ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 9 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΝΗΘΗΣ…
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!..

Καταχωμένον κάπου δημοσιεύεται εἰς τάς ἐφημερίδας τό ἑξῆς τηλεγράφημα ἐκ Τρικάλων: «Τό ὀρεινόν χωρίον Μυρόφυλλον τοῦ τέως Δήμου Κωθωνιῶν, εἶχε τήν ἰδίαν τύχην μέ τό Μικρό Χωριό τῆς Εὐρυτανίας. Αἱ 150 οἰκίαι του ἐκρημνίσθησαν καί ἐξηφανίσθησαν μέ ὅλα τά εἰς αὐτάς ὑπάρχοντα εἰς τό βάθος τῆς χαράδρας ὅπου ρέει ὁ Ἀχελῶος. Θύματα εὐτυχῶς δέν ὑπάρχουν». Ἡ εἴδησις τῆς κατολισθήσεως ἑνός ὁλοκλήρου χωρίου δημοσιεύεται εἰς τά ψιλά τῶν ἐφημερίδων! Καί δικαίως! Διότι αἱ παντός εἴδους καταστροφαί κατήντησαν σύνηθες καί συνεπῶς ἀσήμαντον γεγονός εἰς τήν χώραν μας, ὑπό τό κράτος τῆς Εὐνοιοκρατίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ ἀνεκοινώθη ὅτι εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Καρνάβαλου Πατρῶν περιλαμβάνεται καί παρέλασις αὐτοῦ εἰς τάς Ἀθήνας. Ἡ ἐκκίνησις θά γίνῃ αὔριον τήν 3.30 μ.μ. ἀπό τήν πλατ. Σταδίου. Ἡ πομπή τοῦ Καρνάβαλου θά διέλθῃ ἀπό τάς λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ἀλεξάνδρας καί διά τῆς ὁδοῦ Μαυρομματαίων θά καταλήξῃ εἰς τό γήπεδον τοῦ «Πανελληνίου». Εἰς τήν παρέλασιν θά λάβουν μέρος δύο «μπαντίνες», ὁμάδες νέων καί νεανίδων μετημφισμένων, ὡς καί μικρόν ἅρμα καρνάβαλου.

Απόψεις

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.