εἰς ἀνάλογα καθήκοντα, πρέπει νά τό πάρωμεν ἀπόφασιν, ὅτι ἔτσι θά διεκπεραιοῦνται εἰς τό μέλλον τά διεθνῆ ζητήματα. Καί νά εἴμεθα εὐχαριστημένοι πού δέν μᾶς ἔστειλεν τήν… πενταετῆ κόρην του Καρολίναν, νά συστήσῃ τήν ἵδρυσιν βιομηχανίας παιγνιδιῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΑ ΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ;

Τήν μεσημβρίαν συνῆλθε τό Δημοτικόν Συμβούλιον καί συνεζήτησε πρότασιν περί ἀπονομῆς τοῦ μεταλλίου τιμῆς τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, εἰς τόν ἀφικνούμενον, τήν Δευτέραν, πρῶτον Ρῶσσον Ἀστροναύτην κ. Γ. Γκαγκάριν, ὡς καί τήν ὀργάνωσιν δεξιώσεως, πρός τιμήν του εἰς τό Δημαρχεῖον. Ἡ συνεδρίασις τοῦ Δ. Συμβουλίου συνεχίζετο καί πέραν τῆς μεσημβρίας.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ