Σάββατον, 9 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΝΗΘΗΣ…
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!..

Καταχωμένον κάπου δημοσιεύεται εἰς τάς ἐφημερίδας τό ἑξῆς τηλεγράφημα ἐκ Τρικάλων: «Τό ὀρεινόν χωρίον Μυρόφυλλον τοῦ τέως Δήμου Κωθωνιῶν, εἶχε τήν ἰδίαν τύχην μέ τό Μικρό Χωριό τῆς Εὐρυτανίας. Αἱ 150 οἰκίαι του ἐκρημνίσθησαν καί ἐξηφανίσθησαν μέ ὅλα τά εἰς αὐτάς ὑπάρχοντα εἰς τό βάθος τῆς χαράδρας ὅπου ρέει ὁ Ἀχελῶος. Θύματα εὐτυχῶς δέν ὑπάρχουν». Ἡ εἴδησις τῆς κατολισθήσεως ἑνός ὁλοκλήρου χωρίου δημοσιεύεται εἰς τά ψιλά τῶν ἐφημερίδων! Καί δικαίως! Διότι αἱ παντός εἴδους καταστροφαί κατήντησαν σύνηθες καί συνεπῶς ἀσήμαντον γεγονός εἰς τήν χώραν μας, ὑπό τό κράτος τῆς Εὐνοιοκρατίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ ἀνεκοινώθη ὅτι εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Καρνάβαλου Πατρῶν περιλαμβάνεται καί παρέλασις αὐτοῦ εἰς τάς Ἀθήνας. Ἡ ἐκκίνησις θά γίνῃ αὔριον τήν 3.30 μ.μ. ἀπό τήν πλατ. Σταδίου. Ἡ πομπή τοῦ Καρνάβαλου θά διέλθῃ ἀπό τάς λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ἀλεξάνδρας καί διά τῆς ὁδοῦ Μαυρομματαίων θά καταλήξῃ εἰς τό γήπεδον τοῦ «Πανελληνίου». Εἰς τήν παρέλασιν θά λάβουν μέρος δύο «μπαντίνες», ὁμάδες νέων καί νεανίδων μετημφισμένων, ὡς καί μικρόν ἅρμα καρνάβαλου.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ